Skúsme sa nad sebou zamyslieť

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
rybar
Príspevky: 30
Dátum registrácie: Ne Jan 09, 2011 14:12

Skúsme sa nad sebou zamyslieť

Príspevok od používateľa rybar »

Láska je najväčšou mocou na svete o tom niet žiadných pochýb.Absencia lásky v živote každého jednotlivca i spolku prináša so sebou častokrát nedozierne následky na celý život.Tam kde sa žije bez lásky sa častokrát život stáva peklom.

Láska zhovieva
Láska je dobrotivá
Láska nezávidí
Láska sa nechlúbi
Láska nenadúva sa
Láska nechová sa neslušne
Láska nehľadá svojho vlastného
Láska nerozhorčuje sa
Láska nemyslí na zlé
Láska neraduje sa neprávosti
Láska ale sa spolu raduje pravde
Láska všetko znáša
Láska všetko verí
Láska všetkého sa nadeje
Láska všetko nesie trpezlive

1Kor.13 /upravené pre lepšie zvýraznenie medziľudskej lásky./

Doplňme namiesto slova Láska svoje vlasné meno a zamyslime sa nad sebou do akej miery je to pravda !
Ja som použil meno Monika ako príklad.

Monika zhovieva
Monika je dobrotivá
Monika nezávidí
Monika sa nechlúbi
Monika sa nenadúva
Monika nechová sa neslušne
Monika nehľadá svojho vlastného
Monika nerozhorčuje sa
Monika nemyslí na zlé
Monika neraduje sa neprávosti
Monika sa spolu raduje pravde
Monika všetko znáša
Monika všetko verí
Monika všetkého sa nadeje
Monika všetko nesie trpezlive

Uvádzam niekoľko posrtehov neznámeho autora o tom aké má
medziľudská láska dôsledky v praxi.

Povinnosť bez lásky robí mrzutým.
Zodpovednosť bez lásky robí bezohľadným.
Spravodlivosť bez lásky robí ,tvrdým.
Pravda bez lásky robí rozporuplným.
Šikovnosť bez lásky robí prefíkaným.
Láskavosť bez lásky robí pokryteckým.
Poriadok bez lásky robí malicherným.
Vedomosti bez lásky robia neústupným.
Česť bez lásky robí pyšným.
Vlastníctvo bez lásky robí lakomým.
Viera v čokoľvek bez lásky robí fanatickým.

Na záver ešte niekoľko výrokov o láske, ktoré nepotrebujú komentár:

Kol.3,14 14 Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti.
2Pet.1,8 8 Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jan.4,7 7 Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.
1Jan.4,8 8 Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Bôh je láska.
1Tim.1,5 5 Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,

Napísať odpoveď