Pomoc List Hebrejom

Otázky, odpovede, výklady, postrehy, názory...
BigK
Príspevky: 3
Dátum registrácie: Ut Sep 13, 2016 20:17

Pomoc List Hebrejom

Príspevok od používateľa BigK »

Prosím o pomoc. Asi sa zbláznim. Ak sa mýlim vyvedte ma prosím z omylu, za múdre odpovede ďakujem. Som znovuzrodený veriaci, mám Kristove svedectvo a krátko študujem Písmo sväté. Ide o toto: List Hebrejom kap.10 verš26\27 ,,Lebo ak dobrovoľne páchame hriechy aj potom, keď sme poznali pravdu, potom už niet obety za hriechy, ale naopak, iba hrozné očakávanie súdu a páľava ohňa, ktorý strávi protivníkov." ... Znamená to že ak mi už bolo raz odpustené a ja som po znovuzrodení zhrešil pre mňa už len peklo? Každý občas zhreší tak ako to je ? List Hebrejom kap.6 verš 4\5\6\7\8 ,,veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku a potom odpadli , aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, ktorá pije dážď, čo na ňu často padá, a rodí užitočnú bylinu pre tých, ktorí ju obrábajú, dostávajú požehnanie od Boha. Ak však rodí tŕnie a bodľač, je zavrhnutá a blízka kliatbe. Nakoniec bude spálená" ..
Takže znamená to že keď som znovuzrodený čaká na mňa peklo ak som zhrešil lebo pre mňa už niet obety za hriechy zároveň sa nemôžem obnoviť pokáním lebo už mi bolo ofpustené v čase keď som sa obrátil a ďalším by som vystavil Ježiša na posmech? Aj keď som celý čas mal v srdci vieru a od viery som neodpadol milujem Boha od obrátenia celý čas tak prosím pomôžte mi vysvetlite čomu nechápem. Hovorí sa že do knihy života sa zapíše meno človeka v momente keď prijíme Ježiša tak prosím o vysvetlenie a útechu že niesom zatratený a je pre mňa nádej na spásu. Vážne mi nepomôže ani pokánie ktoré som konal? Je šanca podľa toho textu pre znovuzdrodených osvietených ktorí zhrešili?

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 564
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pomoc List Hebrejom

Príspevok od používateľa pavel »

Ahoj brat, je veľmi dobré, že hľadáš odpovede na verše z Písma, ktoré sa zdajú byť v rozpore s iným učením. Ale len zdajú, v Biblii sa nič nebije a nepopiera, iba sa vysvetľujú situácie z viacerých uhľov a pohľadov. Toto je jedna z nich. List je písaný Židom, teda tým, ktorí by mali dokonale poznať Zákon starej zmluvy, obdobie systému obetí za hriechy formou bitnou a zápalnou, kedy ešte nebolo obdobie Milosti, ale hriechy boli odpúšťané akosi na úver... zaplatil až Pán Ježiš... Židia boli zvyknutí prinášať obete a vzápätí hrešiť veselo ďalej. No a to robíme aj my len ani tie obeti už neprinášame. Pokiaľ si skutočne obrátený, potom ti hriech v tvojom živote nie je ľahostajný a trápi ťa aj keď hrešíš. Preto ho vyznávaš v modlitbách a pokáni Bohu, Pánu Ježišovi... a máš odpustené. Aj to je dôkaz spásy, ktorú si obdržal raz a navždy.

Ak by si mal chuť, skvelé komentáre k Biblii (ale v češtine), ktoré mi veľmi v mojich začiatkoch s Písmom pomohli sú tu: http://nkz.reformace.cz/?p=4&pp=bcomments

Z nich ti uvádzam, čo o týchto komplikovaných veršoch hovorí skúsený evangelista a biblista Tonda Uhlíř...

