Náboženstvo

Existuje len jedna Cirkev
Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Náboženstvo

Príspevok od používateľa pavel »

Galatským 2:16 Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista

Marek 1:15 a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!

Náboženstvo alebo Evanjelium?

Existuje viacero náboženstiev, ale iba jedno Evanjelium.

Náboženstvo je dielom človeka, kým Evanjelium je Boží dar.
Náboženstvo je to, čo chce človek robiť pre Boha, kým Evanjelium je to, čo pre človeka urobil Boh.
Náboženstvo je človek hľadajúci Boha, Evanjelium to je Boh hľadajúci človeka.
Náboženstvo je vlastne vyvýšenie človeka po rebríčku jeho vlastnej spravodlivosti, naopak Evanjelium hovorí, že Boh zostúpil vtelením Ježiša Krista, aby sa stretol z hriešnikmi ako sme my, úplne dole na tomto rebríčku.
Náboženstvo je dobrá vôľa ľudí, Evanjelium je dobrou zvesťou o Božej láske.
Náboženstvo reformuje vonkajšok, Evanjelium prerába vnútrajšok.
Náboženstvo bieli povrch, Evanjelium spôsobuje nové narodenie, je pravým životom.

Rímskym 1:16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

A toto nikto nechápe?
Existuje celý oceááán uchádzačov o život večný, ale prečo Pane (Kristus), nevidíme a nepočujeme Tvoj HLAS ???????????
Sme pôvodom Judeovia (hovorovo židia), alebo pochádzame z pohanov?
Prečo si nechávame napísať na čelo a ruku Júdske tradície a Mojžišov zákon (a prevzaté zvyky vých. náboženstiev) ???
Stojí to čierne na bielom, že v tom prípade budeme súdený zo zákona a nie z Viery v Krista ako pohania.
Problém tkvie asi v podceňovaní hierarchie dôležitosti Písma a rozlišovaní ktoré Evanielium je pre koho. Myslím, že oživenie Cirkví (mn.č.) by malo ísť práve touto cestou a opustiť staré zvyky Júdu. Uviesť ovečky na správny chodník do košiara. Žiaľ, nemožné a Boh to cez prorokov povedal sám.
Hierarchia dôležitosti pre pohanov je.:
1/ - Viera v Krista, - ak si toto zapíšeme na čelo a ruku, dostaví sa zaliatie Duchom Sv. a so zvýšenou mierou začneme selektovať, čo je dobré a čo zlé. Otvoria sa nám oči a uši a vidíme okolo seba ako vzniká zlo, kto ho činí a aké má k tomu pohnútky. Veriaci v Krista na základe schopnosti rozlíšiť tieto okolnosti sa vyvaruje konať podobne. Čosi (Duch) mu v tom bráni.
...
2/ - S uvedomením si každého dopredu pripravovaného činu, alebo vypovedaného slova (čo sa tiež ráta), nám Duch Sv. zabraňuje tvoriť, činiť, alebo hovoriť zlo. Pohan k tomu nepotrebuje mať osvojený Mojžišov zákon aby mohol konať a hovoriť dobro, pohan veriaci v Krista a Jeho Ducha koná automaticky, akoby sám od seba všetko to, čo je Božou vôľou.
...
3/ - Povestné "Desatoro" je nevedomky ukotvené vo veriacom v Krista v obšírnejšej zostave, nie len v desiatich bodoch.
.....
Áno, konáme aj potom zlo, síce v kontrolovanej miere s nesmiernou snahou minimalizovať hojnosť výskytu, ale sme pohania a pre nás je právoplatný príslub Milosti Ježišom Kristom, že predovšetkým VIERA v Krista je akýmsi cestovným lístkom do jeho košiara.
Preto je nesmierne dôležité vyučovať a oznamovať svetu dielo Milosti, ktoré hlásal trinásty apoštol Pavol pre pohanov.
Pavol pre neobriezku a Peter pre Obriezku (pre Júdu-židov).
Takže Peter na Pappas stoličke - je asi pre Judaizmus (židovstvo).ešte jedna dôležitá vec.:
Marek 1:15 a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!
tento výrok je platný pre Júdu (Izrael - židov), nie pre nás - pohanov.
My pohania neočakávame Božie kráľovstvo, my očakávame spásu cez dielo Milosti. A to je rozdiel !!!
Kdesi som už spomenul, že modlitba z kázania na vrchu je pre Júdu (židov).: Otče náš,...príď Kráľovstvo Tvoje...atd.
Pohanova modlitba by správne mala byť, aj keď nikde nie je presný návod, jednoduché rozjímanie v duchu s prosbami a vďakou Pánu za otvorenie očí/uší, so vsuvkou pokánia - priznania - uvedomenia si viny po určitom čine, ktorý sme zle vykonali.

