Sexualita po vskriesení

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Som veľmi rád, že som objavil toto fórum, kde môžem slobodne, bez strachu, že ma niekto odsúdi položiť otázku, ktorá ma už dlhšie zaujíma.
Ostane nám po vzkriesení naše pohlavie alebo budeme bezpohlavné bytosti? Bude naďalej existovať ľudská sexualita a teda možnosť pohlavného styku? Budeme sa aj v nebi môcť rozmnožovať? Čo hovorí o sexualite Biblia?
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

Písmo na túto otázku opäť dáva jasnú odpoveď. Prečítajme si Pánovu odpoveď v rozhovore so saducejmi v Luk 20:34-36, v Mar 12:25 a v Mat 22:30. Uvediem iba jednu z nich.

Lukáš 20:34 A Ježiš im povedal: Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú sa;
35 ale tí, ktorí budú uznaní za hodných dojsť tamtoho veku a vzkriesenia z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať,
36 lebo ani zomrieť nebudú viacej môcť, lebo budú rovní anjelom a budú synmi Božími, pretože budú synmi vzkriesenia.


Saduceovia boli náboženskou skupinou, ktorá reprezentovala konzervativizmus. Odmietali učenie o duši a jej posmrtnom živote, vzkriesenie, učenie o odmene a treste, o anjeloch a démonických bytostiach. Niekoľko z nich prišlo k Pánovi s cieľom zosmiešniť a vyvrátiť učenie o vzkriesení. Chceli Pána Ježiša zmiasť chytrou otázkou, príkladom o bratoch a jednej žene.
Tá keď ovdovela stala sa ženou brata jej muža, podľa Mojžišovho zákona. Postupne takto bola ženou všetkým siedmym bratom. Otázka znela: „Pri zmŕtvychvstaní teda ktorého z nich bude ženou? Lebo ju mali všetci siedmi za ženu“? Boli si istí, že Pán na túto šikovnú otázku odpoveď mať nebude. Ale on ich umlčal jednoduchou pravdou.

Počas života tu na zemi sme mali príkaz množiť sa, pretože naše telá podliehali starnutiu a výsledkom bola smrť. Aj keď Adam žil až 930 rokov, predsa len raz zomrel. Posvätný manželský zväzok mal predovšetkým za cieľ rozmnožovanie ľudstva. V nebi nebude žiť muž so ženou v manželskom pomere, pretože plodenie nebude potrebné. Naše telá budú nesmrteľné a nezničiteľné, mocné a slávne, podobne ako telo nášho Pána. Život medzi bratmi a sestrami v Božej prítomnosti nás bude podľa zasľúbení Písiem napĺňať láskou, blaženosťou a radosťou, akú sme ešte nezažili. Oproti tomu budú chvíľkové radosti vyplývajúce z manželského spolužitia zanedbateľnou skutočnosťou, na ktorú už ani nepomyslíme.

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Ale muž a žena boli stvorení do raja a Boh im dal príkaz, aby sa rozmnožovali. Keďže boli nesmrteľní, nikdy by nezomreli, za predpokladu, že by nezhrešili.

K téme sexualita po vzkriesení som našiel na internete skvelú knihu. Je v nej aj vysvetlený Ježišov výrok, ktorý ste použili. Budem z nej citovať, ale stojí za to, prečítať si ju celú. Myslím si, že po jej prečítaní zmeníte na prítomnosť sexuality v nebi názor.

O čom tu rozpráva Ježiš? Aký bol problém saducejov? Kvôli čomu išli
k Ježišovi? Aká bola Ježišova odpoveď a aké Jeho učenie? Saduceji neuverili
tomu, že mŕtvi budú raz vzkriesení, hoci to mohli vedieť z Biblie. Ježiš im
aj vyhadzuje na oči: "Nepoznáte Písma". Ale v Písmach, ktoré vtedy oni mali
k dispozícii, nie je písané o tom, že v nebi by nebolo manželstvo – to znamená,
že Ježišova výčitka, že nepoznajú Písma, sa nemohla vzťahovať na toto.

Prejavila by sa Božia moc v tom, že človeku by zobral sexualitu? Božia moc sa prejaví skôr v tom, že
vzkriesi – toto bolo potrebné, aby im Ježiš dokazoval svojimi slovami – a že
vzkriesi ľuďom aj ich milovaných a aj cit lásky ponechá, skrášli a zosilní ho –
keď to bol dar v Edene.

"Nepoznáte Písma ani Božiu moc"! Z písma mohli prísť na niečo iné. I na
to, čo bolo pre nich veľkým problémom: Totiž na vzkriesenie. Mohli to čítať
v úplnom svetle u Jóba:

"Ale ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.
A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, zo svojho tela uzriem Boha,
ktorého uvidím pri sebe, moje oči, nie cudzie Ho uvidia." (Jób 19,25-27)
Text vysloví aj to, že nie v tomto tele, ale v neporušiteľnom tele budeme vzkriesení,
tak ako Nový zákon jasne učí, napr. I.Kor. 15.

Ohľadom vzkriesenia mali dospieť k záveru aj z tých slov, že Boh seba nazval
Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba, pretože Boh je Bohom živých. Ježiš od nich
očakával, aby pri čítaní Biblie používali svoje hlavy a iba z tohto citovaného
Božieho mena sa dostali k poznaniu, že je vzkriesenie (II.Mojžišova 3,6.15 atď.).

Mohli čítať aj to, že aj Dávid čaká na vzkriesenie: "Ja chcem v spravodlivosti
hľadieť na Tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa prebudím, Tvojím obrazom." (Žalm 17,15)

Pravdu vyhlásenú prorokom Danielom v jeho spise mohli tiež poznať – Daniel
12,2.13: "Mnohí z tých, ktorí spia v zemi prachu, sa zobudia, a to jedni na večný
život a druhí na potupu a na večný hnus... Ty iď ku koncu a budeš odpočívať,
a vstaneš ku svojmu lósu – pri konci tých dní." Z mnohých strán sa mohli
dozvedieť, že vzkriesenie bude. Čiže Ježišova výčitka bola oprávnená.

Ľudia síce zomrú, ale Boh má takú moc, že ich vzkriesi. Aj preto tu Ježiš
hovorí, že "Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo Jemu všetci žijú." (Lukáš
20,38) Nám je mŕtvy mŕtvym, ale pre Boha je živý, lebo za okamih ho môže
prebudiť, tak ako my spiaceho človeka. Preto je v mnohých prípadoch smrť
z Božieho hľadiska nazvaná "spánkom". Ale Ježiš jasne nazýva smrť "smrťou"
z ľudského hľadiska (napr. pri Lazarovej smrti – Ján 11,11-14).

