Strana 1 z 1

Mp3 Roháčkov preklad nerevidovaný

Napísané: Pi Mar 10, 2017 17:00
od používateľa rybar
Na Webe:
http://zrnkosoli.esy.es/
Mp3 Roháčkov preklad nerevidovaný

Revidovaný preklad považujem za neprijateľný k štúdiu.