Prečo Boh tvoril?

Stvorenie alebo evolúcia, podnety, dôkazy, polemiky
dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

V Biblii sa píše o stvorení sveta, ale nie je tam napísané čo bolo pohnútkou ku kreatívnemu konaniu Boha - prečo začal tvoriť, na čo potreboval vesmír a tvory v ňom. Aký pohľad na túto otázku má RKC? Vie niekto odpovedať?

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa mil »

dedo napísal:V Biblii sa píše o stvorení sveta, ale nie je tam napísané čo bolo pohnútkou ku kreatívnemu konaniu Boha - prečo začal tvoriť, na čo potreboval vesmír a tvory v ňom. Aký pohľad na túto otázku má RKC? Vie niekto odpovedať?
Zmysel toho všetkého je v tom, aby Boh bol oslávený ako zvrchovaný Boh a ukázala sa Milosť Božia, Láska Božia na vytvorení nového stvorenia pre Boha v Kristu Ježišovi. Stvorenia, ktoré bude na Ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa Mu bude podriaďovať. Je to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a naveky ho bude oslavovať.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa pavel »

Ja by som ešte dodal:

Nepredstavujme si Boha ako niekoho, kto má naše slabosti. Maliar namaľuje obraz a je rád, ak sa páči, sochár vytvorí sochu v duchovnom rozpoložení, vloží do toho svoj um a schopnosti, aby vyjadrovala to, či ono, a tak isto očakáva odozvu vo forme uznania.

Božie Stvorenie, Kreácia, Stvorenie života, človeka, flóry a fauny možno pochopiť ako prejav Jeho lásky. Stvoril, aj keď nemusel, dal život keď žiaden nepotreboval... Láska je ten dôvod kreácie planéty i života. Motívom je láska s veľkým "L".

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Zmysel toho všetkého je v tom, aby Boh bol oslávený ako zvrchovaný Boh a ukázala sa Milosť Božia, Láska Božia na vytvorení nového stvorenia pre Boha v Kristu Ježišovi. Stvorenia, ktoré bude na Ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa Mu bude podriaďovať. Je to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a naveky ho bude oslavovať.mil
Toto mi ozaj pripadá len ako veľmi ľudský pohľad na božiu kreativitu. Načo by zvrchovaný všemocný Boh potreboval byť oslavovaný tým čo stvoril, očakávať podriadenosť, vďačnosť, milovanosť a ako toto všetko by mu mali prejavovať jednotlivé vesmírne telesá? Táto vaša odpoveď sa mi nezdá byť dostačujúca, je príliš ľudská , pretože odráža ľudské snahy vládnuť, byť milovaný, oslavovaný. Čiže vytvoril to pre svoje vlastné potešenie aj s utrpením ktoré je vlastné stvorenstvu? Či som to zle pochopil? Napravte ma.

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa mil »

Rim 14:11 Lebo je napísané: Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha.

Fil 2:10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus jePánom, na slávu Boha Otca.

To nové stvorenie v Kristu Ježišovi sa budú nazývať synmi najvyššieho.

Všetko, všetky stvorenia slúžia Bohu v príprave Jeho synov k tomu, aby sa mu podobali. Pripravuje si pre Seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi svojom synovi. V tom je zmysel existencie všetkého.

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Obidva citáty potvrdzujú môj názor o vyložene ľudskom postoji k Bohu - byť voči nemu pokorný a oslavovať ho.
Ten dodatok je zaujímavý a vyjadruje zrejme akúsi sebeckú snahu stať sa synom božím. Ale stále je tu ostatné stvorenstvo. Aký je dôvod pre ich existenciu?

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa mil »

dedo napísal: Obidva citáty potvrdzujú môj názor o vyložene ľudskom postoji k Bohu - byť voči nemu pokorný a oslavovať ho.
Mar 12:30 A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie.
dedo napísal:Ten dodatok je zaujímavý a vyjadruje zrejme akúsi sebeckú snahu stať sa synom božím. Ale stále je tu ostatné stvorenstvo. Aký je dôvod pre ich existenciu?
Všetko, všetky stvorenia slúžia Bohu v príprave Jeho synov k tomu, aby sa mu podobali. Pripravuje si pre Seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi svojom synovi. V tom je zmysel existencie všetkého.