V prejednávanom texte rozpráva Ježiš o vzkriesení a o tom, že ľudia po vzkriesení
"viac nezomrú: Lebo budú podobní anjelom", totiž budú nesmrteľní
(Lukáš 20,35; Izaiáš 25,8). A k ich rozprávkovej hádanke, ktorá hovorila o tom, čo sa nikdy
nestalo a je iba teoreticky predstaviteľné, pridal Ježiš aj toto: "Pri vzkriesení
sa nebudú ani ženiť, ani vydávať."

Zo Starého zákona na to prísť nemohli. To im iba teraz vyhlásil Ježiš
na ich otázku. Ale ako tomu máme rozumieť? V žiadnom prípade nie tak, že
keďže nebude manželstvo, nebude ani sexualita (veď v našich dňoch je veľa
takých, ktorí žijú sexuálny život a nie sú zosobášení). Sobášna inštitúcia je
ľudský výmysel – Lukáš 20,34-35: "Synovia TOHTO VEKU sa ženia a vydávajú.
ALE tí, ktorí budú uznaní za hodných dôjsť TAMTOHO VEKU a vzkriesenia
z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať..." Jednoducho sobášna inštitúcia
bude zotrená v TAMTOM VEKU, v nebi. Ale láska je božský "vynález",
a preto zostane naveky. Ježišovo vyhlásenie nijakým spôsobom nevyslovuje to,
že ľudia by stratili v nebi sexualitu.

Zdroj: http://www.tajomstvo.eu/Documents/MiniBiblia7.dpf
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa mil »

Zbytočne sa o tom špekuluje.

Duchovné bytosti sú duchovnými bytosťami a duchovné tela sú duchovnými telami. To nemá nič spoločné s telom a krvou.

Zj 21:5 A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé

1Kor 15:50 Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

Špekulujú o tom hlavne tí, pre ktorých je sex niečím, čo by nevymenili ani za nič na svete a ani v nebi. Aj keď priznávajú existenciu Boha, nedokážu sa s myšlienkou, že už nebudú môcť prežívať rozkoše spôsobené sexom, zmieriť.

Je veľa príkladov, kedy človek, aj keď veriaci sa nechce vzdať svojich pôžitkov a preto skúma, či sú, resp. budú i na druhom svete.

Čo sa týka toho vysvetlenia, že v nebi nebudú sobáše, lebo aj dnes už takto ľudia žijú, to je demagógia najhrubšieho zrna a toto mohol napísať len niekto, kto absolútne nepozná NZ.

Tam sa totižto píše, že aj kňaz by mal mať svoju ženu, deti. Ďalej na viacerých miestach nájdeme výstrahy pred cudzoložstvom, kam patrí aj sex pred uzavretím zmluvy o manželstve s Bohom. Takže aké voľné vzťahy?

Čo sa týka tej knihy, to čo si sem dal, nijako nepodporuje domnienku, že v nebi budeme užívať sex jeden s druhým bez manželstva ... to je už podobné jak Korán, kde bude mať každý atentátnik sedem panien kedykoľvek k dispozícii...

Treba sa vrátiť na zem, a ak o tom chceš niečo vedieť, nečítať podobné bláboly od ktoviekoho, ale zober do ruky Bibliu a začni hľadať a porovnávať. A ver tomu, že to čo Boh pre nás pripravil, je ďaleko lepšie ako desať sekúnd rozkoše.

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa mil »

1Kor 2:9 Ale jako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Boh nielenže stvoril človeka, v ďalšom kroku nielen vykúpil z hriechu, ale aj
sľúbil, že ho z kliatby hriechu, zo smrti vyslobodí, totiž každý človek bude
vzkriesený (Ján 5,28-29). Vzkriesený Ježiš je príkladom, akí budeme my, ľudia, po
vzkriesení: On jedol, pil, rozprával, počul a bol hmatateľný. Toto povedal
jednému učeníkovi, ktorý pochyboval:
Daj sem svoju ruku a ohmataj ma, že Ja som, a chyť moje jazvy (Ján 20,27).
Pri poslednej príležitosti pred svojou smrťou sľúbil svojim učeníkom toto: Dám
vám kráľovstvo, "aby ste jedli a pili za mojím stolom v mojom kráľovstve..."
(Lukáš 22,29-30)
Teda po vzkriesení bude mať človek všetky zmyslové orgány, ale najprenikavejší
cit, v ktorom sú obsiahnuté a sú v činnosti všetky zmyslové orgány – totiž
sexualita, toto by chýbalo?

Prakticky by to znamenalo, že muži by stratili svoju mužskosť a ženy
ženskosť, hoci "Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril" (Matúš 19,4;
I.Mojžišova 1,27).

Znamenalo by to aj to, že zaľúbenci alebo manželia, ktorí si ani nevedia pred-
staviť život jeden bez druhého, v novom živote by viac necítili žiadnu telesnú
náklonnosť voči sebe, ale boli by takmer ako cudzí, úplne by boli k sebe ľaho-
stajní. Cítili by veľkú prázdnotu, veľký nedostatok – pocity podobné tým, ktoré
cítil Adam predtým, než bola Eva stvorená, (aj napriek spoločnosti zvierat!).
Cítil by osamelosť, uzavrel by sa do seba, ba pravdepodobne by stratil aj chuť do života.
Ako si možno predstaviť, že by to Boh urobil, keď chce človeka práve
požehnať a odmeniť?

Bol by Boh dal človeku pri stvorení taký dar, ktorý by oľutoval? Čítame pravý
opak: "Božie dary sú neodvolateľné." (Rim. 11,29)

Keď nebude smrť a rozlúčenie – veď to sľúbil Boh – nebude ani rozlúčenie od
našej milovanej osoby vo vzťahu k sexualite. Nebude treba kvôli smrti znovu
vstúpiť do manželstva, na čo poukázal aj Ježiš vo svojom vyhlásení.

Žid. 11,35: "Ženy dostali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení,
ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie." Vzkriesenie by
nebolo vzácne a ľudia by si svoje vzkriesenie necenili, keby vstali z mŕtvych
v inakšom pohlaví, než v akom zomreli.
Ale v 40. verši apoštol Pavel o vzkriesení rozpráva ako o "dosiahnutí
dokonalosti". Práve vtedy, keď človek dosiahne dokonalosť, stratil by to
hlavné, čo preukazuje a ovláda jeho ľudskú podstatu – pohlavie, sexualitu,
erotické pocity a schopnosť plodiť? Aká by to bola dokonalosť, keď po
vzkriesení nedostaneme ani to, čo sme dostali pri stvorení?
Radšej uverme, že dostaneme ešte oveľa viac. 100-krát toľko dostaneme, ako
sme stratili, čoho sme sa vzdali a čoho sme sa zriekli – Matúš 19,29: "Každý, kto
opustil domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo manželku a deti,
alebo polia pre moje meno, dostane 100-násobne viac a večný život obdrží
dedične."

