Tri základné zbrane diabla

Aká je, čomu veríme, sila viery, pravosť viery
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Tri základné zbrane diabla

Príspevok od používateľa rudinec »

Je smutné,že je tak málo náboženskej literatúry ,ktorá by demaskovala taktiku a úskočnosť diablovu.Veľa krát som zhrešil pretože som dobre nepoznal diablovu stratégiu nalákať nás na veci,které Boh zakázal. Akonáhle vznikne túžba /a ten zlý dobe pozná naše slabosti/,satan ju trpezlivo posilňuje.Opakovane nám ju predkladá,pokiaľ není silnejšia,než naša túžba poslúchať Boha.


Z milosti Božej sa pokúsim predložiť niekoľko informácii o našom úhlavnom nepriateľovi.
Podľa kazateľa Dave Hunta sú tri základné zbrane,ktoré diabol, proti nám kresťanom najviac používa.
Ich znenie je následovné: 1 Jan. 2:15 „Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej.16 Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.17 A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky.“ /poznámka:Nemilovať svet znamená; nemilovať systém a praktiky,ktoré sú v tomto svete zavedené./
Zbraň č.1, žiadosť tela
Zbraň č.2, žiadosť očí
Zbraň č.3, chlúbna pýcha života
Ukážeme si zo Slova Božieho niekoľko príkladov a presvedčíme sa,že je tomu skutočne tak.
Diabol pokúšal Evu v raji následovným spôsobom: Moj.3,4-6 „ A had povedal žene: Istotne nezomriete.
5 Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. 6 A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným,“
Nájdeme si v diablovom zvádzaní 3 základné zbrane.
Zbraň č.1 žiadosť tela :“A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho,“
Zbraň č.2, žiadosť očí :“ že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom“
Zbraň č.3, chlúbna pýcha života: „ aby urobil človeka rozumným“
Ako ďalší dôkaz uvádzam pokúšanie P.J.Krista diablom na púšti: „A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.“Diabol použil zbraň č.1 žiadosť tela: pretože vedel,že P.J.bol hladný po 40 dňovom pôste.
Odpoveď P. J.Krista je obdivuhodná : „Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.“
P.Ježíš nám dáva vzor, ako čeliť diablovým pokušeniam.A to: „JE NAPÍSANÉ.“Neznalosť slova Božieho sa nám môže stať osudnou.Dkážeme si to v ďalšom diablovom pokúšaní:
5 „ Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu
6 a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.“
V tomto pokúšaní Diabol cituje z 91-prvého žalmu ,ale veršom dáva iný význam ,ako v skutočnosti majú; pretože odpoveď P.J.Krista znie:“Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! „
Z tohto slovného súboja je potrebné si všimnúť,ako obaja uznávajú to; čo je v Biblii napísané.Taktiež z toho plynie poučenie,že nie je možné čeliť diablovým zvodom bez poznania Písma a pomoci nášho Pána.
Ešte treba pripomenúť,že v tomto druhom pokúšaní diabol použil zbraň č.3 /chlúbnu pýchu života./ Keby P.Ježíš skočil z krídla chrámu, a nič by sa mu nestalo,získal by si obdiv všetkých ľudí v chráme.
V treťom pokúšaní použil diabol zbraň č.2 /žiadosť očí./
8 „Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu
9 a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.“
Osobne som presvedčeny,že hlavný boj medzi Bohom a diablom spočíva; o uctievanie.Boh chce aby Ho kresťania milovali z celého svojho srdca ,z celej svojej mysle , z celej sily a z celej svojej duše.Aby Ho v modlitbách oslavovali a chválili a vzdávali mu česť,ktorá mu právom prináleží.Každý kto tak,nečiní je uctievačom toho zlého.Dosvetčuje to výrok P.J.Krista: „ Ten, kto nie je so mnou, je proti mne,“/Mat. 12:30/
Ďalej sa pokúsim tieto tri základné satanové zbrane rozmeniť na drobné:O diablovi sa v 2 Kor. 11:14 píše:
„A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.“Pretvárka slúži na oklamanie druhého v tom,že sa mu predkladá falošná a nie skutočná tvár.Knieža temnosti ma tisíc tvári a iba jedna je pravá.Je to tvár vraha a otca lži.

Napísať odpoveď