Meno štvrtého Rímskeho pápeža napísané v knihe života.

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 148
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Meno štvrtého Rímskeho pápeža napísané v knihe života.

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

List Filipanom 4:3

"Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života."

Niektorí spájajú meno Klementa, s 4 rímskym pápežom - Klementom Rímskym. List bol napísaný pravdepodobne v roku 57, ale je možné že list mohol byť napísaný aj z Ríma v roku 62. Pozrime sa na toto detailnejšie, čo može byť na tomto pravdy, a ako velmi je to pravdepodobné.
Pozn : Klement Rímsky bol narodený v roku 35

1) V liste Filipanom Pavol spomína istého Klementa, meno Klement by sedelo na Klementa Rímskeho, ktorý by mal v tom prípade v čase písania listu 22, alebo 27 rokov (pokiaľ Pavol písal z Rímu v roku 62).

2) Tento Klement v liste Filipanom, bol cirkevnými otcami a spolahlivými historikmi Origenesom, Eusebiom a Jeromeom stotožnovaný s Klementom Rímskym.

3) Z písomnych záznamov prvých krestanskych historikov vieme, že Klement Rímsky bol spolupracovníkom apoštola Pavla. Je tiež pravdepodobné že Klementa Rímskeho zvolili za 4 rímskeho biskupa práve pre jeho úzke spojenectvo s Apoštolom Pavlom.

4) Na základe výpovedi Svätého Jána Zlatoústeho vieme, že Klement Rímsky spolu s Pavlom trpel vo Filipách, zdielal prácu aj nebezpečenstvo apoštolskej služby aj na iných miestach. Toto všetko by sedelo na výrok apoštola Pavla - "oni sa so mnou borili" (boriť - znamená bojovať, trpieť, Porov 1Kor 15:32) pre evanjelium. Klement Rímsky sa totiž skutočne spolu s apoštolom Pavlom "boril" pre evanjelium.

5) Meno Klement nebolo v tej dobe velmi používané. Tak napríklad v Biblii sa meno Klement používa len jeden jediný raz, v liste Filipanom. Rovnako tak možme z historie zistiť, že počet ľudí, ktorí boli v dejinách známy, a mali meno Klement, bolo do roku 1000 len sedem, čo je asi jeden známy človek s menom Klement za dobu 142 rokov, čo nie je vela (https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_(name))

6) Ešte by som podotkol, že Pavol vela krát spomínal vo svojich listoch svojich spolupracovníkov, alebo ludí s ktorými prišiel počas svojej misionárskej činnosti do kontaktu, avšak meno Klement prvý krát zmienuje až v liste Filipanom, a teda zdá sa byť jasné, že Pavol nemal medzi sebou ešte nejakeho dalšieho Klementa, respektíve 2 a viacerých Klementov vo svojej službe. Jediný Klement v Pavlovej službe teda zdá sa že bol Klement zmienený v liste Filipanom, a ranní historici spájaju Klementa Rímskeho s pomocou služby apoštola Pavla. Ak teda vieme že Klement Rímsky pomáhal Pavlovi a zároven vieme že Pavol nemal vo svojej službe iných Klementov, z tohto potom vyplýva jasný záver, a totiž že Klement o ktorom sa zmienuje Pavol v liste Filipanom musí byť Klement Rímsky.

8) „Veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi,” List Filipanom 4:3

Z tohto veršu možme usudzovať, že Klement bol jeden z najvýznamnejších Pavlových spolupracovníkov, pretože sa s Pavlom “boril” za evanjelium, a tiež to že Pavol Klementovo meno vo Flp 4:3 osobne zmienil, zatiaľ čo mená ostatných spolupracovníkov nespomenul, čo napovedá tomu, že azda Klement patril k najodanejším Pavlovým spolupracovníkom. Každopádne je však jasné, že Klement patril k významným Pavlovým spolupracovníkom.
Teraz si vypíšme zoznam všetkých Pavlových spolupracovníkov, medzi nich patria : Onezim, apoštol Peter, Lukáš, Klement, Barnabáš, Marek, Barsabas, Silas, Timotej,Priscila,Akvila,Erastus,Gajus,Aristarchus,Sopater, Sekundus,Tychikus,Trofimus,Titus,Feba,Urban,Lucius,Jason,Sosiper,Epafrodit,Justus,Demas,Krescent,Artemas,Zenas,Apollo. Toto sú Pavlovi spolupracovníci, a z nich si teraz vypíšme tých najvýznamnejších, medzi ních patria : Apoštol Peter, Lukáš, Barnabáš, Marek, Silas,Timotej, Priscila, Akvila, Aristarchus, Tychikus, Titus, Demas, Klement.

Všetci títo najvýznamnejší Pavlovi spolupracovníci sú spomenutí v Tradícii okrem Demasa, ktorý je však spomenutý v apokryfe. Z Tradície vieme že aj Klement Rímsky bol spomenutí v Tradícii. Okrem Klementa Rímskeho žiadny iný Klement v Tradícii spomenutý nebol. Na čo narážam ? Narážam na to, že ak by meno Klement v liste Filipanom nepredstavovalo Klementa Rímskeho, ale nejakého iného Klementa, tento iný Klement by potom následne nebol spomenutý nikde v Tradícii. A to sa zdá byť nepredstaviteľne, pretože ako sme si ukázali, všetci Pavlovi najvýznamnejší spolupracovníci v krestanskej Tradícii spomenutí boli, prečo by teda v tomto prípade malo ísť o výnimku ?

9) Pavol v liste Filipanom Klementa bližšie nepredstavuje, z toho ale vyplýva fakt že Klement bol u Filipanov známy. To by znova sedelo na Klementa Rímskeho o ktorom Tradícia uvádza, že Klement Rímsky pomáhal Pavlovi vo Filipách.

Záver :
Možme teda predpokladať že ani v Biblickej dobe nebolo na svete veľa Klementov, a nieto ešte Klementov, ktorí boli kresťanmi a spolupracovníkmi Pavla a ktorí s ním znášali utrpenie pre evanjelium. Takýchto ľudí určite veľa nebolo, ba dokonca Pavol žiadneho iného Klementa okrem Klementa v liste Filipanom nespomína, a to teda vydáva oprávneny dojem že Pavol nemal za spolupracovníkov 2 alebo viacerých Klementov, ale mal za spolupracovníka len jedného muža s menom Klement. A kedže cirkevní historici udávaju že Klement Rímsky bol Pavlov spolupracovník, zdá sa byť jasné že Klement spomínany v liste Filipskym musí byť Klement Rímsky. Tento názor dokonca potvrdzuju aj spolahliví cirkevní historici Eusebius, Origenes, Jerome.

Všetky tieto fakty napovedajú tomu, že s najväčšou pravdepodobnostou Pavol v liste Filipanom mal na mysli Klementa Rímskeho. O tomto Klementovi Rímskom teda apoštol Pavol povedal že jeho meno je zapísané v nebi (v knihe života). Tento Klement Rímsky potvrdzoval dnešné učenie RKC o apoštolskej postupnosti, a vo svojom liste korintanom uvádza autoritu Rímskej cirkvi. Jeho učenie bolo spravodlivé a jeho meno bolo zapísané v knihe života.

Vaše názory ?

Napísať odpoveď