V tom je zmysel existencie všetkého, teda aj ostatného stvorenia. Teda všetko a všetky stvorenia.

K tomu čo si napísal – cit: Ten dodatok je zaujímavý a vyjadruje zrejme akúsi sebeckú snahu stať sa synom božím

A či sa stávame jeho deťmi vlastnou zásluhou. Sami seba uvádzame do pozície synov Božích? Najprv je tu postavenie a to postavenie detí Božích do ktorého nás Boh uvádza z milosti skrze vieru, ktorá je darom Božím. Ak je postavenie, prichádza aj výzva na chodenie hodné tohto postavenia.

Ef 4:1 Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní,
Kol 1:10 žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha,
1Tes 2:12 a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy.


To, že je tu výzva chodiť hodne predpokladá že nás Boh už uviedol do postavenia detí Božích a povolal k službe v Kristu

A čo je na tomto sebecké?

MAT538Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; 40a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. 42Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj.

44Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, 45aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých. 46Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni? 47A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? 48Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.


Kto by už prijal takýto Boží pohľad vo svojej sebeckosti?

Zlí a nespravodliví sú súčasťou spasiteľného plánu Boha, lebo aj my sme boli takí, ale z milosti Božej skrze vieru mocou Ducha sa formujeme na podobu Jeho syna. Máme byť iní s ohľadom na svoje postavenie o ktorom sme si plne vedomí skrze vieru. Oni to nechápu no my to chápeme.

Gal4 6A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! 7Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.

Toto všetko spolupôsobí a Boh to tak necháva až do času konca. Nie je to naša zásluha, alebo že by snáď my sami sa rozhodli pre Boha, ale Boh sa rozhodnul a vyvolil si nás, aby vo svojej milosti spasil to, čo by bolo zahynulo.

Ján 15:16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Tých citátov si uviedol pomerne dosť, ale veľa nehovoria, prakticky nič o tom prečo sa Boh rozhodol tvoriť, nanajvýš sa dotýkaju len človeka, ale čo povieš na takýto názor: Akonáhle si tvorivá iniciatíva vesmíru - Boh uvedomila schopnosť tvoriť, mohla mať záujem vedieť, uvedomovať si, ako je to byť atómom, horninou, rastlinou, zvieratkom, človekom atď..
teda vidieť vo všetkom okolo seba vedomie Boha. Nepomohlo by to viac k vyššiemu morálnemu postoju a konaniu ako akékoľvek snahy o milovanie a pokoru pred abstraktným Bohom?

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa mil »

dedo napísal: Akonáhle si tvorivá iniciatíva vesmíru - Boh uvedomila schopnosť tvoriť, mohla mať záujem vedieť, uvedomovať si, ako je to byť atómom, horninou, rastlinou, zvieratkom, človekom atď..
Tvorivá iniciatíva vesmíru nie je Boh.
dedo napísal:teda vidieť vo všetkom okolo seba vedomie Boha. Nepomohlo by to viac k vyššiemu morálnemu postoju a konaniu ako akékoľvek snahy o milovanie a pokoru pred abstraktným Bohom?
Nie! Jedine Láska musí byť pohnútkou ku všetkému čo robíme ako odpoveď na milosť. Všetko, čo Boh v milosti koná, je dôsledok Jeho nekonečnej lásky; všetko je bez zásluh a zdarma.

Božie predstavy života pod milosťou sú tak vysoké, že nie je možné vyzývať k životu podľa nich na rovine ľudského a morálneho myslenia. Apelovanie na život založený na ľudských morálnych predstavách nikdy nezodpovedá Božím predstavám ktoré sú založené na láske. Zanedbaním Božích argumentov prameniacich z milosti a lásky sa normy zbožného života znížia z roviny Božej na rovinu ľudských predstáv.