Bolo by nepredstaviteľné a nespravodlivé, keby napr. takí ľudia, ktorých pre
ich vieru v Krista prenasledovali a zabili, nemali nikdy viac príležitosť na lásku.
A v dejinách bolo veľmi veľa takých. Boli napr. také, ktoré v tehotenstve
v nenávisti prebodli alebo hodili divým šelmám, alebo umučili k smrti (môžeme
čítať v liste k Židom 11,35-40). Títo ľudia zomreli pre Krista. Boli tehotné matky, možno
už pripravené porodiť, s úplne vyvinutým dieťaťom v maternici, a tieto by mali
po vzkriesení vstať tak, že by neboli ani ženy, ale nejaké bezpohlavné bytosti,
a aj v maternici sa nachádzajúce deti by sa stratili?... – Aké sú toto kruté a nerozumné
predstavy!?

Ježišov prísľub vo vzťahu k novej Zemi s večným životom už aj prostredníctvom
prorokov predpovedal Boh. Izaiáš 66,22 nám to dáva na vedomie: "Lebo ako
tie nové nebesia a tá nová Zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou – hovorí
Hospodin – tak bude stáť vaše semeno a vaše meno." Teda na novej Zemi
nestratí človek schopnosť plodiť, semeno zostane. Pod menom sa zas môže
rozumieť ľudská rasa, to, že človek zostane človekom, a nie nejakou bezpohlavnou
bytosťou.
Ďalšie slová o novej Zemi sú ešte výstižnejšie. Izaiáš 65,23-25: "Nebudú pracovať
nadarmo ani nebudú plodiť na strach, lebo oni budú semenom požehnaných
Hospodinových aj ich potomci s nimi. A bude tak, že prv, ako budú volať, ja sa
ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším. Vlk a jahňa budú sa pásť spolu
a lev bude žrať slamu ako vôl..."

Taktiež prostredníctvom Izaiáša nám predpovedá Boh o novej Zemi, kde
v skutočnosti budú nemluvňatá a ženy, ktoré koja nemluvňatá alebo ich práve
odstavili. Izaiáš 11,6-9: "Vlk bude bývať s baránkom a leopard bude ležať s kozľaťom,
teľa a mladý lev a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich bude
vodiť; krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať,
lev bude žrať slamu – ako vôl – a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad
dierou jedovatého hada a odstavené dieťa siahne svojou rukou na dieru
baziliškovu. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo Zem
bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more."
Podľa Božieho slova, na novej Zemi a v nebi budú aj matky, ktoré budú
kojiť, a aj zvieratá budú mať maličké, budú sa množiť.

V nebi každý muž a každá žena bude žiaduca a bude žiť v rozkvete svojho
života; deti vyrastú, starí omladnú a takto si každý, kto chce, nájde partnera.
Z vyššie uvedeného textu vyplýva aj to, že na novej Zemi zostane človeku aj
schopnosť plodiť a závisle od svojej vôle môže priviesť na svet aj deti.

V Malachiášovi 3,17-18 však čítame, že Boh sa zľutuje nad vykúpenými, Jeho
synmi, bude ich láskať darmi a ukáže im Svoju dobrotu. V predošlom texte zase
to, že prv, než by sme prosili, On dá. Keby si niekto prosil sexualitu a milovaného
spoločníka, to by mu Boh nevedel dať? Zachoval by sa hádam k Svojim
synom tak, že by zobral človeku niečo dobré, čo už pred pádom do hriechu
daroval? Tomuto sa nedá nijako uveriť.

Keby človek stratil po zomretí nejakú fyzickú alebo duchovnú hodnotu, Satan
by dosiahol úspech a oslabil by vykúpenie. Nepochopiteľné by bolo aj Ježišovo
vyhlásenie "nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť
dušu..." (Matúš 10,28) Keby sme v stave smrti stratili nejakú hodnotnú funkciu
nášho tela, potom by sme mali dôvod báť sa tých, ktorí zabíjajú telo.
V prvej smrti človek nestratí nič zo svojej kvality.

Počas dejín sa udialo množstvo tragédií. Boli aj také zamilované páry, ktoré sa
dali v čase prenasledovania pre svoju vieru upáliť na hranici. A títo by po svojom
vzkriesení nikdy nemali ochutnať rozkoše lásky? Títo by nikdy nemohli
mať svoje dieťa? Prečo nie? Práve vtedy, keď už nebude smrť a bude panovať
život, vtedy by pominul zrod života a zážitok privedenia na svet? Toto je veľmi
falošný a nelogický výmysel.

Ježiš je ŽIVOT (Ján 14,6), každý život je od Neho (Kol. 1,16-17) a On je "Chlieb
života" (v abstraktnej forme On je aj Voda života (Ján 6,48; 4,10; Jeremiáš 17,13). Teda
treba, aby aj z vnútra veriaceho človeka vytekala "životodarná voda" (Ján 7,37-38).
Druhý obraz je názorným pripodobnením aj k "úrodu prinášajúcemu stromu".
Ježiš povedal: "Kto zostáva vo mne a Ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia" (Ján 15,5.16);
"Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš." (Lukáš 13,9)

Pokiaľ sme na tejto Zemi, životy zachraňujeme a nové životy privádzame na
svet. Na tento hriešny svet môžeme plodiť a môžeme rodiť?! Vo večnom
šťastí by sme nemohli rodiť? Do tejto veľkej biedy a trápenia, vychádzajúc aj
z nášho pudu, sme nútení priviesť životy. A v nebi, v svete ŽIVOTA, by sa
zastavil život a privádzanie k životu? Toto sa nijako nehodí do toho prostredia,
čo nám Boh zjavil o nebeskom kráľovstve!

Veriaci nielen teraz na tejto Zemi rozdávajú večný život skrze ich zachraňujúcu
prácu (ako živé listy stromu života), ale aj cez večnosť iste budú môcť priniesť
nové životy. Životná Esencia nám nezoberie možnosť privádzania života.

Zamyslime sa ďalej nad situáciou, že po vzkriesení by sme už viac nemali
pohlavie. Sú matky, ktoré kojili svoje nemluvňatá a vplyvom prírodnej katastrofy
alebo následkom vojny stratili svoj život. Veľa veriacich žien zomrelo počas
pôrodu alebo následkom nehody, choroby atď. – všetky tieto by stratili prsia
a nemohli by kojiť svoje nemluvňatá?

Stratili by aj svoju sexualitu i milovaného manžela? Takáto predstava je úplne
nemožná. Pre mnohé Bohabojné zamilované páry by bolo spasením všetko iné,
len práve nebeské kráľovstvo nie? Pre ľudí verným Ježišovi a Jeho prikázaniam,
pre milujúcich ľudí by nebolo nebeské kráľovstvo vo večnom živote, v Božom
kráľovstve? A ľudia, ktorí ich nenávidia a vraždia, ako aj smilní ľudia s mnohými
hriechmi, by na zemi prežili svoje "nebeské kráľovstvo" v malom?