Zde opět, jako v předešlém verši (6:4-6) se hovoří o poznání pravdy - stejně jako "byli osvíceni" ve verši 6:4, a o plném poznání významu kříže. Ale, zase jsme u jedné skutečnosti: Na neštěstí je možné plně pochopit Boží plán spásy jako koncept - a dokonce o něm říkat druhým - a přesto nikdy nepřijmout Krista do srdce! Bible definuje pravou víru jako záležitost přijmutí Ježíše do sebe - ne prostě o Něm vyučovat ve smyslu filosofie nebo teorie - ale přijmout Ho jako Pána a Spasitele: "Těm pak, kteří Ho přijali." Jan 1:12. Ten, kdo přijme Krista jako Pána v pravdě a upřímnosti - nepůjde nikdy zpět, aby se válel v bahně hříchu a prožíval to s radostí! Nikdy! Takový, který má charakteristiku popsanou ve verších 6:4-6 a 10:26-27, nebyl nikdy ve skutečnosti spasený! Už jsme o tom hovořili ve Starém Zákoně a i v Novém: Syn či dcera se vrátí, nikdy v bahně nezůstanou - nikdy se jim tam nebude líbit! Taková je charakteristika prasat - ne dětí! Děti se umažou, jistě. Ale ta špína se jim líbit nebude a poběží k Otci aby je umyl! Ten který je schopen pohrdat Kristovou krví, kdo se vysmívá Božímu Duchu - ten přece nemohl být nikdy před tím spasený! Copak můžeš úmyslně urážet a vysmívat se Tomu kdo Ti zachránil život tím, že obětoval svůj vlastní? Ne! Tato stať je stejná, tak jako 6:4-6 a ještě 1Jan 3:4-10. Tito lidé právě tak jako Jidáš, mají na mysli toho Krista "vyzkoušet," a "potom se uvidí," jestli z Něj něco budou mít! Bůh nebyl a nikdy nebude ochoten přijmout padělky....

BigK
Príspevky: 3
Dátum registrácie: Ut Sep 13, 2016 20:17

Re: Pomoc List Hebrejom

Príspevok od používateľa BigK »

Ďakujem ti braček moc moc ĎAKUJEM :D

stefan
Príspevky: 176
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pomoc List Hebrejom

Príspevok od používateľa stefan »

Pavel,
pekne zareagoval, pochopil slová, naplnil si jeho prázdnotu, ktorá si žiadala vyplniť poznanie.
Ďakujem ti, že si to takto ... bravúrne, Tonda je skvelý !
A s vďakou si na Tondu spomínam - zasa len vďaka tebe Pavel (si ma sním zoznámil skoro pred sto rokmi (hm)... to už je tak dávno?).
Odvtedy veľa vecí s písma preciťujem srdcom a so slzami v očiach súhlasím s Duchom nado mnou...
štefan

leona
Príspevky: 4
Dátum registrácie: Št Dec 29, 2016 19:45

Re: Pomoc List Hebrejom

Príspevok od používateľa leona »

Ahoj, je to veľmi frustrujúce, ak sa trápiš a nevidíš východisko. Je potrebné pochopiť, o čom sa v liste Hebrejom píše, keď sa hovorí o hriechu. Hriech v pôvodnom jazyku Biblie - hebrejčine - má viacero významov:
- chatta´– znamená zísť z pravej cesty (určenej zákonom alebo Bohom); trafiť vedľa, minúť sa cieľa, byť neverný, nesplniť sľub, záväzok;
- ´ávón – označenie pre niečo krivé, pokazené vnútro; myslenie, ktoré nie je v súlade s Božou vôľou; neprávosť, previnenie, úmyselné zídenie z cesty;
- réša´– konanie proti povinnosti, prestúpenie príkazov, neprávosť, prevrátenosť;
- péša´– vzbura, odmietnutie, sprenevera, zrada, odpadnutie, odstúpenie, nevernosť voči Bohu. Tento výraz používali najčastejšie proroci;
- ´ášám – používa sa vtedy, keď sa označujú následky, ktoré hriech so sebou nesie; ide o vnútorný stav, ktorý vznikol po hriešnom čine.
Ako vidíš, to, čo my prekladáme jedným slovom hriech má veľa významov, ale vždy to označuje status quo človeka, ktorý je prirodzene v opozícii k Bohu. Ak v liste Hebrejom sa píše, že ten, kto dobrovoľne pácha hriech, pôjde na súd - tak to znamená, že ak sa človek, ktorý už raz spoznal Božiu milosť, zase povstane proti Bohu, nedostane ďalšiu šancu na večný život. Nejde o zlé konanie - zaklamanie, vykonanie zlého skutku alebo niečo podobné, ale o stav duše: to, čo som spravil/a bolo spôsobené okolnosťami alebo to bolo moje rozhodnutie postaviť sa proti Bohu. V prvom prípade dostaneš odpustenie, v druhom nie. Boh pozná naše slabosti a aj s nimi akosi počíta, dokáže ich riešiť. Ale nemôže urobiť nič s našou vôľou; môže len akceptovať, ak sa rozhodneme odmietnuť Ho - ale následky si ponesieme.