Ak som niečo napísal zle, oprav ma. Ja sa tiež len učím a sobotenie ešte neskončilo, je však predo dvermi.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa pavel »

Pohanova modlitba by správne mala byť, aj keď nikde nie je presný návod, jednoduché rozjímanie v duchu s prosbami a vďakou Pánu za otvorenie očí/uší, so vsuvkou pokánia - priznania - uvedomenia si viny po určitom čine, ktorý sme zle vykonali.
Ešte by som dodal, že naša motlidba by mala obsahovať vďaku, opätovanie lásky, vyznávanie slabosti, prosby za bratov a sestry, spoločenstvá, a prosbu za to, aby sa diala v našich životoch BOŽIA vôla, ktorej sa chceme bez výhrad podriadiť... ;-)

svklampard
Príspevky: 192
Dátum registrácie: So Okt 09, 2010 19:18

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa svklampard »

neviem ci je spravne zapojit sa do debaty ale aspon vyjadrím svoj názor ....

zaujal ma verz ktory tu dal pavol nebudem ho citovat len ho opomeniem pretoze jakub vo svojej epistole hovorí nieco ine ako tu tvrdite vy :
jakub 2:
1Moji bratia, nemajte viery nášho Pána Ježiša Krista, Pána slávy, v hľadení na osobu. 2Lebo keby vošiel do vášho shromaždenia muž so zlatým prsteňom a v nádhernom rúchu, a keby vošiel aj chudobný v špinavom rúchu, 3a pozreli by ste na toho, ktorý má na sebe to nádherné rúcho, a povedali by ste mu: Ty si pekne sadni tuto, a chudobnému by ste povedali: Ty stoj tamto, alebo sadni si sem pod moju podnož, 4či nie je tak urobený rozdiel medzi vami, a či ste sa nestali sudcami zlých myšlienok? 5Počujte, moji milovaní bratia! Či si Bôh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú? 6Ale vy ste zneuctili chudobného! Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potláčajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? 7Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? 8Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba, dobre robíte; 9ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech, a zákon vás kára jako priestupníkov 10Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. 11Lebo ten, kto povedal: Nezcudzoložíš! povedal i: Nezabiješ! ak tedy necudzoložíš, ale vraždíš, si priestupníkom zákona. 12Tak hovorte a tak robte jako takí, ktorí máte byť súdení zákonom slobody. 13Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chváli proti súdu.
to znamena nielen zakon dodrziavat ale este k nemu pridavat ....

jakub 4
13Nože teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pojdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame, 14vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne. 15Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť: Keď bude Pán chcieť, a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. 16Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej pýche. Každá taká chvála je zlá. 17Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech.

toz moj príspevok ......

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa pavel »

A čo si tým chcel povedať??? Hovorí Jakub v rozpore s tým, že je len jedno Evanjelium???

