Sme naozaj tím čím sme?

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Sme naozaj tím čím sme?

Príspevok od používateľa javen »

Neraz pochybujem o sebe samom, som naozaj tím kým som, pýtam sa sám seba. Môj život je často vystavený skúškam, pokušeniam, ktoré sú až príliš svetské aby som sa mohol nazvať Ježišovým učeníkom. Nepochybujem o bohatstve Jeho lásky, som veriaci, verím v učenie Pána Ježiša Krista doslova. Niekedy sa mi však stáva, že sa zamyslím nad svojím biednym životom a prebehne mi mráz po chrbte, aký som ja biedny človek, mám hriešne myšlienky, občas sa potknem ako nejaký zločinec a prosím Pána o odpustenie. Neraz sa mi zdá že Boh mlčí, prosím Ho o svoje uzdravenie, ale On nič mlčí, čaká, často sa pýtam prečo, prečo práve ja? Mnohý si žijú svoj život bez Boha a darí sa im, nechýba im nič, mňa stíha jedno nešťastie za druhým, mám snáď slabú vieru? Alebo čím to je, mám čakať, byť trpezlivý v skúškach ako bol Jób? Je moja viera snáď slabá, čo mám ešte preto urobiť? viac veriť? Nepochybujte o mojej viere, ja verím a milujem Pána Ježiša Krista ktorý ma oslobodil s pod zákona hriechu a Pán dá, že mu zostanem verným až do konca! Viem, dal som veľa otázok, sú to zložité otázky, nie každý nájde počas svojho života odpoveď na takéto otázky, ale ja sa pýtam prečo je to tak? Prichádzajú mi na um slová apoštola Pavla:
Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný. ( 2 list Korintským 12, 7-10 )

stefan
Príspevky: 176
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Sme naozaj tím čím sme?

Príspevok od používateľa stefan »

javen píše.:
ale ja sa pýtam prečo je to tak?
Ak nájdeš v písme odtienky rozdielov, prečo nás Pán zovie dakedy.:
1./ --- zvieraťom (inokedy hovädami azasa inokedy Adamovými synmi)
a inokedy
2./ --- synom človeka,
bude ti, a aj nám všetko jasnejšie. Podstata tkvie v menej preferovaných veršoch Písma, okolo ktorých chodíme zatial bez povšimnutia, lebo ako Pán sám hovorí že sme slepý hluchý.

Zver / hovädá / Adamovy synovia sú spomenutý napr. v.:
Ž.73:22 - Bol som bez rozumu, nevedel som ničoho jako hovädá nerozumejú...
Ž.49:21 - ...je podobný hovädám, ktoré hynú...
Kaz.3:10-21 -- Zamestnanie synov Adamových, ... že sami sebe sú ako zvieratá (čiže hovädá)
Kaz.8:11 -- ...preto sa srdce Adamových synov odváži konať zlo
Kaz.9:3 -- Srdce synov Adamových je plné zla, kým len žijú, potom idú k mŕtvym (ako zver, sú na rovnakej úrovni s nimi).
podobne Kaz. 9:12
Pri študovaní a rozjímaní týchto málo veršov udaných v príklade, je potrebné si uvedomiť že DUCH svätý je ten, ktorý nás zo zvery, hoviad a synov Adamových robí synom človeka.
Pokiaľ si človek nebude svoje budúce plány "preosievať, revidovať a korigovať" Duchom, bude stále tým hovädom, ktoré hynie (druhá smrť)

Aby sme sa stali "synom človeka- odolným druhej smrti", je potrebné si osvojiť význam nasledovných veršov - napr.:
Prísl.16:9 - Človek si v Duchu rozvažuje svoju púť (plánuje), ale Pán riadi jeho krok.
Výklad:
Duch (ten, ktorého mám prepožičaného od Pána), komunikuje s Duchom "svätým" (tým Pánovým), a nedovolí nám činiť akúkoľvek neprávosť v koncepcii nášho plánu. Pán v tomto prípade riadi jeho krok, tzn. pripraví podmienky splnenia našej túžby. V tom je zahrnutá komunikatívnosť s partnerom, zabezpečí náhodné, ale prínosné stretnutia s ľuďmi pre splnenie plánu/túžby, zabezpečí rovnováhu telesného zdravia atd. atd.
Opačný výklad.:
Duch (ten, ktorého mám prepožičaného od Pána), je ten, ktorý nám sprostredkováva myslenie a rozhodovanie, akvšak odmietne komunikovať s Duchom svätým a spolieha sa výhradne len na svoj vlastný rozum, vlastné kombinácie riešení, prípadne ide za svojim plánom cez mŕtvoly, nemôže očakávať uspokojivé výsledky. Na to nám dáva Písmo jasnú odpoveď
Mudr.1:5-7- Lebo pred pretvárkou uteká svätý Duch výchovy, vzďaluje sa od pochabých myšlienok, zaháňa ho približujúca sa neprávosť.
Sír.17:6 - Utvoril v nich rozumného Ducha, rozumom im naplnil strdce, naznačil im, čo je dobré a čo zlé
Zmyslom života človeka by v tomto prípade malo byť prebudovanie - premena - znovuzrodenie (Nikodém) z HOVäDA na Syna ČLOVEKA. To jest "budovať svoju dušu" a preto nakloňte svoje ucho a poďte ku mne, aby vaša duša žila (Iza.55:3) a duša nám zaplesá v Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy (Iza.61:10).
A to sa dá jedine cez Vieru. Keďže pochádzame s pohanov (z grékov), podliehame učeniu ap. Pavla a k Bohu vedie cesta jedine cez Krista Ježiša.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 571
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sme naozaj tím čím sme?