----------

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Tvorivá iniciatíva vesmíru nie je Boh.
Zaujímavé, len trochu iné pomenovanie tej istej príčiny kreativity ti vadí a odmietaš to, pričom môj názor môže mať rovnakú váhu ako tvoje presvedčenie získané na základe rozumom nekontrolovanej viery.
Nie! Jedine Láska musí byť pohnútkou ku všetkému čo robíme ako odpoveď na milosť. Všetko, čo Boh v milosti koná, je dôsledok Jeho nekonečnej lásky; všetko je bez zásluh a zdarma.
Opäť nezmyselne odporujúce tvrdenie potvrdzujúce nie božský, ale výslovne ľudský pohľad na Božiu kreativitu cez ľudskú vlastnosť lásku a vďačnosť za akúsi milosť preukazovanú zrejme len ľuďom. Zabudol si, vynechal ostatné živé tvory a vesmírne objekty. Že by sa to ostatné nachádzalo mimo záujmu kreatívneho Boha? Zas nehorázne ľudské sebectvo!!
Dobrý deň!

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa pavel »

To: Dedo
Cit: ako tvoje presvedčenie získané na základe rozumom nekontrolovanej viery.

Tu si dovolím oponovať, naša viera je práve rozumom vysoko a detailne kontrolovaná... okrem vedeckých a svetských poznatkov sú tu i ideové prúdy a názory, ktoré porovnávame s učením Evanjelia, s historickými udalosťami ako ich popisuje Boh vo svojej Biblii, s dôkazmi vyplnených proroctiev (napr. predpovede o udalostiach v čase, ktorý skutočnú udalosť predbehol o storočia, čo nevedia oponenti Písma a viery ani vysvetliť), s dôkazmi podporujúcimi kreáciu v porovnaní s evolučným pohľadom a pod. Naša viera nie slepá ako sa nám tu snažíš naznačiť...

Opäť môžem len podotknúť, tu si na zlej adrese... ;)

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Opäť môžem len podotknúť, tu si na zlej adrese...
Prepáč, ale na akej adrese sa mám pýtať, položiť otázku "prečo Boh tvoril?" ak nie na kresťanskom fóre? Nemôžem za to, že ty ako veriaci, mi nevieš dať uspokojivú, rozumnú odpoveď a zdá sa, unikáš do nepodstatných epizód mimo tému. Myslím, že netreba odmietať pokrok aj vo veciach viery, ani viera by nemala byť statická, veď aj stojatá voda v rybníku sa časom zosmrdí. Ba dokonca na stránkach jezuitov som čítal : gravitácia = BOH a nevšimol som si, že by si to dementoval. Takže otázka prečo Boh tvoril je pre mňa, od teba , stále nezodpovedaná. Skús teda hľadať v Biblii na ňu odpoveď, ale takú aby som jej aj ja porozumel vďaka ľudskému rozumu, ktorý mi dal Boh. Ukáž že aj vedecké svetské poznatky, ideové prúdy a názory sú na tvojej strane, čo sa týka božej kreativity. Neunikaj cez osočovanie od témy!! Ak nevieš odpovedať, tak odpoveď nechaj iným, čo sa budú chcieť vyjadriť a jednoducho povedz , neviem. Je to poctivejšie ako kohosi vyháňať z fóra. Čoho sa bojíš?

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Dopĺňam môj text citáciou.
Podobne reagoval aj vedúci Vatikánskeho observatória José Gabriel Funes: „Profesor Hawking dal nedávno nové pomenovaniu tomu, čo v tradicnom jazyku nazyvame Boh - on to nazval gravitácia. Práve gravitácia by dnes mala vyriešiť všeobecné problémy, ktorými sa zaoberal už Platón či Roscellinus. Tým prostriedkom sú podľa neho zákony fyziky.“

Čo sa týka pojmov Boh a gravitácia, aj na toto vie Funes vysvetliť: „Či budeme hovoriť Boh je dobrý alebo Gravitácia je dobrá, je to to isté. Nedovoľujú veciam lietať a ja v tom nich vidím aj morálku."

