Najlepší preklad?

Otázky, odpovede, výklady, postrehy, názory...
Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa Simon »

Keďže som sa svoju vieru rozhodol stavať len na Božom slove, je pre mňa dôležité používať čo najlepší preklad. Dá sa vôbec nejako určiť, ktorý zo slovenského alebo českého prekladu je najlepší? Ktorý používate vy, a ktorý by ste mi odporučili?
Pán Boh zaplať za odpoveď!
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
sally
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ne Jan 08, 2012 15:06

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa sally »

Ja mám doma dve vydania, jedna kniha je od prof. Roháčka (revidované vydanie) v staroslovenčine a druhá - hrubý katolícky preklad aj s vysvetlivkami od Spolku sv. Vojtecha. Obe knihy obsahujú starý a nový zákon a rovnako aj tá Roháčkova je použiteľná aj pre katolíka. Čítam však pomenej, nakoľko moje oči také drobné písmo nezvládajú :D Na stretnutia s Bohom využívam viac modlitby :)
Ježiš je pravá cesta nádeje, chce ťa mať stále len pri sebe.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa pavel »

KJV King James verzion v angličtine
Roháček ... český alebo slovenský, to je jedno...

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa Simon »

Ďakujem vám veľmi pekne! Pán Boh odplať! A čo apokryfy v preklade RKC? Mám ich radšej vynechať, keď vraj nie sú inšpirované. Týmto zároveň ďakujem bratovi Pavelovi, za veľmi zaujímavé články, ktoré mi pomáhajú rozvíjať môj vzťah s Bohom. Pán Boh zaplať!
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa pavel »

Ja som ich nečítal a pravdupovediac ani mi nechýbajú a ani nechýbali. Niečo som už o tom písal: http://www.krestan.info/biblia-apokryfy.php

1over137
Príspevky: 3
Dátum registrácie: Pi Sep 09, 2011 17:05

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa 1over137 »


Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa Simon »

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Po dlhšom čase opäť píšem na toto fórum, tentokrát so zvolením svojho Pána Ježiša Krista. Od doby, čo som tu naposledy niečo napísal sa toho v mojom živote vďaka Pánovi mnoho zmenilo. Kým predtým, ako ste si mohli všimnúť v predchádzajúcich príspevkov od mojej osoby, som sa spoliehal skôr na ľudí, dbal na ich rady a to za cenu doho, že som mohol spadnúť i do bludu. Ale ako Pán svojim dietkam prisľúbil, že ich od seba neodoženie, ale ich uvedie do celej Pravdy i o mňa sa Pán veľmi dobre stará. Teraz už viem, že sa musím spliehať iba na Jeho Lásku a milosrdenstvo, preto sa už viac nepýtam ľudí, ale svoje otázky predkladám Pánovi a ON vo Svojej Láske napráva ma a uvádza ma do Pravdy.
Avšak s čistým svedomím, že konám v Pánovej láske som sa rozhodol podeliť sa s bratmi v Kristovi o kúsky z Pravdy, ktoré ma Pán v modlitbách naučil.
Ako som už napísal, svoje otázky som predložil priamo Bohu, lebo človek je po svojom páde do hriechu nedokonalý a i v čo najlepšej snahe pomôcť pri hľadaný Pravdy zlyhá, ak nestojí pevne v Pánovi. A keďže som Pána konečne spoznal, odpovedal som na Jeho vrúcne volanie a vstúpil do milostného vzťahu s Ním, preukazuje mi Lásku i tým, že mi dal odpoveď na otázku ohľadom najlepšieho prekladu. Svojho času som i zabudol, že som túto otázku niekomu položil, ale keďže Pán je Verný a milosrdný a vidí do môjho srdca a vie, že túžim prijímať Slovo v písanej podobe v čo najvernejšej verzii od originálu, ukázal mi preklad od Miloša Pavlíka. Samozrejme, že som ho trochu preskúmal a hneď ma zaujal. Aspoň v skratke sa pokúsim opísať v čom sa mi preklad, ktorý Pán uskutočnil prostredníctvom tohto svojho služobníka páči a v čom je jeho výhoda v porovnaní s prekladom iným. Bližšie informácie sa dozviete s predmluvy "autora" tohto prekladu, ktorý nájdete sem: http://musculus.cz/bible/predmluva.php Odporúčam vám ju prečítať celú.

