Rozvod

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Rozvod

Príspevok od používateľa Simon »

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Môžem sa ja, kresťan, rozviesť a znovu oženiť?
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa pavel »

Boh nenávidí rozvod, Mal 2:16. Ten je v Písmach dovolený ako ústupok proti ľudskému hriechu kvôli ochrane verného partnera. V Evanjeliu Matúša 19:5-9 Pán učí, že rozvod je kompromis voči ľudskému hriechu a je v rozpore s Božím zámerom pre jednotu manželského zväzku Gen 2:24.

Jediné biblické opodstatnenia pre rozvod sú
1. smilstvo, teda nevera - fyzická sexuálna aktivita
2. Neveriaci partner, ktorý iniciuje rozvod kvôli nezlučiteľnosti s kresťanstvom.

1. Medzi smilstvo, neveru sa okrem styku s cudzou osobou opačného pohlavia radí i homosexualita, zoofília, incest. Mat 5:32; 19:9; 1Kor 5:1.Zaujímavé je, že medzi neveru, smilstvo patrí aj prípad, kedy si slobodný zoberie za partnera rozvedenú osobu, ktorej rozvod nebol podľa biblických zásad. Vtedy sa dopúšťa smilstva on i rozvedená osoba. Všeobecne teda platí, že ak sa aj niekto v dnešnej dobe rozvedie a nie je to podľa Písma, stále ostáva pred Bohom manželom či manželkou „bývalého“ partnera.

2. Neveriaci druh odmieta žiť so svojím partnerom pre jeho kresťanské presvedčenie. 1Kor 7:12-15

Treba si ale uvedomiť, že Boh v Písme rozvod nikde priamo nenariaďuje, iba za týchto dvoch okolností pripúšťa.

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa Simon »

Dobre, povedzme, že splním jednu z podmienok, kedy je rozvod prípustný. Môžem neskôr uzavrieť nové manželstvo?
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa pavel »

Dobre, povedzme, že splním jednu z podmienok, kedy je rozvod prípustný. Môžem neskôr uzavrieť nové manželstvo?
Prečo by si nemohol? Pokiaľ to nie si ty, kto bol príčinou rozvodu, teda ty si nepodvádzal alebo nezniesol, že manželka je veriaca a ona od teba odišla, či si ju vyhnal... Potom môžeš uzavrieť manželstvo so ženou, ktorá taktiež nebola príčinou rozvodu resp. je slobodná (nebola vydatá, alebo je vdova). Je teda možné, aby si si dokonca zobral ženu (rozvedenú), ktorá zostala opustená po odchode neverného manžela alebo neveriaceho manžela.

Takto hovorí NZ Písma svätého. Ako to majú ošetrené v jednotlivých cirkvách, to netuším. Podstatné je, ako je to v očiach Boha, čo tam po svetských a cirkevných zákonoch. Napokon, veď nakoniec sa nebudeš spovedať zo svojho života nejakému cirkevníkovi, ale Bohu.

Dodatok, no a logicky vyplýva, že pokiaľ by si bol ty na vine rozvodu, môže ti to byť úplne šumafuk ... pretože aj tak nerešpektuješ Boha. No a aby to nebolo úplne takto jednoduché, poznám prípad, kedy sa manželia žijúci vo svete (neveriaci) rozviedli, každý si našiel partnera, a potom sa jeden z bývalých manželov obrátil. Mal by sa vrátiť ku svojej bývalej žene? Myslím si, že nie, veď predsa obrátením sa, sa znovuzrodil, teda jeho minulý život sa neráta...

Nuž a poznám prípad, kedy sa manželia rozviedli, neskôr uverili a opäť sa zobrali ... dnes majú pekný manželský život a Boh im požehnal dve krásne deti ...

