Naladení spoločne

Duchovné piesne 1

Streaming by Subsonic
# Sklatba Album Interpret
1 Dobroreč, ó, duša Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:21
2 Otče, príjmi obeť chvál Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:20
3 Mrákota, noc, tiene hriechu Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:59
4 V Betleheme Dávidovom Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:09
5 Ó, malé mesto Betlehem Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:16
6 Tichá noc, svätá noc Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:39
7 Čujte slávny neba ples Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:39
8 Radujte sa svetla deti! Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:22
9 Čujte, vzácna, ľúba pieseň Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:01
10 I za mňa Ježiš prelial krv Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:10
11 Tvoj kríž a krv Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:49
12 Ježiš, Spasiteľ môj drahý Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:42
13 Tam pod Kristovým krížom Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:08
14 Predivný Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:28
15 Umytý belšie nad sneh Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:16
16 Jak para život ľudský zdá sa Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:24
17 Stará zvesť Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:48
18 Zvesť lásky preradostná Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:59
19 Poď k Ježišovi Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:20
20 Mnohí smú s Ježišom radostne žiť Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:35
21 Ó, nechoď svetom sám a sám Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:34
22 Skala vekov Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:30
23 V Božom náručí som skrytý Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:57
24 Keby som nemal Teba Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:58
25 Každý deň Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:20
26 V Kristu mám nebeský, vzácny mier Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 5:17
27 Lásku Božiu ospevujem Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 5:31
28 Srdce mi radosťou napĺňa zvesť Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:35
29 Starý drevený kríž Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 5:17
30 Tak vzácna milosť Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:38
31 Od Teba neodídem Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:26
32 Bližšie vždy k Tebe len Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 5:04
33 Buď vôľa Tvoja Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:09
34 V Kristu je naše spasenie Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:16
35 Vzácne sľuby Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:29
36 Srdcia, ruky vaše spája Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:18
37 Bože náš, pohliadni na tento pár Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:19
38 Bože, lúče lásky svojej Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:21
39 Bože, lúče lásky svojej (A CAPPELLA) Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:47
40 Blažený dom Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 5:38
41 Srdce k srdcu Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:51
42 Pán daj, by sme verní zostali! Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:08
43 Dažde poženania Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:13
44 Na kolenách Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:40
45 Verím: Pán Boh prosby vyslýcha Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:13
46 Vzácny priateľ je Pán Ježiš Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:08
47 Ja túžim, túžim tam Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 2:25
48 Aká to slasť Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:33
49 Keď slnka žiara Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:11
50 Tam nad hviezdami Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 4:06
51 Nové nebo, aj zem nová Duchovné piesne 1 Naladení spoločne 3:45