Učenie Kresť.zborov o vytrhnuti církve je podvod

Aká je, čomu veríme, sila viery, pravosť viery
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Učenie Kresť.zborov o vytrhnuti církve je podvod

Príspevok od používateľa rudinec »

Doktrína vytrhnutia pochádzala od španielskeho jezuitu menom Ribera, z roku cca 1580 . Ten bol prvý, ktorý tvrdil, že Kristus sa vráti a tajne vychváti cirkev pred veľkým sedemročným súžením, kedy bude svetu vládnuť „Antikrist”.

Potom, okolo roku 1830, škótska dievčina menom Margaret McDonald začala tvrdiť, že mala víziu. Uviedla, že jej toto zjavenie oznámilo, že pred veľkým budúcim súžením, počas ktorého sa mal na scéne objaviť „Antikrist”, nastane tajné vychvátanie svätých. 

Darby túto víziu akceptoval ako nové zjavenie od Boha a cirkev Bratov (Brethren Church) čoskoro túto doktrínu oficiálne akceptovala.


Darby a Ribera vychádzali z následovnej části Písma:  

1Tes. 4,15-17  „ Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.  Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;  potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“
 
Ja tieto verše chápem tak,že táto vec sa udeje pri druhom príchode P.J.Krista.
 
Výkladu Darbyho však odporuje 2 Tes.2,8  „ A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu,“ Z tohto výroku je zjavné,že P.Ježíš príde až po pôsobení Antikrista na tejto zemi.
 
 

Napísať odpoveď