Strašne veľa detí zomrelo spolu s rodičmi, ktorých cirkvi a náboženskí fanatici
zavraždili pre ich vieru. Ostatne, aj najviac spasených v nebi bude detí,
ktorým Boh ešte nepočíta hriechy – podľa Ježišových slov: "Takých je
kráľovstvo Božie". "Nechajte dieťatká ísť ku mne... lebo takých je kráľovstvo
Božie." (Lukáš 18,16) "Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti,
nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva." (Matúš 18,3)
Slovom, v Božom kráľovstve budú deti, ktoré tam budú vyrastať.

Bolo aj veľa takých, ktorí sa neoženili, ako napr. apoštol Pavel, preto, aby
mali čo najviac času a sily na vykonávanie Božích záležitostí, na oznamovanie
zachraňujúcej správy. Pavel to odporúča aj Kristovým prívržencom preto, aby
z celej sily vedeli stáť v Božej službe – I.Kor. 7,7:
"Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som i ja sám... Kto je bez ženy,
stará sa o Pánove veci: ako sa páčiť Pánovi; Ale ženatý sa stará o svetské veci:
ako sa páčiť žene." (32-33. verš)
Pravdepodobne tento Pavlov návrh aj viacerí nasledovali, zvlášť dovtedy,
dokiaľ sa v cirkvách ako učenie nerozšíril falošný názor, že v nebi nebude láska
a sexualita. Práve títo horliví, bohabojní, zdržanliví ľudia by naveky postrádali
pocit lásky pre svoje odovzdanie sa? Ježiš hovorí, že "pre nebeské kráľovstvo"
sa zriekli toho, spoliehajúc sa na sľub, že Boh tam mnohonásobne
vynahradí – Matúš 19,12:
"Lebo sú panenci, ktorí sa tak narodili z materinského života; a sú panenci,
ktorých ľudia učinili panencami; a zase sú panenci, ktorí sa SAMI pre nebeské
kráľovstvo UČINILI panencami."
"Sami sa učinili panencami" – čo to znamená? V prvom rade tí, ktorí si
odňali radosť zo sexuality kvôli hlásaniu a rozširovaniu evanjelia, a prípadne iné
radosti, jedenie, pitie, pohodlie, odpočinok, pokoj, vlastne tí, ktorí sa dobrovoľne
zriekli pohlavného života a prijali to kvôli Božiemu príkazu misie. Bezpochyby
oni sú tí, ktorí "sami seba učinili panencami" – samozrejme v takomto prenesenom
význame. Iné Ježišovo vyhlásenie o zrieknutí sa v súvislosti s tým, čo sme
už čítali: "Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo
otca a matku, alebo manželku a deti, alebo polia dostane 100-NÁSOBNE
viac a bude dedičom večného života." (Matúš 19,29)
Aj k opusteniu manželky môže byť niekto nútený pre Kristovo meno a Jeho
záležitosť. Či by ten nedostal vo večnosti nikdy viac iného? Ježiš sľúbil, že
každý dostane 100-násobne viac a večný život. Kde by mohol dostať večný
život? Kde by mohol dostať 100-násobne toľko detí, dom alebo manželku?

Iba v nebi môže dostať tieto Božie zasľúbenia. Boh pri vzkriesení odplatí
všetko, čo sme nesebecky obetovali pre druhých, alebo čoho sme sa zriekli pre
Božiu záležitosť. Čo tu na tejto Zemi nevieme dostať naspäť, to nám bude
odplatené pri vzkriesení spravodlivých (Lukáš 14,12-14).
Satanov cieľ je odstrašiť ľudí od služby Bohu robenej z úplnej oddanosti aj
tým, že im nahovorí, že lásku napokon navždy stratia. To vôbec nie je tak, skôr
v nebi bude ozajstná láska, tam bude ozajstná sexualita, čo nebude plná sklamania,
strachu, žiarlivosti, bolestí, obavy, úzkostí, impotencie... kde nebude starnutie,
ale bude večná mladosť.
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Ešte k otázke manželstva.

Pojmy sa môžu zmeniť. V Biblii môžeme veĺa čítať napr. o „srdci“, ale pod
slovom "srdce" sa takmer stále rozumie rozum a cit, a nie krvná pumpa (Matúš
13,15). A pod slovom "manželstvo" netreba rozumieť dnešný pojem, ale jednoducho
"partnerstvo", spolužitie dvoch rozličných pohlaví. Biblické slovo "manželstvo" pochádza zo slovesa "bývať“. Keď sa pozrieme späť do dejín, manželstvo
v dnešnom ponímaní v stredoveku ani nebolo. V Nemecku napr. je civilné
manželstvo zavedené iba od r. 1875, pravdepodobne aj v ostatných krajinách sa
to stalo zvykom približne v rovnakom čase.

V Biblii nie je jediné prikázanie alebo nariadenie, že manželia, ktorí sa chcú
zobrať, by mali prisahať, a už vôbec nie, že v nejakej cirkvi, pred kňazom, by bolo
treba spečatiť prísahu kňazským požehnaním. Toto Boh nikdy neprikázal, je to iba
ľudský výmysel. Práve opak však prikázal, a to sa vzťahuje na každú oblasť života:
"Vôbec neprisahajte" (Matúš 5,34-37). Jakub 5,12: "...neprisahajte ani na nebo, ani
na zem, ani nijakou inou prísahou... aby ste neprepadli súdu." V ďalšom
príkaze však vyzýva Ježiš, aby sme ľudí naučili dodržiavať to, čo On prikázal
(Matúš 28,20). "Vôbec neprisahajte!“ - toto prikázal Ježiš, teda pokojne mohol
povedať, že po vzkriesení každá človekom vytvorená inštitúcia, aj manželská
prísaha, zanikne.

Keď sa muž a žena s vedomím zodpovednosti a s vedomím povinnosti rozhodnú,
že chcú spolu žiť pohlavným životom, platí to aj bez všelijakých cirkví
alebo bez úradnej, či občianskej prísahy. Môže byť ale správne, ak štátne úrady
majú v evidencii manželstvá a rodiny, keďže si partneri zobrali na seba plnú
zodpovednosť za manželského partnera a opateru narodených detí a všetko, čo
s tým súvisí. Naproti tomu cirkvi nemajú žiadne biblicky podložené splnomocnenie
pre spojenie manželstva ani pre svadby.
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

micron
Príspevky: 42
Dátum registrácie: St Okt 20, 2010 13:40

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa micron »

Či bude po vzkriesenie sexualita to jednoznačne neviem povedať.Iste je však jedno láska k bohu ma byť nadradená láske k žene alebo mužovy .To len na margo tohto vyjadrenia.
Stratili by aj svoju sexualitu i milovaného manžela? Takáto predstava je úplne
nemožná. Pre mnohé Bohabojné zamilované páry by bolo spasením všetko iné,
len práve nebeské kráľovstvo nie? Pre ľudí verným Ježišovi a Jeho prikázaniam,
pre milujúcich ľudí by nebolo nebeské kráľovstvo vo večnom živote, v Božom
kráľovstve? A ľudia, ktorí ich nenávidia a vraždia, ako aj smilní ľudia s mnohými
hriechmi, by na zemi prežili svoje "nebeské kráľovstvo" v malom?
Keď je smilstvo bohu na tejto zemi ohavnosťou ťažko si predstaviť , žeby to v nebi povolil.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

Simon, brzdi!

