Ďiablova bedňa

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Ďiablova bedňa

Príspevok od používateľa rudinec »

Žalmy 101:3 Nepostavím si pred svoje oči veci beliála.

Na začiatok chcem uviesť niektoré fakty zo Slova Božieho z ktorých chcem vychádzať pri objasňovaní nastoleného problému. Z ev.sv.Jána 8,44 vieme, že diabol je vrahom od počiatku a že nestál v pravde, preto že niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lži. Ďalej vieme z ev.Luk.22,31, že diabol si nás vypýtal, aby nás previal ako pšenicu Tento verš chápem tak, že diablovi bolo dané, aby nás pokúšal podobne ako pokúšal P.J.Krista, aby nás odviedol od Boha do sveta a tak nás pripravil o život večný. Z toho dôvodu diabol nastaval v tomto svete pred človeka rôzne pokušenia ako sú npr: peniaze, moc, východné náboženstvá najrôznejšie sekty a všetky tieto scestné ideológie /náhrady evanjelia Kristovho/ nám predkladá cez najmocnejšie médium, ktorým je televízia. Ja televíziu nazývam pravou rukou diabla, pretože tie farebné ozvučené obrázky, ktoré v nej pozeráme, vytláčajú z našej pamäte výroky Božie. A dôsledok je taký, že si lepšie pamätáme výroky politikov ako výroky nášho Pána. Z Biblie sme si ukázali, že diabol je „majster“ v klamstvách.Diabol veľmi dobre vie, že „čisté“ klamstvo sa dá veľmi ľahko odhaliť. Preto postupuje tak,že medzi dve pravdy vsunie lož, a takýto pravdepodobný argument sa dá už veľmi ťažko rozpoznať, či je pravdivý alebo nie. Ako nás upozorňuje i Slovo Božie v ep.Kol.2,4. „Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou.“ Dokonca diabol ide vo svojich klamstvách tak ďaleko, že v dvoch pravdách, ktoré majú biblicky presne určené poradie, toto poradie, iba zameni a vytvorí z toho veľkú lož. Uvediem príklad: Máme dva príkazy v ktorých sa nikdy nesmie zameniť poradie: 1,Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. 2, Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Nikdy nie je možné postaviť na prvé miesto lásku k človeku a na druhé miesto lásku k Bohu. Boh musí za každých okolností stáť v živote človeka na prvom mieste. My však u mnohých cirkvi vidíme toto poradie zmenené. Namiesto toho, aby svoje kresťanstvo prezentovali cez lásku k Bohu čistotou hlásaného evanjelia, prezentujú svoje kresťanstvo láskou k blížnemu, a Boha s jeho pravdou odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Pokiaľ sme my kresťania cez televíziu napojení na tento bezbožný svet, tak jeho bezbožnosťou je ovplyvňované i naše myslenie a konanie. Príslovie hovorí: „V čí obraz vzhliadaš v toho obraz sa premeňuješ.Potvrdzuje to aj Žalm 101:3 „ Nepostavím si pred svoje oči veci beliála.“
Tiež je ešte nutné spomenúť čas . Pretože ten je veľmi dôležitý.Niektorí kresťania musia v dnešnej dobe pracovať od rána do večera v boji o holú existenciu. Je to diablov zámer okradnúť nás aj o ten zbytok voľného času ktorý máme, tým, že ho venujeme pozeraniu televízie a nie štúdiu Slova Božieho.A tak nás ten zlostník chce dostať do pozície piatich hlúpych panien ktoré nemali dostatok oleja ( poznania ) aby si mohli posvietiť na cestu na svadbu Baránkovu ev.Mat. 25,1-13. Slovo Božie nás varuje v ep. sv.Pavla Efež. 5,15-16 ...“aby sme vykupovali čas lebo sú zlé dni.“ Čo to znamená vykupovať čas ? Zo života vieme ,že najviac sa vykupuje to čo je vzácne. A s tým , čo je vzácne sa nakladá veľmi uvážlivo a šetrne. Preto nemrhajme časom pred televíziou, aby sme nedopadli ako päť hlúpych panien.