Iste dobre viete, že Pán hľadí len na úmysly srdca a podľa nich hodnotí skutky človeka. Preto sa pkúsim priblížiť, aké asi úmysly prekladatelia u nás známych a hojne používaných prekladov majú. Informácie čerpám najmä z tejto prednášky: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... Gi5UyEYoTw
V prvom rade uvediem, že prekladateľmi sú/boli zástancoviu veľkých cirkevných organizácii, čiže katolíckej a protestanskej. Je dosť ironické, že hoci pracujú so Slovami života, ich zatvrdené srdcia im zabránili dôjsť k poznaniu Pravdy. Veď sa stačí pozrieť, že sa stále držia
blúdnych učení. To znamená, že nemajú vrúcny vzťah s Pánom a tak mu ani neodovzdali prácu, ktorú sa chystali vykonať do Jeho rúk, veď koniec koncov ON je to Slovo. A keďže nezasvätili toto dielo Pánovi, oveľa ľahšie mohlo dôjsť pri preklade k pochybeniu človeka, hoci i pri čo najväčšej
snahe vyhnúť sa omylom.
Ďalej vedci, ktorí sa na preklade väčšinou podieľajú sú teologicky vzdelaní, učení a skúdení lingvisti, pre ktorých je prekladanie Biblie "praktická disciplína, a znej odvodený teoretický odbor."
V dokumente sa tvrdí, že prekladanie Biblie je i umenie. A tak sa snažia o krásu a vznešenosť jazyka. Preto ak by doslovný preklad neznel príliš krásne a bol by "nezrozumiteľný súčasnému človekovi" neštítia sa text trochu modifikovať. Autor prekladu sa snaží byť i originálny, chce aby sa jeho preklad od ostaných, už vydaných prekladov aspoň trochu odlišoval, veď umelec musí byť originálny a neopakovateľný a to isté požaduje aj od "svojho diela".

Naproti tomu Miloš Pavlík neprekladal Božie Slovo pod vplyvom nejakej cirkevnej organizácie. Táto skutočnosť sa odráža aj v "jeho" preklade. Stráni sa používaniu pojmov, ktoré sú dnes mylne vžité s nejakou cirkevnou organizáciou a prekladá ich tak, aby vyjadril ich pravú podstatu. Napr. „církev“ (zaužívaný český preklad) = „ekklésia“ (v gréčtine) = „shromáždění“ (doslovný preklad Pavlíka), „biskup“ (čp.) = „episkopos“ (gr.) = „dohližitel“ (Pavlík), „jáhen“ (čp.) = „diakonos“ (gre.) = „pečovatel“ (Pavlík) a i. Samozrejme podrobný prehľad nájdete v autorovej predmluve.
Pri preklade používal Pavlík text čo najvernejšie podobný originálu a tak svoj preklad očistil od chýb rôznych prekladateľov, ktoré sa množili v ich prekladoch a predlohách, ktoré používali po celé stáročia. Viď. predmluva.
Svoje dielo poručil pod vplyv nášho Pána Ježiša Krista, aby bolo čo najčistejšie a tak zanechal jeho príjemcom ohromný dar.
V závere predmluvy píše takto:
A nyní tuto skromnou práci poroučím Bohu, jenž řekl:

„Jako déšť a sníh sestupuje z nebes a nevrací se tam, nýbrž zavlažuje zemi a působí, že ona rodí a dává vzrůst, i poskytuje símě tomu, jenž seje, a chléb tomu, jenž jí, tak tomu bude s mým slovem, jež vychází z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, nýbrž vykoná to, co se mi líbí, a zdárně provede to, k čemu je posílám“ (Isaiáš 55:10, 11).


Prekladanie Biblie Pavlík nepovažuje za nejakú "praktickú disciplínu" alebo "umelecké dielo", ale svoj preklad považuje za "skromnú prácu" a už vôbec sa nesnaží byť originálny, aby sa odlišoval od ostatných a zanechal po sebe neopakovateľné dielo. Naopak snaží sa o maximalnú presnosť a doslovnosť prekladu. O jeho skromnosti svedčí aj to, že jeho preklad nieje príliš známy a rozšírený, ale Pán k nemu privedie koho chce. Mne sa dostalo toľkej milosti od Pána, že daný preklad môžem použivať, že môžem ním nasýtiť hlad po večnom Slove. Vďaka Ti milujúci Pane!