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa pavel »

To: Dedo

Správne si napísal, že si tu na kresťanskom fóre... prečo tu teda cituješ jeziutov, vatikán, prečo nám podsúvaš spájanie evolúcie a kreácie ako to chápe rkc?

My sme čiste za kreáciu, Boh nepoužil ani jeden moment evolúcie.

Mimochodom nevyháňam ťa, iba ti oznamujem, že na tvoje otázky sú kategorické odpovede v Biblii... už sme ti ich napísali... Boh tvoril preto, lebo je láska a lásku chce opätovať... ak ti to nestačí, choď sa pýtať katolíkov, jezuitov, mormonov, zenistov, moonistov a ďalších 28 996 tisíc denominácií... (štyri som už uviedol... ;-) , ktorí majú ku skĺbeniu evolúcie a kreácie sto a jeden argument...

Používateľov profilový obrázok
Vlkodlak
Príspevky: 54
Dátum registrácie: Št Okt 07, 2010 19:04

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa Vlkodlak »

dedo napísal:V Biblii sa píše o stvorení sveta, ale nie je tam napísané čo bolo pohnútkou ku kreatívnemu konaniu Boha - prečo začal tvoriť, na čo potreboval vesmír a tvory v ňom. Aký pohľad na túto otázku má RKC? Vie niekto odpovedať?
Skopírujem ti z katechizmu RKC, ak si zvedavý na katolícky pohľad ... ;)

III. "Svet bol stvorený na slávu Božiu"

293 Toto je základná pravda, ktorú tak Písmo ako aj Tradícia neprestávajú učiť a oslavovať: "Svet bol stvorený na slávu Božiu". Boh stvoril všetko, vysvetľoval sv. Bonaventúra, "nie aby zväčšil svoju Slávu, ale aby zjavil a oznámil svoju Slávu".Pretože Boh nemal iný dôvod pre stvorenie, iba svoju lásku a dobrotu: To Boh nemal iný dôvod pre stvorenie, iba svoju lásku a dobrotu: To kľúč lásky otvoril jeho ruku, aby vytvoril jeho ruku, aby vytvorila stvorenia". Prvý vatikánsky koncil vyhlasuje:
Vo svojej dobrote a svojou všemohúcou mocou, nie aby rozmnožil svoju blaženosť, ani aby doplnil svoju dokonalosť, ale aby skrze dobrá, ktoré udeľuje stvoreniam, zjavil toho pravého Boha, ktorý zo svojho najslobodnejšieho rozhodnutia stvoril na začiatku časov z ničoho všetky veci, jedny i druhé, duchovné i telesné stvorenie.

294 Božia Sláva spočíva v tom, aby sa neprestajne zjavovala a sprostredkúvala Jeho dobrota, kvôli čomu bol stvorený svet. "On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti" (Ef 1,5-6). "Pretože Božia Sláva, to je živý človek a život človeka, to je videnie Boha: ak už zjavenie Božie skrze stvorenie dáva život všetkým bytostiam, ktoré žijú na zemi, o čo viac dáva život zjavenie sa Otca skrze Slovo tým, ktorí vidia Boha". Posledným cieľom stvorenia je, aby sa Boh, "ktorý všetko stvoril, stal konečne "všetko vo všetkých" (1 Kor 15,28) a tak so svojou slávou zároveň zabezpečil aj našu blaženosť".

294 Božia Sláva spočíva v tom, aby sa neprestajne zjavovala a sprostredkúvala Jeho dobrota, kvôli čomu bol stvorený svet. "On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti" (Ef 1,5-6). "Pretože Božia Sláva, to je živý človek a život človeka, to je videnie Boha: ak už zjavenie Božie skrze stvorenie dáva život všetkým bytostiam, ktoré žijú na zemi, o čo viac dáva život zjavenie sa Otca skrze Slovo tým, ktorí vidia Boha". Posledným cieľom stvorenia je, aby sa Boh, "ktorý všetko stvoril, stal konečne "všetko vo všetkých" (1 Kor 15,28) a tak so svojou slávou zároveň zabezpečil aj našu blaženosť".