stefan
Príspevky: 176
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pomoc List Hebrejom

Príspevok od používateľa stefan »

@ BigK,
pre rozšírenie obzoru vo veci z ktorej vychádzaš, je, domnievam sa, potrebné vedieť aj iné informácie, týkajúce sa práve doby "zákona" a doby "milosti". Ako si už pochopil, tvoje obavy vychádzajú z Pavlovho listu, ktorým nabádal Hebrejov-židov, ktorí už v Krista uverili, nevracať sa svojím myslením/vierou späť k starému zákonu. On im vlastne vysvetluje, aby sa zbavili pocitu viery v Zákon daný Mojžišovi, keď prestúpiš čo len jeden z tých 10-iatich, si zatratený. Prehliadaný je pritom ten jediný argument, ktorý Pavel vo verši 6:4 spomína....:
6:4
Lebo je nemožné tých,
ktorý už raz boli osvietení
a ochutnali nebeského daru
A BOLI SA STALI ÚČASTNÝMI
SVäTÉHO DUCHA

onen, Svätý Duch v dobe starozákonnej ešte nebol zoslaný, ale prišiel Ježiš, ktorý sa stal spasiteľom a v čase, keď na kríži povedal a "je dokonané, sa roztrhla OPONA", ktorá sa jedine Kristom odstraňuje a toto stojí na konci tejto šiestej kapitoly aby sa uzavrel kontext, ktorý bez tohoto konečného údaja uniká mnoho krát z pozornosti čitateľa.
Ešte je potrebné selektovať, čo z Písma je určené židom/hebrejom a čo pohanom. Kto sú kto. K tomu vedú nitky v písme ďaleko dozadu až k zaslúbeniam Božím Abramovi. Boli dané dve prislúbenia .:
1.Moj.13:16-17 hovorí.: prejdi sa po zemi, lebo tebe ju dám (potomstvo pozemské)
1.Moj.15:5 hovorí.: pozri hviezdy, tak bude tvoje semä (potomstvo nebeské-duchovné "hviezdy hore na nebi - nebeské")

IZRAEL, slúži Bohu v tele, patrí k "Novej Zemi", k pozemským zasľúbeniam.
Odôvodnenie:
Luk.10:20 píše: Radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v Nebesiach...
tento výrok, že sú mená napísané v Nebesiach, nie zápis totožný s "Knihou Života", a o tom nás presviedča Pavel v Židom/Hebrejom 12:22-23 - čítaj pozorne:
22/ Ale ste pristúpili k vrchu Sionu
k mestu živého Boha k nebeskému
Jeruzalemu, a k myriadam anjelov
23/ k slávnostnému zhromaždeniu
a k sboru prvorodených, ktorí sú
zapísaní v Nebesiach, a k Bohu
sudcovi všetkých a k DUCHOM
SPAVEDLIVÝCH ZDOKONALENÝCH

1/. K slávnostnému zhromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v Nebesiach, predstavujú v Nebesiach zapísané zhromaždenie "Nového Zákona"
2/. K DUCHOM SPAVEDLIVÝCH ZDOKONALENÝCH, predstavujú spasených "Starého Zákona", ktorí pred Golgotou boli ešte nedokonalí, ale uverivších v J.K. a obeťou Krista sa zdokonalili k spravodlivým.
Tu ešte Písmo upresňuje, že tým smenom viery z 1.Moj.15:5 je v 1.Pet.1:23 je udané.: Znovusplodení, súc nie z porušiteľného semena (semenom tela), ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim NA VEKY.

Napísať odpoveď