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: svklampard,
tu je reč o náboženstve a pavel (prispievateľ) kvetnato (ducholapne) opísal jeho rozličné podoby a tvoj príspevok akokoľvek sa snažím, neviem stráviť v znení témy.
Je chybou, že si neoznačil, či necitoval výrok pavla, na ktorý bola mierená tvoja reakcia, lebo akýkoľvek súvis s tým čo doposial pavel napísal, postráda.
Možno si sa netrafil do správnej témy, ale ja ako pozorný čitateľ takmer všetkých, zvlášť niečo hovoriacich príspevkov, registrujem v línii témy a musím povedať, že pri tom tvojom som v rozpakoch - niečo mi uniká ???
...
pavel chcel a urobil to excelentne s najmenším možným počtom slov, vymenovať charakteristiku náboženstva versus Evanielia.
Chcel privodiť čitateľa k tomu, že EVANIELIUM je to "pravé orechové" (ak mám pri všetkej skromnosti použiť jeho slovník).
Ja som to ešte viac upresnil s vierou, že pootvorím aj náhodnému čitateľovi trochu oči a vzbudím záujem trochu nahliadnuť aj systematike výuky evanieliom, aby sme vedeli ktoré Ev. je komu určené.
Nevim či si si to vôbec všimol, pretože si vložil príspevok patriaci Júdom (židom), ktorý sú ešte stále pod zákonom.
pavel uviedol.:
1/
Galatským 2:16 Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista
Toto je smerodatný verš pre nás čo pochádzame z pohanov.
2/
Marek 1:15 a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!
Z Mareka je verš najdôležitejší svojou univerzálnosťou, pretože prvá polovica je platná pre Júdu (Kráľovstvo Božie), ale druhá časť je platná pre uverivších jak z Júdu tak aj z pohanov.
Na konci dodal s veľmi veľkými písmenami.:
Rímskym 1:16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.
To je zavŕšenie jeho myšlienkových pochodov a dostatočné vyjadrenie jeho pevnej viery.
Preto nechápem tvoju reakciu, lebo namá analógiu s témou.
...
...
citujem.:
Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým.
v predchádzajúcom príspevku som sa v skrátenej forme snažil naznačiť, že pre nás pohanov žiadny zákon neexistuje. Bodka.
Vytasil si sa veršami prislúchajúcim ľuďom pod zákonom.
Rozumieš tomu, či nie?
Objasním formou volného slova.: Jeremiáš bol prorok (Jer.1:1-2) a Pán cez neho prehovoril k domu Izraelovmu a tam stojí jedna velmi závažná vec, o ktorú tu na fóre nikto zatial nezavadil (čítaj Jer.31:31-34) a tou je, že keď sa proroctvo vyplní, bude s domom Izraelovým učinená nová zmluva (EVANIELIUM) a teraz to naj... naj... samlepšie, čo by sme si mali osvojiť ako príslušníci Kristovho tela/údov najviac.:
DÁM SVOJ ZÁKON DO ICH VNÚTORNOSTÍ
A NAPÍŠEM ICH NA ICH SRDCE...

verš 34 jasne hovorí sám za seba, už sa nebude musieť vyučovať ZÁKON - Mojžišovo desatoro.
Každý uverivší v Novozmluvného Krista dostane JEHO zákon do svojho tela a srdce bude Ním zaliate, zaplnené, nasýtené,...atd.
poznámka.: Tu ide o KRISTA, jak pre Izrael tak pre pohanov.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: pavel,
so všetkou skromnosťou ďakujem za doplnenie.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa pavel »

To: Stefan

Aká skromnosť priateľu... seješ tu dobré zrno... ja sa z neho tiež teším a aj učím...

svklampard
Príspevky: 192
Dátum registrácie: So Okt 09, 2010 19:18

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa svklampard »

napisem to jasne a strucne budem sa snazit(to co písem je moj vlastný názor)

nemyslím si že akekolvek naboženstvo je dobre pretoze núty ludi k obycajom a ritualom obetam a podobné veci aj ked nevedomí clovek sa nema ako dozvediet len ak pride do niakeho spolocnestva....

evanielijum je svojim sposobom správa avsak co z neho vypichujete je vec - (ano on jezis zomrel a a obetoval sa a on zobral vsteky tvoje hriechy ...a ty ked mu uveris tak si cisty a spaseny ) samozrejme clovek je hriesny aj ked je otazka co je vlastne hriech a ako ho clovek berie pre niekoho moze byt hriech nieco ine pre druheho ine ,vediete ludi k uvereniu a nie viere ....viera v boha neznamena ze teraz uverim ze niekto za mna zomrel a ci vobec viem ci je to pravda ....ked sa pilat pýta ježiša ci je král tak viete aku odpoved dostal

28A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka. 29Vtedy vyšiel Pilát von za nimi a povedal: Akú žalobu nesiete proti tomuto človekovi? 30Odpovedali a riekli mu: Keby tento nebol zle robil, neboli by sme ti ho vydali. 31Vtedy im povedal Pilát: Vezmite ho vy a odsúďte podľa svojho zákona. A Židia mu povedali: My nesmieme nikoho zabiť. 32Aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktoré povedal dávajúc znamenie, akou smrťou mal zomrieť. 33Vtedy zase vošiel Pilát do prätória a zavolal Ježiša a povedal mu: Či si ty ten kráľ Židov? 34Ježiš mu odpovedal: Hovoríš to ty sám od seba, a či ti iní povedali o mne? 35Pilát povedal: Či so ja azda Žid? Tvoj vlastný národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Čo si učinil? 36Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. 37Vtedy mu povedal Pilát: Teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedoctvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. 38Pilát mu povedal: Čo je pravda? A keď to povedal, zase vyšiel za Židmi a povedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom. 39Ale máte obyčaj, aby som vám prepustil jedného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov? 40Vtedy zase skríkli všetci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zbojník.

