Bafomet

Keď neviete kam to zaradiť, tak šup s tým sem...
rybar
Príspevky: 29
Dátum registrácie: Ne Jan 09, 2011 14:12

Bafomet

Príspevok od používateľa rybar »

Bafomet je modla templárov a okultistov,ktorú uctievajú a jej sochu nosia na nosidlách,aby ju každý mohol vidieť.
Vzhľad tejto modly je dosť odporný.Má obojpohlavnú ľudsku postavu a namiesto
ľudskej hlavy ma hlavu kozla.
Dlho som nechápal prečo hlava kozla.Na internete som našiel video v ktorom bol vyslovený názor,že hlava kozla pochádza z 3Moj. 16 kap.
Preštudoval som túto kap. a vysvetlenie je celkom priateľné.

Nemôžem celú 16 kap. rozoberať dopodrobna lebo je to dosť obšírne téma a článok by bol príliš dlhý.Pokúsim sa čásť kap. opísať vlastnými slovami a objasniť o čo v tejto kapitole ide.

Izraelci mali raz v roku celonárodné očistenie od hriechov.Pri tejto príležitosti boli
okrem iných obetí obetovaní aj dva kozly a to následovným spôsobom:


7 Potom vezme ty dva kozly a postaví je před Hospodinem u dveří stánku úmluvy.
8 I dá Aron na ty dva kozly losy, los jeden Hospodinu, a los druhý Azazel.
9 A obětovati bude Aron kozla toho, na něhož by los padl Hospodinu, obětovati jej bude za hřích.
10 Kozla pak toho, na něhož přišel los Azazel, postaví živého před Hospodinem, aby skrze něho učinil očištění, a pustí ho na poušť k Azazel.

20 A když by dokonal očištění svatyně a stánku úmluvy a oltáře, obětovati bude kozla živého.
21 A vlože Aron obě ruce své na hlavu kozla živého, vyznávati bude nad ním všecky nepravosti synů Izraelských, a všecka přestoupení jejich se všemi hříchy jejich, a vloží je na hlavu kozla, a vyžene ho člověk k tomu zřízený na poušť.
22 (Kozel ten zajisté ponese na sobě všecky nepravosti jejich do země pusté.) A pustí kozla toho na poušti.

Z posledných veršov je patrné,že na kozla pre Azázela /zlý duch/ boli vložené hriechy
celého Izraela.

Myslím,že každý už chápe že 16 kap. je predobrazná obeť na P.J. Krista.

Všetci vidíme, ako sa v tomto svete veľmi rýchlo rozmnožuje sodomia,okultizmus,
čarodejstvo a diabol s jeho lokajmi všetkými prostriedkami presadzuje a vyzdvihuje to,čo Boh zakázal.Tiež zosmiešňuje vieru v Boha a z P.J.Krista robí len potulného učiťeľa a jeho obeť na kríži spochybňuje a znevažuje ako aj v tomto prípade.

Na hlavu kozla boli vložené hriechy celého Izraela a práve toho kozla,ktorého poslali zlému duchu diabol vyzdvihuje ako modlu,ktorej sa uctievači diabla klaňajú.
Vo svojej podstate je to ta najodpornejšia oslava hriechu,akú si len možno predstaviť.

Boh nás učí, aby sme nepáchali hriechy a mali ich v ohavnosti.
Diabol učí presný opak.

Napísať odpoveď