Veríte tomu čo tvrdia evolucionisti? Ak áno, prečo by nemoho

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
brotherrr
Príspevky: 60
Dátum registrácie: Št Nov 17, 2011 19:54

Veríte tomu čo tvrdia evolucionisti? Ak áno, prečo by nemoho

Príspevok od používateľa brotherrr »

Nová teória vzniku procesorov a softwaru:
Poďme dnes presvedčiť Billa Gatesa, že Windows 7 je dielom generátora náhodného kódu bežiaceho na mnohých počítačoch sveta zosieťovaných cez internet. -Tento generátor produkuje náhodné funkcie zdrojáku v jazyku C++. -Výsledné produkty sú opakovane automaticky spúšťané pre kontrolu vylepšení. Vznikol tak WINDOWS 7. Sláva. Porazili sme Billa Gatesa.

Bez firmy Intel či AMD by však operačný systém bol k ničomu. Nebolo by totiž počítača, na ktorom by mohol bežať. Takže: -Aké máme na to vysvetlenie?

TAKÉTO:

-Načo treba firmu Intel? -Netreba! -Procesory vznikli náhodou.
-Ako som na to prišiel? -Je to J E D N O D U C H É !

Dominantným prvkom procesorov je kremík. No a kremík je po kyslíku druhým najviac zastúpeným prvkom v zemskej kôre. Podľa posledných dostupných údajov tvorí kremík 26 – 28 % zemskej kôry. Kremík je podstatnou zložkou veľkej väčšiny hornín tvoriacich zemskú kôru. Príkladom môžu byť pieskovce, íly, žuly. Významné zastúpenie v horninách majú hlinitokremičitany, z nich uvedieme živce: ortoklas (KAlSi3O a plagioklas
((Na, Ca)Al1-2Si2-3O.

Čip procesora CORE 2 DUO vznikol v blízkosti nejakej podmorskej sopky, kde boli náhodou prítomné aj indium a gálium. Po výbuchu sa to pretavilo a premiešalo spolu s kremíkom. -Náhodou tak vznikla štruktúra PN prechodov procesora CORE 2 DUO bežiaceho na frekvencii 3 GHz. -Intel to už len priniesol ako hotový produkt.

-Nezdá sa vám to?

-No! -Je to pravdepodobnejšie, než tie hlúposti o vzniku prvej bunky z neživej hmoty!

Najprv vznikol čistý laboratórny kremík - pretavovaním príslušnej horniny opakovanými erupciami. Koniec vzniknutého ingotu s nečistotami odpadol vďaka zemetraseniam. -Proces sa mnohokrát opakoval (k dispozícii boli milióny rokov). -Syntetický monokryštál (použiteľný už pre polovodiče) vykryštalizoval z tekutej taveniny na zárodku vysokokvalitného materiálu. Detaily priebehu sú zatiaľ v štádiu rozboru a výskumu. -Jedna vec je však istá: Prvý procesor vznikol samovoľne - náhodou!

.....Aj prvá bunka.....: Nikto nevie zatiaľ presne, ako vznikla. "Vie" sa len to, že vznikla samovoľne - ako výsledok prírodných procesov.

-Napríklad takto:

Jednoduché chemikálie » Polyméry » Replikujúce polyméry » Hypercykly » Protobiont » Baktéria


Evolucionistom sa mnohé veci na seba podobajú. -Trochu sa spení voda a evolucionista v stenách peny hneď vidí zárodok budúcich buniek (bunkových stien). -Zatiaľ však ešte nie, ale budú! -Čo s tým? -Pustí sa do písania príbehu (románu) o vývoji bunky vo vodnom prostredí. -Detská fantázia nepozná medzí! -Tepelný pohyb molekúl vzdialene pripomína mravce pobehujúce po mravenisku. -Tie sa teda pre zmenu vyvinuli rovno z molekúl. -Dve kolesá bicykla pripomínajú okuliare, takže jedno sa vyvinulo z druhého; atď.,atď....