preto su tu 2 roviny vy tvrdite ze staci uverit ja tvrdim opak
k tomu zákonu exsituje dalsi
matus 5:
17Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. 19Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve. 20Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosť zákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.

dovod preco som dal tie listy jakubove pretoze jakub hovori o niecom inom aj iny list konkretne
jakub 1
16Neblúďte, moji milovaní bratia! 17Každé dobré danie a každý dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia. 18A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení! 19Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu. 20Lebo hnev muža nepôsobí spravedlivosti Božej. 21Preto složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. 23Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. 24Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. 25Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. 26Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. 27Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.

jakub 2
14Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru, a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? 15A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu, 16A keby im niekto z vás povedal: Iďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží? 17Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. 18Ale niekto povie: Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. 19Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. 20Ale či chceš zvedieť, ó, prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? 21Či nebol Abrahám, náš otec, ospravedlnený zo skutkov donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? 22Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. 23A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť, a bol nazvaný priateľom Božím. 24Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery. 25Tak podobne aj smilnica Rachab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou? 26Lebo jako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva.

v tomto je rozdiel podla mna kým vy tvrdíte ze clovek je ospravedneny z viery(uverenia toho ze jezsi zomrel pred 2000 rokmi a zmazal hriechy kto v neho uverí) ja mam vieru ze clovek sa priblíži k bohu cez prítomnost a tým čo koná......a clovek ktory hlada a hlada uprimne, urcite najde .....

mozno sa mílim len som chcel svojimi príspevkami objasnit ze nesuhalsim s tym co tu pisete

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: svklampard,
Je mi ťa hrozne ľúto, pretože si si vybral tak ťažký oriešok (List Jakoba) k bádaniu svojej pravdy, že tu sa len ťažko dá odpovedať v tvojich intenciách.
...
Za 1./
Hneď na začiatku je opísaný odosialateľ listu.: Boha a Pána Ježiša sluha.
Ak máš bystrí rozum, musí ťa napadnúť.: aha, ale veď ten hrá na dve strany. Ako je to, že nemôžeš slúžiť dvom pánom? Aj keď sú jedným, ale dve učenia? Otca zvlášť a Syna zvlášť?
...
za 2./
Adresoval to "dvanástim pokoleniam v DIASPORE" (vieš čo je to diaspora?).
Gr. διασπορά diaspora = roztrúsený, je to tradičný Júdsky výraz z obdobia Druhého Chrámu.
Diasporou sa rozumie rozpŕchnuté kmene po svete, žijúce proste v cudzine, opustili svoju tradičnú domovinu.
...
za 3./
Niekoľkonásobne je zdôrazňovaný význam ZÁKONA (toho od Mojžiša, čítaj Jak.1:25 a potom aj 2:10).
Tento zákon sa uplatňuje aj naďalej ako zákon Júdu a dá sa tým rozumieť jedine TORA.
...
za 4./
Ak budeš dôkladnejšie bádať, pretože sám nechceš byť neinformovaný kde je pravda, všimni si že napr. verš 2:2 je špatne preložený, ale aj inde v tomto liste, kde napr. v mojej prac. Biblii stojí doslovne.: ...lebo keby vošiel do vášho shromaždenia muž..., ale orig. znie trochu inak a správne je.: ...lebo keby vošiel do vašej Synagógy (namiesto Ekklesia - kresťanské zhromaždenie) muž,...atd.
Synagoga je Júdsky chrám.
...
za 5./
Alebo aj priame definovanie potomstva tejto spoločnosti, kde je predstavený Abrahám ako "náš otec" (Jak.2:21)
Chcen sa ťa spýtať, je tvoj praotec Abrahám? Ak sa k nemu priznávaš, dávaš jasne najavo svoju spolupatričnosť ku kmeňom Júdu a TÓRE (a to je zákon). Verš 2:1 ...že tak budeme prísnejšie súdení... je toho markantným dôkazom.
Nám nebol daný zákon (TORA) ale VIERA v Krista Ježiša a KRISTUS je našim, dovolím si povedať, zákonom.
Predpokladám, že nie, že nobol tvojim praotcom Abraham. Že si jeden z nás, z pohanov. Preto nevyhladávaj "rozumy" odtial, čo nie je určené nám.
Pre nás pohanov sú smerodatné LISTY PAVLOVE.
...
Všetko, čo si uviedol je pre nás nepoužiteľné (ale závažné k poučeniu). Uvedom si, že Ježiš mlčal, pretože prišiel naplniť všetko, čo povedali proroci a to je tiež istým spôsobom hlboké prospešné poznanie. Len ako sa v tom vyznať, že? Chceme ti pomôcť, rátaj s nami.