Pozrime sa preto spolu i do histórie a odtiaľ berme poučenie v tom, ako sa naši predchodcovia Izraeliti vysporiadávali s duchovným cudzoložstvom s týmto svetom. Vieme dobre, že starozákonný Egypt v symbole predstavoval tento svet. Mojžíš a Arón predstupujú pred faraóna a hovoria: „Prepusti nás na tri dni cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi svojemu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča.“ 2Moj.5,1-5. Z tohoto príkladu je jasne vidieť, že nie je možné slúžiť Bohu a pritom zostať vo svete. Preto aj Boh poručil Mojžišovi, aby vyšli z Egypta-/ zo sveta / na púšť. Bohu sa dá slúžiť iba pri oddelení sa od tohoto sveta. Ďalší príklad je z obdobia, keď Izrael bol na ceste do Kanánu. Boh zakázal spolčovať sa pohanskými národmi- /so svetom / 5Moj.7. Keď Izraeliti porušili tento zákaz a spolčili sa s Madianskými. Boh v jednom dni nechal pobiť 24-tisíc Izraelitov, ktorí tento zákaz porušili. 4 Moj.25. Keď Boh v starom zákone, tak prísne postupoval proti tým, ktorí nerešpektovali tento Boží zákaz. O koľko prísnejšie bude Boh postupovať voči nám kresťanom, keď nový zákon je sprísnený i do oblasti myslenia, kde i zlá myšlienka sa stáva hriechom Mat.5,27-28. Čo sa týka spolčovania-duchovného cudzoložstva s týmto svetom máme v novom zákone jasné direktívy: V ep. Jakobovej 1,27 sa píše: „Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto:“ Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať napoškrvrneného od sveta.“ a v 4,4 tej istej epištoly sa hovorí:“ Cudzoložníci a cudzoložnice a či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? A tak tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. V 1.ep.Jána 2,17 sa píše:“ Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Miluje-li niekto svet, nie je v ňom lásky Otcovej.Lebo všetko to,čo je na svete-žiadosť tela a žiadosť očí a chlúbna pýcha života to nič nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky.“ Podobne sa píše v ep.Rim. 12,2 a v 2ep.Kor.6,17-18.Čo na záver ? Snáď len toľko,že televízia je oknom do sveta a Slovo Božie oknom do nového Jeruzalema. Takých, ktorí by ma chceli stíhať výrokom z 1 Kor.10,23:“ Všetko smiem, ale nie je všetko užitočné. Všetko smiem, ale všetko nevzdeláva.“ Takých chcem upozorniť, že obdobný výrok je i v 6,12 tej istej epištoly, kde sa píše:“ Všetko smiem, ale nie všetko prospieva, všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný.“ A to z celého srdca prajem každému, aby nebol nikým a ničím ovládaný a najmä nie diablom.Týmto postojom nechcem nikomu zakazovať pozeranie televízie.Chcem iba upozorniť na nebezpečie,ktoré nám s pozerania svetských filmov a programov hrozí.Keď už sa chce niekto pozerať na svetský film, nech si zoberie kus papiera a ceruzku a zapíše si každú vec,ktorá je v rozpore so Slovom Božím.Tak nech si cvičí svoj duchovný postreh.Videl som film „Gladiátor“.Pýtal som sa jedného kresťana čo si o tom filme myslí; odpovedal,že je to dobrý film.Sudiac podľa tejto odpovede ,ten brat nemal žiadny duchovný postreh.Ja osobne som presvedčený,že ten film režíroval samotný diabol.Uvediem niekoľko pohľadov; hlavný a kladný hrdina podľa svetských merítok nosil so sebou vo vrecušku hlinené figúrky. Večer ich postavil na stôl, zapálil pri nich sviečku kľakol si pred ne a hovoril k nim.Ja toto jeho počínanie nemôžem nazvať inak, ako doslova diabolskú prezentáciu modlárstva, čo je veľký hriech proti Bohu.Tento „kladný“ hrdina sa spolieha nato,že sa na druhom svete stretne so svojou zavraždenou manželkou a synom.Je to diablov podvod .Pre bezbožníkov žiaden druhý život nejestvuje.Ďalej je vo filme prezentovane nezmyselné vraždenie,pýcha,nenávisť,otcovražda,závisť,intrigy a všetky druhy ľudskej zloby.