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa Simon »

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ (Mk 10, 2-12)

2384 rozvod je ťažkým previnením(1650) proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva:
„Keď muž prepustí manželku, nie je mu dovolené, aby si vzal inú; ani nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku takú, ktorú manžel odpudil.“ (KKC)

Chcel som zistiť, ako úprimní protestantskí teológovia, biblickí bádatelia a pastori mohli prehliadnuť to, čo Kristus učil o nerozlučiteľnosti manželstva. Potom ma to zasiahlo. Protestanti nevidia skutočnosť, že rozvod a opätovné manželstvo je nezákonné, pretože samotný protestantizmus je nezákonným rozvodom od Cirkvi. Ako v prípade Ozeáša pravý duchovný stav Božieho ľudu Zmluvy sa odrážal v manželstve. V Katolíckej cirkvi možno bolo niekoľko oblastí, ktoré v čase reformácie potrebovali zmenu, ale problémy v rámci Cirkvi, podobne ako problémy v rámci manželstva, si nezaslúžia rozvod.
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa pavel »

To je síce pekné, že si obhajuješ cirkevné učenia, ale ak vidíš verše o tom, že človek nemá rozlučovať, iste vidíš aj tie, ktoré som uviedol vo svojom príspevku... Mat 5:32; 19:9; 1Kor 5:1; 1Kor 7:12-15 alebo si ich ani nečítal len si si otvoril Katechizmus?

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa Simon »

Áno, obhahujem učenie Cirkvi, lebo Cirkev je stĺp a opora pravdy (1 Tim 3, 15)

Áno, v niektorých prípadoch môže muž prepustiť manželku, no nijako tým neruší, že sú pred Bohom stále jedno telo!

2383 odluka manželov,(1694) pri ktorej však pretrváva manželský zväzok, môže by oprávnená v niektorých prípadoch predvídaných kánonickým právom. Ak civilný rozvod je jediný možný spôsob, ako zaistiť určité legitímne práva, ako je starostlivosť o deti alebo ochrana majetku, môže sa tolerovať a nie je morálnym previnením.

Kde v Písme čítaš, že si muž môže po prepustení svojej manželky vziať inú a prepustená žena sa môže vydať za iného?
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa pavel »

Kde v Písme čítaš, že si muž môže po prepustení svojej manželky vziať inú a prepustená žena sa môže vydať za iného?
Keď už ty sem kopíruješ texty Katechizmu, trošku som pohľadal aj ja a môžeš si prečítať text, ktorý sa odvoláva na Bibliu, nie aby ju prekrúcal.

Podle starozákonního modelu bylo po rozvodu dovoleno opětovné vstoupení do manželství (výjimku najdeme v Dt 24:1-4). Nový zákon dovoluje opětovný vstup do manželství, jen když byl rozvod proveden podle biblických zásad (1K 7:15). V případě, že rozvod nebyl uskutečněn na základě jednoho ze dvou výše uvedených důvodů, věřící je povzbuzován k hledání usmíření nebo k setrvání mimo manželský svazek (1 K 7:10-11).
Když muž nebo žena po nebiblickém rozvodu znovu vstoupí do manželství, cizoloží, protože Bůh neuznal platnost tohoto rozvodu (Mt 5:32; Mk 10:11). Jakmile tento partner tímto způsobem zcizoložil, manželský svazek je nyní narušen a zůstávající partner může svobodně vstoupit do manželství.

Bible varuje každého, kdo zvažuje vstoupit do manželství s rozvedeným. Jestliže rozvod nebyl uskutečněn podle biblických zásad, osoba, která si bere rozvedenou, je považována za cizoložníka (Mk 10:12).

PS Pre mňa, a hádam každého veriaceho na tomto svete je smerodatné Božie Slovo, nie cirkevné závery. Katechizmus nerešpektuje Slovo Božie.

admin
Site Admin
Príspevky: 29
Dátum registrácie: Pi Okt 01, 2010 9:19

Re: Rozvod

Príspevok od používateľa admin »

Upozornenie

Keďže téma sa začala uberať iným smerom ako je názov, oddelil admin príspevky do novej témy pod názvom Argumenty RKC a tú presunul do fóra Diskusia s katolíkmi.

Napísať odpoveď