Nasúkal si sem výňatky z pochybného elaborátu, týkajúceho sa sexuality a manželstva zároveň. Takýto guláš som v živote nečítal a ani nemienim čítať, pretože miešaš (jeho autor mieša), hrušky s jablkami.

Jedna vec je sexulita, druhá sex v manželstve. Iná vec je sexualita na tomto svete a iná (sťa prianie "čo sa babe chcelo to sa babe prisnilo"), vo večnosti.

Jedna vec je uzavretie "zmluvy" pred Bohom, kedy sa dvaja rozhodnú pre spoločný život až do smrti.

Ďalšia vec je, že uzatvárať takúto zmluvu si uzurpujú cirkvi, pričom na to vôbec nemajú právo.

Takže ak chceš v tejto debate ďalej a nerušene pokračovať, prestaň sem dávať rozumy druhých a poďme bod za bodom.

Prvotná otázka bola, že či bude sex v nebi. Odpovedal som v duchu Písma, že nie, veď aj načo! Takže ak máš dôkaz z Biblie, že tomu tak nebude a ja sa mýlim, môžeme pokračovať v debate a Tvoje dôkazy porovnať s mojimi. Ak nie, považujem to za uzatvorené.

Polož ďalšiu otázku spojenú s pôvodnou témou.

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa mil »

Pripúšťať sexualitu po vzkriesení, tak to ma ešte ani nenapadlo. Je to absurdné!
Ak niekto sex povyšuje nad lásku medzi mužom a ženou, tak zhubné následky toho vidíme tu na zemi.

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Srdečne ďakujem za vysvetlenie a prosím, aby ste mi vysvetlili aj tieto verše.

Izaiáš 66,22
Lebo jako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno.

Izaiáš 65,23-25
Nebudú pracovať nadarmo ani nebudú rodiť na strach, lebo oni budú semenom požehnaných Hospodinových aj ich potomci s nimi.
A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším.
Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za pokrm bude prach. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, hovorí Hospodin.Znamená to, že mužom ostane ich semeno, že ženy budú rodiť t.j., že budú môcť naďalej plodiť potomkov?

Izaiáš 11,6-9
Vlk bude bývať s baránkom, a pardus bude ležať s kozľaťom, teľa a ľvíča a krmný dobytok budú spolu, a malé chlapča ich povedie;
krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu jako vôl,
a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad dierou jedovatého hada, a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovu.
Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more.


Znamená to, že sa budú v raji rodiť deti, ktoré tam budu vyrastať, a že ich budú kojiť ženy?

Matúš 19,4-6
A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu
a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo?
Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!

Je pravda, že po vzkriesení aj napriek tomu, že muž a žena sú jedno telo ich Boh od seba oddelí?

Mat 19,12
Lebo sú panenci, ktorí sa tak narodili z materinského života, a sú panenci, ktorých ľudia učinili panencami, a zase sú panenci, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili panencami. Kto môže pochopiť, nech pochopí!

Matúš 19,29
A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične.

Znamená to, že ľudia, ktorí sa dobrovoľne stali panencami alebo ktorí opustili ženu a deti pre Kristove meno, dostanú mnohonásobne viac detí, polí a manželku?

I.Mojžišova 1,27-28
A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.


Adam a Eva sa v raji mohli rozmnožovať, ale my sa v obnovenom raji nebudeme môcť rozmnožovať?

Rim 11,29
Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milosti a svojho povolania.

Je sexualita boží dar? napriek tomu, že Boh neľutuje, že dal ľuďom do daru sexualitu, predsa mu ju po vzkriesení odníme?

"Nebudú sa ani ženiť, ani vydávať."
Naozaj to znamená, že muž a žena si nebudú môcť v raji vyjadriť svoju lásku?

Čo znamená pojem manželstvo na zemi?

1 M 3,16
Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou.

Znamená to, že žena je podriadená svojmu mužovi? Má ho poslúchať preto, aby sa zamedzilo mnohým manželským hádkam?

I.Kor. 7,27-39
27Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy. 28Ale keby si sa oženil, nezhrešil si. A keby sa panna vydala, nezhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šetrím. 29Ale to hovorím, bratia, že čas je krátky, aby ostatne aj tí, ktorí majú ženy, boli, jako keby ich nemali; 30a ktorí plačú, jako čo by neplakali; a ktorí sa radujú, jako čo by sa neradovali; a ktorí kupujú, jako čo by tým nevládli; 31a ktorí používajú tento svet, ako takí, ktorí nezneužívajú. Lebo ta ide spôsob tohoto sveta. 32A chcel by som, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi; 33ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbil žene. 34A je rozdiel aj medzi ženou a pannou. Nevydatá sa stará o to, čo je Pánovo, aby bola svätá i telom i duchom; ale tá, ktorá sa vydala, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbila mužovi. 35Ale to hovorím na váš vlastný užitok, nie aby som vám zahodil slučku na krk, ale aby ste sa slušne a stále pridŕžali Pána bez rozptýlenia mysle. 36Ale ak niekto myslí, že neslušne robí voči svojej dcére - panne, ak by mala nevydatá prejsť svoj kvetúci vek, a jestli treba, aby sa tak stalo, nech urobí, čo chce, nehreší; nech sa vydajú. 37Ale ten, kto stojí pevný vo svojom srdci a nie je nútený, ale má moc ohľadom svojej vlastnej vôle a usúdil to vo svojom srdci, zachovať svoju pannu, dobre robí. 38A tak tedy i ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, i ten, kto nevydáva, lepšie robí. 39Žena je viazaná zákonom, dokiaľ žije jej muž; ale keby zosnul jej muž, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, len nech je to v Pánovi.

Znamená to, že v manželstve panuje závislosť, poníženie a otroctvo? Znamená Ježišov výrok, že Boh po vzkriesení zruší tento nerovní vzťah a dá žene opäť rovnocennosť, ako to bolo pred pádom do hriechu? Znamená aj to, že sa zruší cirkvami vynucovaná prísaha, na ktorú nemá právo?