Závěry z vědeckých studií o zdravotních dopadech televizorů:

# Je hlavní příčinou deprese
# Snižuje studijní výsledky
# Snižuje libido u mužů a žen
# Je nejčastější příčinou poloviny trestné činnosti související s násilím
# Brzdí vývoj dětského mozku
# Poškozuje mozek u dětí i dospělých
# Utlumuje vývoj mluvení
# Snižuje chápáni čteného textu
# Zvyšuje pravděpodobnost rozvoje hyperaktivity u dětí
# Snižuje tvořivost a představivost
# Snižuje schopnost uspět
# Způsobuje problémy se zrakem
# Zmenšuje pravděpodobnost že budete cvičit
# Způsobuje emoční problémy
# Jedna z mnoha příčin autismu
# Způsobuje, že více jíte
# Způsobuje touhu po sladkém
# Způsobuje obezitu
# Zvyšuje šance dětí stát se později alkoholikem
# Způsobuje že se muži cítí být v lásce s partnerem druhotní
# Způsobuje, že ženy cítí, že si méně zaslouží lásku
# Způsobuje, že spolu rodina tráví méně času
# Zvyšuje množství rozvodů
# Zvyšuje množství negativních nálad
# Zvyšuje počet napodobených sebevražd
# Snižuje sebevědomí a sebedůvěru
# Zvyšuje touhu po kosmetických chirurgických zákrocích
# Snižuje váš věk dožití
# Snižuje sportovní výkon
# Způsobuje Alzheimerovu chorobu
# Stresuje tělo
# Způsobuje spánkovou deprivaci

Pokyny pro „bezpečené“ použití televize

Vzhledem k tomu, že doba sledování televize je přímo úměrná tomu, jak jste v životě šťastný, čím méně tedy budete TV sledovat, tím lépe. Nicméně si uvědomujeme, že totální odstranění televize z vašeho života nemusí být realistické a jelikož vlády světa nejsou dostatečně zodpovědné, aby vytvořily bezpečnostní pokyny pro sledování televize, přinášíme vám několik pokynů od výzkumníku z Harvardu založených na současné vědě. Zde jsou doporučené denní dávky pro sledování televize:
* Děti mladší tří let by se neměly dívat na žádnou zábavu na obrazovce
* Po tomto věku by sledování kvylitních programů v televizi mělo být omezeno na jednu hodinu denně
* Teenageři by měli být omezeni na 1,5 hodiny denně
* A dospělí dvě hodiny denně
„Zbavení se vaší televize by nemělo být považováno za extrém a po krátké době vám to bude chybět jen velice nepravděpodobně."

- Dr. Aric Sigman

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Ďiablova bedňa

Príspevok od používateľa rudinec »

Televízia je vrece plné manipulácii.
Pozri video:
http://gloria.tv/?media=83843

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Ďiablova bedňa

Príspevok od používateľa rudinec »

Seav tohto sveta vystihnuty v niekoľkých minútach.
Pozri video:

Link na rapový klip bol zmazaný. Upozornenie: viacnásobné umiestňovanie toho istého príspevku Dali ste ho sem 6x do rôznych častí fóra!!! sa považuje za zahlcovanie fóra a porušenie pravidiel. Užívateľovi bol dočasne zakázaný prístup.

Napísať odpoveď