Výklad Biblie autorít, alebo súkromný výklad ?

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 148
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Výklad Biblie autorít, alebo súkromný výklad ?

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

Pri výklade Biblie máme sa riadiť podľa svojho vlastného úsudku, alebo máme sa držať výkladu Písma ustanovených autorít ? Protestanti hovoria : držte sa vlastného úsudku, no katolíci hovoria : nedávajte na svoj vlastný úsudok, ale držte sa úsudku ustanovených autorít.

Akú odpoved nám dáva Písmo ?

Evanjelium podľa Lukáša 10: 1-20
1 Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch (vedľajších apoštolov) a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.................. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 »Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!« 12 Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. ......................16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ 17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ ................20 No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“
Takže ako vidíme, okrem 12 hlavných apoštolov, existovali ešte 72 vedľajší Ježišovi apoštoli, ktorí mali rovnakú autoritu a moc ako 12 hlavní apoštoli, a teda nie je pravda čo tvrdia protestanti že autorita 12 apoštolov nebola prenosná, ale týkala sa len 12 apoštolov.

Ježiš povedal že kto počúva týchto 72 apoštolov, Jeho počúva, a kto nimi pohrda, Ním pohrda a tým ktorý Ho poslal.
Zo spisov cirkevného otca Hipollyta z 2 storočia (žiak Ireneja, ktorý bol žiakom apoštola Jána) sú uvedené aj konkrétne mená týchto apoštolov, a aj úrady ktoré zastávali - všetci z nich boli biskupmi, čo len znovu potvrdzuje to, že moc apoštolov prešla na apoštolských biskupov.
en.wikipedia.org

Znova teda Písmo potvrdzuje, že kto nepočúva Ježišom ustanovené autority, nepočúva Ježiša a bude mu v den súdu ťažšie ako Sodome a Gomore. Ježiš nehovorí " kto nepočúva svoj vlastný úsudok, ten Mna nepočúva", ale hovorí "kto nepočúva vás autority ktorých som ustanovil, nepočúva Mna".

Myslím že tento verš je definitívnou ranou pre celý protestantizmus o tom, že vlastný úsúdok výkladu Písma ma prednosť pred výkladom Písma ustanovených autorít.

Napísať odpoveď