Príspevok od používateľa pavel »

Tento spôsob výkladu mi nieje blízky a je zbytočne komplikovaný. Uvedomme si, že v dobách SZ z ktorého tu Stefan cituje, išlo o národy, ktoré rozlišovali príslušnosť a múdrosť v súvislosti so starými textami podľa identity Zviera/Človek.

Zviera sa správa pudovo, zviera neberie ohľad na nič, správa sa podľa svojich túžob. Berie si načo silou stačí, uteká pred tým, kde sa cíti ohrozený a slabý. Svoje city prejavuje iba naoko, zdanlivo. Zviera je láskavé tam, kde cíti odmenu, je verné tam, kde cíti istotu, stará sa o potomstvo nie s láskou, ako sa to prezentuje v románoch ale kvôli zachovaniu rodu. Zdanlivo sa zdá, že svoje mladé miluje, keď ich oblizuje, nechá sa od nich dohrýzť a pod... je to len kvôli tomu, že ich napr. čistí, ošetruje, hryzenie je základ vychovy k boju prežitiu... atd. Dosť už o zvieratách.

Zviera nemá Ducha, ale iba dušu.

Človek má Ducha aj dušu. Duch môže človeka zmeniť, duša nie. Duch je schopnosť prijímať Duchy Svätého, v SZ dobách Božiu vôlu a odpustenie.

Pri stvorení bol nad všetkými zvieratami, Adam ich všetky pomenoval, zvieratá nikomu neubližovali, hadi neštípali, slon človeka obišiel a nerozdupal ho, medveď ho nezožral. Ideálny stav. Všetko sa zmenilo po páde, ale schopnosť prijímať od Boha mu ostala, kým u zvierat nikdy nebola.

Situácia je teda nasledovná:

Zvieratá ostali na platforme silnejší prežije, slabší zahynie, správajú sa pudovo, snažia sa chrániť svoje teritóriá, princíp ich života je prežiť a zachovať potomstvo. Tak isto na tom bol a je človek bez Boha (ktorý Ducha nevyužíva a správa sa ako by ho ani nemal, je to prirodzený stav mŕtveho človeka, toho čo Písmo nazýva "Suché kosti") a o tomto hovorí Písmo v tých častiach, kedy pripodobňuje človeka ku zvieraťu.

Zviera i človek bez Boha nemá večnosť, ktorá by mu svietila ako svetlo ku ktorému chce ísť. Zviera i človek bez Boha túži žiť, prežiť každú situáciu, napadnutie, chráni sa všetkými dostupnými prostriedkami, neberie na nič a na nikoho ohľad, v rámci pudu sebazáchovy ani na príslušníkov svojej rodiny a rodu.

Človek s Bohom sa správa úplne inak, presne v duchu Písma a zasľúbení, jeho Duch je Bohom oslovený a reaguje! Tu je ten rozdiel. Jednoduchý, zrozumiteľný, a logický.

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Sme naozaj tím čím sme?

Príspevok od používateľa javen »

Pri študovaní a rozjímaní týchto málo veršov udaných v príklade, je potrebné si uvedomiť že DUCH svätý je ten, ktorý nás zo zvery, hoviad a synov Adamových robí synom človeka.
Ahoj Pavel po dlhej dobe som rád, že ta počujem. Prečítal som si tvoju odpoveď, priznám sa, mal som dosť toho na uvažovanie... Súhlasím s tebou, Duch Pána je to čo nás odlišuje od zvieraťa. Buď sa pridáme na stranu Ducha Pánovho, alebo naopak na stranu zvieraťa... Ja však uvažujem tak ako uvažoval Jób, prečo ma stíha jedno nešťastie za druhým a zlým sa darí dobre? som možno teraz trochu precitlivený. Odkrývam teraz svoje najhlbšie myšlienky, viem, že viera hory prenáša, som trpezlivý, mám vieru, len neviem či dosť silnú. Ak mám prosiť za svoje uzdravenie, ako sa napr. obracajú RKC k panne Márii... :) Viem, že viera hory prenáša, ale zrejme musím byť viac trpezlivý, lebo ako niekde poznamenal apoštol Pavel, mám zálubu v slabostiach a súženiach pre Krista... Lebo v tedy keď som slabý je Kristus mocný... najradšej sa budem chválim slabosťami... Ozaj, majte vieru, ak poviete tomu vrchu, aby zmenil miesto stane sa to v mene Pána Ježiša Krista... Vieru mám mocnú, aj lásku k Pánovi, možno mi treba viac posvetenia, aj modlitieb svojich bratov v Kristu...Už rok skoro rok sa modlím za svoje uzdravenie a čakám, čakám čo mi Boh odpovie. Ale Boh má svoje cesty, Jeho cesty sú iné ako tie moje, Jeho myšlienky sú iné ako tie moje, Boh je verný, trpezlivý, ja som slabý ale čakám trpezlivo...

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 571
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sme naozaj tím čím sme?

Príspevok od používateľa pavel »

Správne si povedal posledné vety predchádzajúceho príspevku. Jeho vôla je iná ako naša. Na druhej strane sa môžeš potešovať slovami, že ide o tvojho Otca:

Matúš 7:9  Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?
10  Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!
11  Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach,

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Sme naozaj tím čím sme?

Príspevok od používateľa javen »

Tak je amen.

Napísať odpoveď