Niekto by namietol, že vraj nemôžem bunky porovnávať s procesorom, lebo procesory nie sú živé. -Nó..o..o..o!... -Lenže aj tie jednoduché chemikálie, polyméry, replikujúce polyméry a hypercykly nie sú živé - a predsa sa tvrdí, že tadiaľto sa vývoj uberal. - Procesor a počítač je oproti bunke len detská hračka! -Preto moje tvrdenia o jeho náhodnom vzniku majú veľké percento pravdepodobnosti.

Chcete si založiť firmu?

-Neváhajte. Hľadajte! V prírode už teraz nájdete určite niečo lepšie, než procesor:

-Bude to kvantový počítač!!!

...A máme to v suchu!

-Ani nebolo treba potiť sa v labáku.

Potrebujete nový kancelársky balík?
-Nevyhadzujte už 500 eur do vzduchu!

-Nechajte bežať generátor náhodného kódu produkujúci funkcie jazyka C++.

Automatický kompilátor nech to skúša kompilovať.

Veď aj tak to, čo je nespustiteľné sa vyhodí preč
(...to je ten prírodný výber).

A v ostatnom už nájdete čo treba!

T A K : . . .

....To čo tvrdia evolucionisti o kreacionistoch, si ja teraz dovolím tvrdiť o každom, kto bude spochybňovať túto novú teóriu vzniku procesorov a softwaru: -Všetci hľadáte za všetkým len nejakú firmu. -Bojujete voči serióznemu výskumu vzniku procesorov. -Všetci kreacionisti procesorov svojimi márnymi argumentami len odsúvajú problematiku do úzadia - a nesnažia sa mi pomôcť racionálne riešiť spôsob ich samovoľného vzniku!!!

Teória evolúcie je veľký celosvetový román, ktorého stúpenci sa snažia dokázať, že sa jedná o realitu. Hľadajú vo svete paralely, aby dokázali jeho pravdivosť. Odkedy bol napísaný, došli tieto snahy veľkého prepracovania; a popisy silného detailizmu na vysokej odbornej úrovni. Keď sa však človek s tými popismi zoznámi - uvidí, že sa jedná len o paru, ktorú keď chce človek uchopiť, rozplynie sa mu pod rukami !

stefan
Príspevky: 166
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Veríte tomu čo tvrdia evolucionisti? Ak áno, prečo by ne

Príspevok od používateľa stefan »

-Preto moje tvrdenia o jeho náhodnom vzniku majú veľké percento pravdepodobnosti.
1./ -- Ľudskej múdrosti (vede) musíš porozumieť, aby si jej mohol uveriť.
2./ -- Božej múdrosti musíš uveriť, aby si jej mohol porozumieť. A to je "MILOSŤ"

Vieš odhadnúť percento pravdepodobnosti, kedy veda konečne uverí Božej múdrosti?
Len tak - bajočko.

V Písme je na to odpoveď. Hľadať však musíš sám. Spoľahni sa na ducha prepožičaného Bohom a nájdeš.

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Veríte tomu čo tvrdia evolucionisti? Ak áno, prečo by ne

Príspevok od používateľa rudinec »

1. Zastánci evoluce - vývojové teorie učí: „Evoluce (přesněji biologická evoluce) je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí pozemský život." Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie.

Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, přeměňovat svoje okolí a vyvíjela se. Předpokládá se, že život vznikl na základě chemického procesu, při němž se jednodušší látky začaly spojovat do složitějších. Jejich vznik je nejčastěji vysvětlován takto:


V oceánu plavalo velké množství nejrůznějších organických látek, které, když se setkaly, spojily se; takto se navazovalo stále více různých sloučenin, až vytvořily jakousi kupu nazvanou koacervát; uvnitř koacervátů údajně docházelo k chemickým reakcím, ke kterým by v normálním prostředí nedocházelo, vznikaly první bílkoviny, jejichž struktura se následně nějak zabudovala do nukleových kyselin, a došlo tak k vytvoření určitého řádu, buňka se obalila membránou, začala přesně kopírovat DNA a dělit se atd. Toto je názor „neodarwinismu“.