Že je to dielo, nad ktorým Pán naozaj bdel, svedčí aj nasledujúca ukážka. Je v nej uvedený verš z prekladu katolíckej "cirkvi", z prekladu profesora Roháčka, ktorí používa evanjelická "cirkev" a z prekladu Miloša Pavlíka.

Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi, 2. kapitola
12Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 13Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.
RKC: 15 Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.
ROH: 15 No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.
PAV: 15 při rození dětí však bude uchráněna, zůstanou-li ve víře a lásce a posvěcení s rozvážností.

Porovnávam len 15. verš, verše 12 - 14 z katolíckeho prekladu sú tu použité len preto, aby sa nestratil kontext.
Preklad RKC je úplne nepsrávny, pretože vieme, že človek sa spasiť sám nemôže nijakým spôsobom a teda ani žena rodením detí sa nespasí. Je to nezmysel.
Preklad ROH zas chápem tak, že žena sa síce sama nespasí, ale že ju spasí Pán Ježiš Kristus na základe toho, že bude rodiť deti. To je ale tiež nezmysel, lebo vieme, že nás Pán spasil smrťou na kríži. Spásu sme dostali zadarmo, z milosti a nie na základe skutkov. Jediné čo musíme urobiť, je uveriť Ježišovi kristovi (viď. napr. Sk16,30-31)
Preklad PAV ako jediný dáva naozajstný zmysel a tak pri čítaní Písma nevyvstávajú zbytočné otázky zapríčinené nesprávnym prekladom. Evanjelium potom nebudí dojem, že si navzájom jednotlivé verše protirečia.

Nevýhodou je len fakt, že sa jedná o preklad iba Nového zákona, ale i za to musíme byť Pánovi veľmi vďačný. Veď ak bude dôležité v Pánových očiach, aby jeho milované dietky čítali i čo najčistejší preklad Starého zákona, určite niekoho svojej milovanej cirkvi pre túto prácu vzbudí.

Som veľmi šťastný, že mi Pán umožnil podeliť sa s vami o dar, ktorý mi s Láskou daroval. určite nechcem nikoho presviedčať a nútiť, aby čítal tento preklad. Nech sa Poradí s Pánom a urobí na zákldae svojho svedomia. Ale verím, že nie zbytočne mi pán uložil na srdce potrebu, aby som sa s vami o tento poklad podelil.
Odpusťe mi dĺžku príspevku, rozhodne si tu nechcem viesť žiaden blok. Snažil som sa byť čo najstručnejší, ale zároveň dostatočne výstižný. Koniec koncov, všetko si možete preštudovať sami. Pán s Vami!

Předmluva Miloša Pavlíka: http://musculus.cz/bible/predmluva.php
Preklad Miloša Pavlíka: http://www.obohu.cz/bible/index.php?poz ... =PMP&kap=2
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa pavel »

Super Simon.

Nevedel som, že preklad Pavlíka je aj v internetovej forme, mám len knižnú, ďakujem za linky a samozrejme máš vo svojom príspevku pravdu!

trewor
Príspevky: 10
Dátum registrácie: St Jún 25, 2014 5:51

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa trewor »

Nic takového ,jako dokonalý překlad bible prostě neexistuje. . .. .
. . . není možné jednoduše říci,který překlad bible je nejlepší. Každý z překladů má své klady a své zápory.

www.obohu.cz/uvahy/ktery-preklad-bible-je-nejlepsi

Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 148
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

A podľa čoho určujete že najlepší preklad je Roháčkov ?

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Najlepší preklad?

Príspevok od používateľa pavel »

Najviac korešponduje s pôvodnými jazykmi. Mám študijné preklady, kde sú uvedené jednotlivé zvitky a ich čas, a pôvod. Okrem nich mám hádam všetky dostupné verzie v slovenskom a českom jazyku... Pavlíkove preklady... biblické slovníky. Najhorší preklad čo mám je katolícka Biblia spolok svatého vojtecha... tá je písaná aj s komentármi tak, aby sedela s KKC a KKP.

Napísať odpoveď