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa pavel »

Len by som dodal, že Vlkodlak ako presvedčený katolík vehementne obhajuje teóriu, že Boh použil evolúciu... takže napriek vznosnému citátu o dôvode Stvorenia a spôsobe cit: stvoril na začiatku časov z ničoho všetky veci, jedny i druhé, duchovné i telesné stvorenie , je učenie kc v praxi, resp. jeho dopad... už niečim iným, z úplne iného súdka... a s tým ako kresťan nechcem mať nič spoločné.

dedo
Príspevky: 46
Dátum registrácie: Št Okt 14, 2010 10:16

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa dedo »

Vlkodlak - tebe stačí zdôvodnenie kreativity Boha RKC, nezdá sa ti príliš ľudské, ale božské? Porovnaj ho z mojím zdôvodnením! Keby si bol bohom, bol by tvoj dôvod súhlasný s KRKC? Skús polemizovať, rozumovať. Či sa bojíš ako tu prítomní kresťania, aby ťa nepovažovali za satana?
pre Pavel - Prepáč, ja som si myslel, že všetci tí, ktorých si vymenoval + kresťania na tomto fóre, máte jedného Boha. Ba pochopil som v čom spočíva božia láska a čo znamená milovať Boha. Zdá sa mi, že sú to len prázdne reči a citáty.

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa mil »

Láska je aj nenechať niekoho v blude aby zomrel, ale v pravde aby žil. Je to podobné, ako keď niekomu neznámemu zranenému pomáhaš sa uzdraviť hoc aj bolestivým spôsobom a nenecháš ho vykrvácať. Aj to je Láska

Ty by si ho nechal ak by to bolo preňho bolestivé vykrvácať? Ak nie, tak ani toto fórum nie sú iba prázdne reči, ale pre mnohých hľadanie Pravdy

Používateľov profilový obrázok
Vlkodlak
Príspevky: 54
Dátum registrácie: Št Okt 07, 2010 19:04

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa Vlkodlak »

dedo napísal:Vlkodlak - tebe stačí zdôvodnenie kreativity Boha RKC, nezdá sa ti príliš ľudské, ale božské? Porovnaj ho z mojím zdôvodnením! Keby si bol bohom, bol by tvoj dôvod súhlasný s KRKC? Skús polemizovať, rozumovať. Či sa bojíš ako tu prítomní kresťania, aby ťa nepovažovali za satana?
Neviem či mi to stačí. Nikdy som nad tým nerozmýšľal, a defacto ma to ani nezaujíma. Teda, nezaujíma v tom zmysle, že prečo, resp. aký bol dôvod je otázka skôr pre filozofov, ja som skôr praktický človek. A v konečnom dôsledku, stopercentne to vie iba ON ... :)
V prvom príspevku si sa pýtal aký je pohľad RKC, tak som ti ho skopíroval z katechizmu. Tým to pre mňa viacmenej hasne.
PS. Trocha prevetraj "kresťanov" ohľadom stvorenia, zažiješ kopec vzrušenia ... ;)

Používateľov profilový obrázok
Vlkodlak
Príspevky: 54
Dátum registrácie: Št Okt 07, 2010 19:04

Re: Prečo Boh tvoril?

Príspevok od používateľa Vlkodlak »

pavel napísal:Len by som dodal, že Vlkodlak ako presvedčený katolík vehementne obhajuje teóriu, že Boh použil evolúciu... takže napriek vznosnému citátu o dôvode Stvorenia a spôsobe cit: stvoril na začiatku časov z ničoho všetky veci, jedny i druhé, duchovné i telesné stvorenie , je učenie kc v praxi, resp. jeho dopad... už niečim iným, z úplne iného súdka... a s tým ako kresťan nechcem mať nič spoločné.
Ja by som dodal, aby si sa v prvom rade staral o seba a nevkladal mi do úst čo som nevyslovil, pretože takéto slovné spojenie, resp. takýto myšlienkový konštrukt som nikdy nepoužil.
Je na môj vkus príliš primitívny.

Napísať odpoveď