V čom spočíva naša podobnosť s Bohom? V tom, že tak ženu, ako aj muža stvoril so slobodnou vôľou, a k tomu im dal predpokladané myslenie a duševnú, intelektuálnu schopnosť, a aj samostatnú slobodu rozhodovania?. Vidieť to aj z toho, že nezávisle od seba mohli byť skúšaní, pokušiteľní a mohli sa rozhodnúť? V manželstve nie je sloboda, ale viazanosť a podriaďovanie (I.Kor. 7,27.39), keď sa potrebujeme jeden druhému prispôsobovať? Kto si vybral život v manželstve, musí zápasiť s myšlienkou, že stratil úplnú nezávislosť? Keď sa niekto zdráha vzdať sa nezávislosti, ten poženie manželstvo do katastrofy, pretože v takom prípade sa manželia buď ustavične hádajú, alebo jeden, ako paša, diktuje a druhý trpí ako sluha?

Existuje v manželstve žiarlivosť? Znamená sloboda, že sa človek dobrovoľne pridŕža svojho partnera? Býva v manželstve často vynútený sex, kvôli prísahe, ktorý jeden tomu druhému dal? Znamená Ježišov výrok teda, že zruší takúto inštitúciu manželstva a nastolí medzi mužom a ženou opäť rovnocenný vzťah? Bude potom spoločný partnerský život medzi nimi úplne dobrovoľný, bez žiarlivosti a naplnení radosťou?

Viem, že je to dlhé a je tam dosť otázok, ale verím, že si na ne nájdete čas a pomôžete mi pochopiť pravdu, ktorá je v písme zapísaná. Pán boh odplať!
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
sally
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ne Jan 08, 2012 15:06

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa sally »

mil napísal:1Kor 2:9 Ale jako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú
Toto sú slová hovoriace všetko. To, čo máme tu na zemi, patrí na zem, teda my teraz ani nevieme a netušíme, čo krásne pre svojich verných pripravil Pán v novej Zemi.
Rovnako tak v novej Zemi si ani len nespomenieme na to, čo sme mali tu. Aspoň tak to vnímam ja. Každopádne bolo by krásne stretnúť sa zasa všetci pokope a spoznať sa. A žiť tak spoločne so všetkými, ktorých sme milovali až na veky vekov.
Ježiš je pravá cesta nádeje, chce ťa mať stále len pri sebe.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

Tak, tak ...

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Boh nie je Bohom mŕtvych
V odpovedi na otázku, ktorú saduceji položili Ježišovi, aby ho podchytili v reči o žene, ktorá mala na zemi sedem manželov, Ježiš predovšetkým zdôrazňuje skutočnosť vzkriesenia, a súčasne koriguje jeho materialistickú karikatúru saducejov.
Večná krása nie je iba nárast a predĺženie pozemských radostí, maximalizáciou potešení tela a stola. Druhý život je skutočne novým životom, životom odlišnej kvality. Je pravdou, že je to naplnenie všetkých túžob človeka na zemi, no je to nekonečne viac, na odlišnej rovine.
„T í, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.“ Na záver tohto odseku evanjelia, Ježiš vysvetľuje dôvod, prečo musí byť život po smrti.
„ A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva Pána ´Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba´. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú“. Kde je v tom dôkaz, že mŕtvi vstanú z mŕtvych? Ak je Boh definovaný ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba a ak je Bohom živých, nie mŕtvych, potom to znamená, že Abrahám, Izák a Jakub sú niekde živí, dokonca aj keď sú stáročia mŕtvi v čase, keď Boh hovorí k Mojžišovi.
Niektorí vykladajú Ježišovu odpoveď saducejom mylným spôsobom tak, že manželstvo už nemá pokračovanie v nebi. Ale touto odpoveďou Ježiš odmieta karikatúru, akou saduceji prezentujú nebo, karikatúru, ktorá predpokladá, že je to jednoduché pokračovanie pozemských vzťahov manželov. Nepopiera, že by mohli znovu objaviť v Bohu zväzok, ktorý ich spájal na zemi.
Bolo by možné, že manžel a manželka po živote, ktorý ich priviedol do vzťahu s Bohom skrze stvorenie, nebudú mať vo večnom živote už nič spoločné, akoby všetko bolo zabudnuté, stratené? Či by to nebol pravý opak Ježišových slov, podľa ktorých to, čo Boh spojil, nech sa nerozdeľuje? Ak ich Boh spojil na zemi, ako by ich mohol rozdeliť v nebi? Mohol by celý život strávený spoločne skončiť v ničom bez zrady významu tohto súčasného života, ktorý je prípravou na Božie kráľovstvo, na nové nebo a novú zem?
Samotné Sväté písmo, a nie iba prirodzená túžba manžela a manželky, podporuje túto nádej. Manželstvo, hovorí Sväté písmo, je veľkou sviatosťou, pretože symbolizuje jednotu medzi Kristom a Cirkvou: „ Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi (Ef 5,32). Bolo by možné, že bude vymazané v nebeskom Jeruzaleme, kde sa bude sláviť večná svadba Krista a Cirkvi, ktorej obrazom je manželstvo muža a ženy?
Podľa tohto pohľadu, manželstvo sa smrťou celkom nekončí, ale je transformované, zduchovnené – stráca obmedzenia, ktoré poznačujú život na zemi – rovnako ako nebudú zabudnuté ani zväzky medzi rodičmi a deťmi, alebo medzi priateľmi. V prefácii svätej omše za zosnulých, liturgia uvádza, že smrťou sa život mení a neberie; to isté musíme povedať o manželstve, ktoré je integrálnou súčasťou života.
Ale čo s tými, ktorí mali negatívnu skúsenosť pozemského manželstva, skúsenosť neporozumenia a utrpenia? Či by pre nich myšlienka, že manželský zväzok sa nepretrhne smrťou nebola útechou, ale skôr dôvodom strachu? Nie, pretože pri prechode z času do večnosti dobro zostáva a zlo odpadáva. Láska, ktorá ich spájala, možno iba na krátky čas, zostáva; nedostatky, nedorozumenia, utrpenie ktoré si navzájom spôsobili, odpadnú. Mnohí manželia zakúsia pravú lásku k sebe, až keď budú znova spojení v „ v Bohu“ a s touto láskou tu bude radosť a plnosť zväzku, aké nepoznali na zemi. Toto je to, čo sa stalo aj s láskou medzi Faustom a Margarétou v Goetheho príbehu: „Iba v nebi sa nedosiahnuteľné – to znamená totálne a mierumilovné spojenie dvoch bytostí, ktoré sa milujú – stane skutočnosťou.“ V Bohu budú všetci pochopení, všetci ospravedlnení a všetko bude odpustené.

