Protestantské cirkvi nie su Božími cirkvami, nedeju sa v nich zázraky

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 164
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Protestantské cirkvi nie su Božími cirkvami, nedeju sa v nich zázraky

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

list Korinťanom 12:28 :
"A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."
List Galaťanom 3:5 :
"A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?"
Pozn : V Božej cirkvi sa teda zázraky dejú.
List Hebrejom 2:4 :
"a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle."
Pozn : Pravá viera je dosvedčovaná zázrakmi.
................................................................................................................................
Dosvedčili sme si z Písma, že v Božej cirkvi sa zázraky diať musia, Božie zázraky sú teda jednou z charakteristík Božej cirkvi, no nie su jediným kritériom, pretože aj vo falošných cirkvách sa budú diať zázraky. Každopádne však na to aby sa vobec dalo o nejakej cirkvi špekulovať či je alebo nie je Božia, musia sa v nej diať zázraky.
O katolíckej cirkvi s istotou vieme, že sa v nej zázraky dejú, aj diali (Zeitoun, Guadalupe, Čihotský zázrak, Fatima, eucharistické zázraky, uzdravovacie zázraky a iné)
Protestantizmus má okolo 30 tisíc denominácii, pričom ohlasované zázraky sú len v niektorých z nich. Lenže tu nastáva problém. Protestanti vravia, že všetky protestantské denominácie ( s výnimkou Svedkov Jehovových, Mormonov a zopár ďalších) sú si rovné, a sú na Božej ceste., pretože sa navzájom líšia len v nespásnych veciach, ale nie v spásnych veciach. Lenže keď sa približne v 95% protestantských cirkví nekonajú a ani nikdy neudiali žiadne Božie zázraky, potom týchto 95% denominácii nemôže byť Božou Cirkvou, a keď týchto 95% denominácii nie je Božou cirkvou, potom nemôžu byť Božou cirkvou ani zvyšných 5% protestantských cirkví v ktorých sa zázraky dejú, pretože týchto 5% denominácii v ktorých sa zázraky dejú, majú rovnakú spásnu náboženskú doktrínu ako tých 95% denominácii, v ktorých sa zázraky neudiali.
A teda ak nie sú Božou cirkvou 95% protestantských denominácii, potom ani zvyšných 5% nou byť nemôže, pretože majú rovnaké spásne náboženské doktríny ako 95% cirkví v ktorých sa zázraky nedeju.
Protestantské cirkvi by mohli byť Božími cirkvami jedine vtedy, ak by sa vo VŠETKÝCH z nich niekedy udali zázraky. Lenže to sa nedeje a preto protestantské cirkvi nie sú Božími cirkvami!!!

Napísať odpoveď