Pravda o našej zemi

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
rybar
Príspevky: 30
Dátum registrácie: Ne Jan 09, 2011 14:12

Pravda o našej zemi

Príspevok od používateľa rybar »

Ak povieme , že človek sa vyvinul z opice
- robíme z Pána Boha klamára ,
lebo je napísané , že Boh stvoril človeka - na svoj obraz !

A ak je napísané , že zem je okruh a stojí pevne
na stlpoch , a my tvrdíme že nie , že je rotujúca gula
- tak robíme zo Stvoritela klamára.

Ak je napísané , že spravil nad Zemou Klenbu ako liate zrkadlo ,
ale my povieme, že tam nič nie je a že si rakety lietajú kde chcú ,
- tak robíme z Boha klamára .

Ak povieme , že vesmír vznikol ,,velkým treskom,,
a nie Slovom Božím , Jeho rozhodnutím ,
- tak robíme z Boha klamára a dávame za pravdu satanovi .
.
Ak je napísané , že Ježiš je Boží Syn ,
no niekto tvrdí , že bol len prorokom a umrel a niet ho ...
- robí z Boha klamára ... Boh povedal - toto je môj milovaný Syn.

a tak dalej ...
....................................

Ani jedno písmenko, ani čiarka nie je a nebude v Biblii
zmenená , alebo vynechaná - Boh je , a je Pravda !!!!

Biblia - je napísané Božie slovo - Boh má Pravdu .
nieto iného Stvoriteľa , a nieto ani náhodou náhody ,
a stvorené veci sú tak , ako o tom píše Boh v Biblii .
.
Niet inej možnosti . Bud - alebo .
Bud veríme Bohu , alebo Jeho nepriateľovi ,
tomu klamárovi od počiatku .
.
Ja dávam za Pravdu - Bohu Stvoritelovi ,
tak , ako je napísané v Biblii .
--------------------------------------------------------------

prevzaté :

,, Na počátku Buh stvořil nebesa i zem ,,

1. Tvrzení:
Žalm 96:10 - říká, že Země je nehybná.
„Říkejte mezi národy: Hospodin kraluje!
Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se.
Buh spravedlivě rozsoudí národy. “ (Žalmy 96:10).

2. Tvrzení:
1 Samuelova 2:8 - učí, že země je položena na pilířích.
„Pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště,
aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn.
Neboť Bohu patří sloupy země, na ně položil svět. “
(1 Samuelova 2:8).

3. Tvrzení:
Jób 38:12-23 - hovoří o tom, že Bůh „vezme Zemi“
za okraje a setřese z ní ničemy
„Dal jsi snad někdy za svůj život příkaz ránu?
Obeznámil jsi jitřenku s jejím místem, aby uchopila
zemi za okraje a ničemové z ní byli setřeseni? “
(Jób 38:12-13).

4. Tvrzení:
Žalm 104:5 - učí, že Země je nehybná
„Založil zemi na základech — nepohne se na věky věků.“
(Žalmy 104:5)

5. Tvrzení:
Lukáš 4:5 - (Matouš 4:8) dokazuje, že Bible učí plochou Zemi
„Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa.“ (Lukáš 4:5).
„Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.“ (Matouš 4:8).

6. Tvrzení:
Izaiáš 40:22
„Sídlí vysoko nad velkým okruhem světa, že jeho obyvatelé
jsou mu jen kobylkami. Nebesa rozpíná závojem, který
se prostírá jako kryt stanu,“ (Izaiáš 40:22, Vladimír Šrámek).
„Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, který jako závoj roztahuje nebesa a napíná je jako stan k bydlení, “ (Izaiáš 40:22).

7. Tvrzení:
Zjevení 7:1 (Izaiáš 11:12) učí, že Země má 4 rohy.
„Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země
a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře
ani na žádný strom. “ (Zjevení 7:1).
„Pozdvihne korouhev k národům a posbírá zapuzené z Izraele, shromáždí rozptýlené z Judy ode čtyř stran země.“ (Izaiáš 11:12).

8. Tvrzení:
Jozue 10:13 učí, že se Slunce zastavilo
„Tu slunce zůstalo stát a měsíc se zastavil, dokud se
národ nepomstil svým nepřátelům. Což není zapsáno
v knize Jašarově: I zastavilo se slunce v polovině nebes
a nespěchalo k západu po celý den?“ (Jozue 10:13).

9. Tvrzení:
Zjevení 1:7 učí, že všichni lidé naráz uvidí Ježíšův příchod,
což je možné jen na ploché Zemi.
„‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej
probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny
země‘ . Ano,Tak jest . “ (Zjevení 1:7).
. . .

„Země má své základy, na kterých je položena,
a své pilíře, kterými je podporována;
ale ty nejsou ničím jiným než mocí a prozřetelností Boží;
jinak by byla země zavěšena na ničem, v otevřeném ovzduší;
a to, že to tak Bůh dělá, si můžeme myslet (že dělá všechny
výše zmíněné věci v prozřetelnosti a milosti),
ve vztahu s předcházejícími verši; na podporu a jako důkaz
je to pozorováno. Obrazně mohou pilíře země zobrazovat
prince tohoto světa, jeho nejvyšší vládce a civilní soudce,
kteří se občas nazývají také stavebními kameny a štíty země
(Zachariáš 10:4, Žalmy 47:10)
a také pilíře, protože jsou prostředkem pro cementování,
podporu a ochranu lidí země, a zachování jejich míru a majetku.
Rovněž výraz ‚dobří lidé‘ může být myšlen obrazně, ti, jsouce
solí země, jsou jejími pilíři, a pro ně také byla udělána
a je podporována a pokračuje v existenci;
církev je pilířem pravdy; a každý dobrý člověk je pilíř
v domě Božím, zvláště pak služebníci evangelia

(viz Zjevení 3:12, 1 Timoteova 3:15,
Galatským 2:9, Přísloví 9:1).“
.
- - p r e v z a t é - -

Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 164
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Re: Pravda o našej zemi

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

Ano, máš pravdu, že Božie slovo by malo mať vždy prednosť pred vedeckými "dokazmi" "vedcov". Ak teda tvrdí Písmo že Zem sa netočí ale vedci tvrdia, a podložia to hocijakými presvedčivými dokazmi že sa to točí, treba dať za pravdu Písmu, a teda že sa netočí. Všetky tie vedecké "dokazy", ak sú v rozpore s Božím slovom, nech sú akokoľvek presvedčivé, sú len satanovým zvodom.

Napísať odpoveď