A čo možno povedať o tých, ktorí boli zákonne zosobášení s rôznymi ľuďmi, o vdovcoch a vdovách, ktorí sa znovu zosobášili. (Toto je prípad prezentovaný Ježišovi o siedmych bratoch, ktorí mali postupne za manželku jednu ženu.) Aj pre nich musíme zopakovať tú istú vec. To, čo bolo pravou láskou, zrieknutím sa samého seba medzi jednotlivými manželmi a manželkami, čo prišlo dobré od Boha, nebude rozlúčené. V nebi už nebude rivality v láske ani žiarlivosti. Tieto veci nepatria k pravej láske, ale k vnútorným obmedzeniam ľudskej bytosti.

Autor: Raniero Cantalamessa
Zdroj: http://www.modlitba.sk/htm/uvahy/kazne/can/can_15.htm
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

Katolíci majú toľko omylných učení, že jedno navyše zabalené do čohokoľvek už neznamená nič.

Proste, odjakživa robili to, aby si udržali svoje stádo...

Chceli ľudia tajomno, chceli, vymysleli transsubstanciáciu, tajomné premenenie oplatky v mäso, čo nikdy nefunguje a ani nefungovalo.
Chceli ľudia spásu? Prečo im ju nedať, stačí ak zaplatia. A máme tu systém odpustkov.
Chceli ľudia hrešiť a predsa sa akosi dostať do neba? Žiaden problém vymyslíme očistec!
Chceli mať ľudia ku komu sa modliť, mať patrónov svätých a ešte svätejších? Vymysleli armádu nanebovzatých, všelijakých prímluvcov a orodovníkov!
Stále však niečo chýbalo!
Prímluvca najvyšší ... Kristus je len syn, mama je dôležitejšia tak až v 19 storočí sa rozhodli, že Mária vstúpila na nebesia...

A Teraz sa vráťme k prízemnejším veciam...
Stáročia hlásaná kreácia vo svetle "vedy" a ľudskej "inteligencie", sa začala rúcať. Tak sa katolíci ako hadi ihneď prispôsobili. Zabudli na Gordana Bruna, Husa a iných a odrazu, čuduj sa svete prisúdili Bohu nedokonalosť v tom, že On (chudák) musel použiť evolúciu a sedieť na stoličke milióny a miliardy rokov a čakať, kým sa vyvinul človek...

Potom prišla do módy sexuálna revolúcia, prevalili sa škandály homosexuálnych kňazov, pedofilov a pod... najskôr zatĺkali, neskôr... dokonca homosexuálne manželstvá zväzujú so štólou v ruke!
Nuž a teraz sa kresťania, sorry, nie kresťania, veriaci pýtajú, či budú môcť sexovať aj v raji. Nemysliteľné sa stáva skutočnosťou, vyhrabú sa v Biblii také verše, ktoré hovoria o niečom inom, ale keď sa správne namixujú, môže sa tvrdiť, že v nebi bude viac sexu ako dnes na zemi... Niečo ako chrám s nekonečným prúdom chrámových prostitútok ... samozrejme len tých najmladších a najkrajších...

Takže priateľu Simon.

Ak si tohoto presvedčenia, tu sa podpory nedočkáš. Ak vyznávaš tieto princípy prístupu ku viere, k Božiemu slovu, (čo potvrdzuješ tu uvádzanými textami a linkami), si na zlej adrese. Ako som už písal v minulom príspevku. Zober si do ruky Bibliu a tam nám ukáž, podporu pre tvoje tvrdenia. Inak sa s tebou budeme musieť rozlúčiť. Rekatolizácii veriacich Cirkvi Kristovej tu nikto neverí a ani si ju nepraje.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

Simon napísal:Srdečne ďakujem za vysvetlenie a prosím, aby ste mi vysvetlili aj tieto verše.

Izaiáš 66,22
Lebo jako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno.

Semeno= potomci

Izaiáš 65,23-25
Nebudú pracovať nadarmo ani nebudú rodiť na strach, lebo oni budú semenom požehnaných Hospodinových aj ich potomci s nimi.
A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším.
Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za pokrm bude prach. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, hovorí Hospodin.


Tisícročne kráľovstvo, nie večnosť - raj


Znamená to, že mužom ostane ich semeno, že ženy budú rodiť t.j., že budú môcť naďalej plodiť potomkov?

Izaiáš 11,6-9
Vlk bude bývať s baránkom, a pardus bude ležať s kozľaťom, teľa a ľvíča a krmný dobytok budú spolu, a malé chlapča ich povedie;
krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu jako vôl,
a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad dierou jedovatého hada, a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovu.
Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more.


Znamená to, že sa budú v raji rodiť deti, ktoré tam budu vyrastať, a že ich budú kojiť ženy?

Tisícročne kráľovstvo, nie večnosť - raj

Matúš 19,4-6
A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu
a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo?
Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!

Je pravda, že po vzkriesení aj napriek tomu, že muž a žena sú jedno telo ich Boh od seba oddelí?

Mat 19,12
Lebo sú panenci, ktorí sa tak narodili z materinského života, a sú panenci, ktorých ľudia učinili panencami, a zase sú panenci, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili panencami. Kto môže pochopiť, nech pochopí!

Matúš 19,29
A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične.

Znamená to, že ľudia, ktorí sa dobrovoľne stali panencami alebo ktorí opustili ženu a deti pre Kristove meno, dostanú mnohonásobne viac detí, polí a manželku?

Ide o ľudí, ktorí zasvätili svoj život misijným úlohám a preto sa neoženili, tak ako Pavel. Mimochodom, Peter, vraj predchodca pápeža mal ženu, deti, rodinu!

I.Mojžišova 1,27-28
A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.


Adam a Eva sa v raji mohli rozmnožovať, ale my sa v obnovenom raji nebudeme môcť rozmnožovať?

Prvotný raj nie je totožný z rajom o ktorom sa hovorí v Zjavení Jána.

Rim 11,29
Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milosti a svojho povolania.

Je sexualita boží dar? napriek tomu, že Boh neľutuje, že dal ľuďom do daru sexualitu, predsa mu ju po vzkriesení odníme?

"Nebudú sa ani ženiť, ani vydávať."
Naozaj to znamená, že muž a žena si nebudú môcť v raji vyjadriť svoju lásku?

Čo znamená pojem manželstvo na zemi?

Boh dal ľuďom sexualitu a to nielen kvôli plodeniu ale i kvôli potešeniu v spojení s manželstvom. Manželstvo na zemi je na samostatnú tému.

1 M 3,16
Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou.

Znamená to, že žena je podriadená svojmu mužovi? Má ho poslúchať preto, aby sa zamedzilo mnohým manželským hádkam?

Opäť toto je na samostanú tému, nemá to nič spoločné zo sexom v raji.