Logicky myslící vědci mají k tomu své připomínky: Názor neodarwinismu je velmi jednoduchý a má mnoho nedostatků. Popisuje jen, jak by to mohlo všechno proběhnout, ale nikoliv důležité detaily, kterým se popis vyhýbá nebo u nich končí. Například paradox typu slepice a vejce, co bylo dříve - bílkoviny, nebo DNA není schopen darwinismus vysvětlit. Nejdříve prý byly proteiny a poté se jejich struktura přenesla do kódu DNA. Jak to všechno proběhlo, si už ale žádný darwinista netroufá vysvětlit. Že by se vše tohle zakládalo na náhodě? To je hodně nepravděpodobné. Jak tedy vůbec vznikly první buňky, je v současné době absolutní záhadou.

2. Zdravý selský rozum si klade smysluplné otázky. Je možné, aby se počítač vytvořil sám - vývojem, bez zásahu člověka? Všichni víme, že je to naprosto nemožné! Je možné, aby se počítač sám naprogramoval? To nepřichází v úvahu. Program může vytvořit jen myslící bytost. I počítač i naprogramování je dílem myslící bytosti - člověka, který má tvůrčí schopnosti.

3. Živá buňka je daleko složitější než naprogramovaný počítač. Zastánci evoluce tvrdí, že se buňka naprogramovala sama, anebo ji naprogramoval pohyb mořské vody a různých látek, které se ve vodě nacházely. Když o tom přemýšlíme, ptáme se: Jak dlouho to trvalo myslícím lidem, než vytvořili počítač a než se naučili programovat? To nás vede k další otázce. Co pak je možné, aby nemyslící mrtvá hmota vytvořila počítač a naprogramovala ho? Tak jako naprogramovaný počítač je dílem myslící a tvůrčí bytosti, tak i živá buňka, která je nesrovnatelně složitější než počítač, je dílem myslící a tvůrčí bytosti. Na toto logické uvažování stačí zdravý selský rozum.

4. Podívejme se na jedno obyčejné pšeničné zrno; má v sobě tři zázraky: --výbornou mouku na koláče, --zázrak života, --program, podle kterého vyroste obilní rostlina s dalšími naprogramovanými zrníčky. Pšenice roste už na naší zemi tisíce let. Všechna pšeničná zrníčka mají v sobě tyto tři zázraky: skvělou mouku, život a program pro budoucí generace.

5. Položme zastáncům vývojové teorie zásadní otázku: Jsou vědci ve 21. století schopni vytvořit z neživé hmoty jedno pšeničné zrníčko, aby mělo v sobě výbornou mouku, život i program? Máme přece dnes tisíce geniálních vědců a stovky dokonalých laboratoří s nejmodernější technikou. Proč nevytvoří jedno pšeničné zrníčko?

Kladu vědcům, kteří zastávají vývojovou teorii, provokační otázky: Copak byla mrtvá hmota v moři chytřejší než vy, géniové 21. století? Copak podmínky v moři byly dokonalejší než vaše moderní laboratoře? Je to pro vědce nemožné vytvořit z mrtvé hmoty pšeničnou mouku? Je to pro vědce nemožné vytvořit život v uměle vytvořeném zrníčku? Je to pro vědce nemožné dát do uměle vytvořeného zrníčka program, tak kvalitní jaký je v pšeničném zrnku?

6. Kdyby vědci vytvořili z mrtvé hmoty pšeničné zrnko s kvalitní moukou, se zázrakem života i s kvalitním programem, jaký má každé zrníčko, pak by to nebyl důkaz vývojové teorie, ale důkaz geniality lidských mozků a dokonalosti laboratoří.

7. Jelikož geniální vědci nejsou schopní udělat jedno zrníčko se zázrakem života i s geniálním programem ve stovkách svých laboratoří, je to důkaz, že k vytvoření pšeničného zrníčka byl potřebný daleko větší génius než všichni lidští géniové dohromady - takovým géniem je jenom Pán Bůh. Je úžasným Stvořitelem, laskavým Bohem, který miluje své stvoření. Je hoden toho, aby se před Ním sklonilo každé koleno s velikou úctou, obdivem a vděčností. Vývojová teorie, že z neživé hmoty vznikla vývojem živá a naprogramovaná buňka, je naprostý nesmysl.

(Mgr.Stanislav Kaczmarczyk – farář ČCE)

Napísať odpoveď