I.Kor. 7,27-39
27Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy. 28Ale keby si sa oženil, nezhrešil si. A keby sa panna vydala, nezhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šetrím. 29Ale to hovorím, bratia, že čas je krátky, aby ostatne aj tí, ktorí majú ženy, boli, jako keby ich nemali; 30a ktorí plačú, jako čo by neplakali; a ktorí sa radujú, jako čo by sa neradovali; a ktorí kupujú, jako čo by tým nevládli; 31a ktorí používajú tento svet, ako takí, ktorí nezneužívajú. Lebo ta ide spôsob tohoto sveta. 32A chcel by som, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi; 33ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbil žene. 34A je rozdiel aj medzi ženou a pannou. Nevydatá sa stará o to, čo je Pánovo, aby bola svätá i telom i duchom; ale tá, ktorá sa vydala, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbila mužovi. 35Ale to hovorím na váš vlastný užitok, nie aby som vám zahodil slučku na krk, ale aby ste sa slušne a stále pridŕžali Pána bez rozptýlenia mysle. 36Ale ak niekto myslí, že neslušne robí voči svojej dcére - panne, ak by mala nevydatá prejsť svoj kvetúci vek, a jestli treba, aby sa tak stalo, nech urobí, čo chce, nehreší; nech sa vydajú. 37Ale ten, kto stojí pevný vo svojom srdci a nie je nútený, ale má moc ohľadom svojej vlastnej vôle a usúdil to vo svojom srdci, zachovať svoju pannu, dobre robí. 38A tak tedy i ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, i ten, kto nevydáva, lepšie robí. 39Žena je viazaná zákonom, dokiaľ žije jej muž; ale keby zosnul jej muž, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, len nech je to v Pánovi.

Znamená to, že v manželstve panuje závislosť, poníženie a otroctvo? Znamená Ježišov výrok, že Boh po vzkriesení zruší tento nerovní vzťah a dá žene opäť rovnocennosť, ako to bolo pred pádom do hriechu? Znamená aj to, že sa zruší cirkvami vynucovaná prísaha, na ktorú nemá právo?

Opäť toto je na samostanú tému, nemá to nič spoločné zo sexom v raji.

V čom spočíva naša podobnosť s Bohom? V tom, že tak ženu, ako aj muža stvoril so slobodnou vôľou, a k tomu im dal predpokladané myslenie a duševnú, intelektuálnu schopnosť, a aj samostatnú slobodu rozhodovania?. Vidieť to aj z toho, že nezávisle od seba mohli byť skúšaní, pokušiteľní a mohli sa rozhodnúť? V manželstve nie je sloboda, ale viazanosť a podriaďovanie (I.Kor. 7,27.39), keď sa potrebujeme jeden druhému prispôsobovať? Kto si vybral život v manželstve, musí zápasiť s myšlienkou, že stratil úplnú nezávislosť? Keď sa niekto zdráha vzdať sa nezávislosti, ten poženie manželstvo do katastrofy, pretože v takom prípade sa manželia buď ustavične hádajú, alebo jeden, ako paša, diktuje a druhý trpí ako sluha?

Existuje v manželstve žiarlivosť? Znamená sloboda, že sa človek dobrovoľne pridŕža svojho partnera? Býva v manželstve často vynútený sex, kvôli prísahe, ktorý jeden tomu druhému dal? Znamená Ježišov výrok teda, že zruší takúto inštitúciu manželstva a nastolí medzi mužom a ženou opäť rovnocenný vzťah? Bude potom spoločný partnerský život medzi nimi úplne dobrovoľný, bez žiarlivosti a naplnení radosťou?

Opäť toto je na samostanú tému, nemá to nič spoločné zo sexom v raji.

Viem, že je to dlhé a je tam dosť otázok, ale verím, že si na ne nájdete čas a pomôžete mi pochopiť pravdu, ktorá je v písme zapísaná. Pán boh odplať!

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Pán Boh zaplať! Ešte vás chcem poprosiť, aby ste mi vysvetlili rozdiel medzi pojmom tisícročné kráľovstvo a pojmom večnosť - raj, lebo tomu nerozumiem a nerád by som upadol do bludu, tak ako v otázke sexuality.
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa pavel »

K začiatku tisícročného kráľovstva príde v okamihu, keď Ježíš Kristus príde druhý raz. Lukáš 21:27.
Vtedy zaniknú všetky ríše (štáty), všetko čo je voči Bohu nepriateľské a všetko čo je hriešne.

Poviazaním diabla a satanáša, Zjavenie 12:9 nastane čas, kedy už DOČASNE nebude mať moc pokračovať v diele skazy, ktoré doteraz robil. Bude zviazaný uvrhnutý do priepasti, aby už nezvádzal národy. Zjavenie 20:1-3.

Tak bude zem očistená pre príchod poslednej ríše svetových dejín a dejín spasenia, tzv. Mesiánskej ríše pokoja. Táto ríša sa volá aj Tisícročné kráľovstvo.

Na konci Mesiánskej ríše, teda tisícročného kráľovstva bude satan rozviazaný a prepustený zo svojho žalára (Zjavenie 20:7), aby ešte na koniec skúsil svoju moc a zvod medzi národmi, ktoré sa budú musieť slobodne rozhodnúť. Buďto pre Pána, ktorého moc a sláva bola medzi nimi na tejto zemi tisíc rokov, alebo pre satana, ktorý bol v zajatí.

Výsledok bude nepochopiteľný: príde k celosvetovej vzbure voči Pánovi. Zo všetkých štyroch strán sveta pritiahnu Góg a Magóg, (výraz pre rebeľujúce národy - nezamieňaj si ho s Gógom z Magogu z Ezechiel 38 a 39!), proti Jeruzalemu, kde ich stihne okamžitý koniec, lebo zostúpi oheň od Boha z neba a strávi ich (Zjavenie 20:9). Bezprostredne po tom bude nasledovať konečný súd nad satanom Zjavenie 20:10.

Potom prijde tá večnosť, ktorú si ľudia zamieňajú s tisícročnou ríšou. Čítaj ďalej od kapitoly Zjavenie 21.

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Sexualita po vskriesení

Príspevok od používateľa Simon »

Pán Boh zaplať, veľmi ste mi pomohli. Pri čítaní biblie, ma však zaujali tieto verše:

A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. (1M 6,1-2)

V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. (1M 6,4)


lebo pri zmŕtvychvstaní nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjelia Boží v nebi. (Mt 22,30)

Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať, ale budú jako anjeli v nebesiach. (Mk 12,25)

A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán! (Lk 2,15)

lebo ani zomrieť nebudú viacej môcť, lebo budú rovní anjelom a budú synmi Božími, pretože budú synmi vzkriesenia. (L 20,36)


Je to dôkaz,že aj anjeli sú schopní pohlavného styku? Potom to znamená, že ľudia neprídu o svoju sexualitu, lebo budú podobní anjelom?

Pán Boh zaplať za odpoveď!
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Napísať odpoveď