...
...
pre Pavel,
prosím ťa zalistuj niekde v závitoch a pouč nás dôkladnejšie čo je EKKLESIA (lat. ecclesia) nejakou schodnou jednoduchou a ľahkochápateľnou formou. Nenašiel som napochytre nič použiteľné.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa pavel »

Eklésia je samozrejme cirkev, ale aj židia používali tento výraz pre svoje zhromaždenia. Volili káhál-eklésia alebo synagógé ... Pozri do Matúš 18:17, tam sa jasne hovorí o eklésia - cirkvi ale má sa na mysli židovské zhromaždenie - synagógé.

Ešte viac je to zreteľné v prvých štyroch knihách Tóry, kde sa hebrejský výraz pre zhromaždenie Kahál (teda eklésia= cirkev) prekladá ako synagógé. Zhromaždenie židov označované týmto výrazom (synagóge) sa stalo označením miestnych zhromaždení rozptýlených židov, mimo Jeruzalém. Pravé zhromaždenie v chráme siónskom označovali slovom káhál = eklésia.

Ak teda prvotní kresťania siahli k tomu slovu, ktoré by charakterizovalo ich spoločenstvo, bolo to preto, aby sa nielen odlíšilo od jazykových zvyklostí židov, ale jasne tým deklarovalo, že ich kresťanské zhromaždenia v Ježišu Kristovi, sú tým pravým vyvoleným ľudom a pravým ľudom Božím tvoriacim Eklésia = Cirkev aj mimo chrámu alebo aj bez chrámu.

Pri voľbe tohoto slova je teda v skratke obsiahnuté poňatie Novej Zmluvy a novozmluvnej cirkvi. Všetci vyznávači Mesiáša, Ježiša Krista tvoria spoločenstvo, ktoré je tak Novým Izraelom ako aj pravým Božím ľudom, založeným na Novej zmluve v Kristu Ježišovi.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: svklampard,
samozrejme clovek je hriesny aj ked je otazka co je vlastne hriech a ako ho clovek berie pre niekoho moze byt hriech nieco ine pre druheho ine
Čo je vlastne "hriech", neexistuje presná definícia, ale dá sa zo SZ (St.Zák.) odvodiť od "desatora". Lenže Boh vzhliadol, že destoro nepostačuje k tomu, aby ľudia neboli hriešny, preto pristúpil k forme Milosti lebo ten zákon bol nedostačujúci, pretože sa stále prestupuje a človeku je ťažké orientovať sa a zároveň aj sa kontrolovať vo veci zákona - aby nepáchal hriech. Jednoducho sa to nedá, je nad ľudské sily. Dokázal to jedine Ježiš a On nám slúbil, že jedine vierou nám budú hriechy odpustené. Ak veríme, čo i len veľkosťou horčičného semienka, tak je zákon okamžite v nás a dokážeme rozpoznať dobro od zla a to už v rozšírenejšej podobe ako "chudobné destoro", pozostávajúce len z desiatich bodov.
Tebou spomenutý Jakob, ktorého lúskaš, by ti mohol dopomôcť k porozumeniu "hriechu" v kap.3, 4, a 5.
Tam je opísaný JAZYK (prostriedok dorozumievania) ako "svet neprávostí", z čoho jasnie plynie, že si máme dávať pozor čo, komu a ako povieme. Ešte je kdesi poučka v SZ, že mlčať je zlato, tým nič nepokazíš, ale hovoriť predsa musíš. Takže si dávam pozor na hubu (tliachaciu).
...
Teraz si dočítal príspevok s úplne inou tendenciou použitia listu Jakoba, ako som napísal predošle.
Povedz, myslíš si, že si protirečím ??? úprimne...

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

...ty brďo, to bola rýchlovka, dík pavel.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

pavel uviedol.:
Zhromaždenie židov označované týmto výrazom (synagóge) sa stalo označením miestnych zhromaždení rozptýlených židov, mimo Jeruzalém.
Takže mám správne informácie o spomenutom verši Jak.2:2
List Jakobov je dosť sporný v kruhoch skúmania identity samotného Jakoba, ale aj textu. !!!
Vychádzam z prameňov Wiki a .:
https://www.bibelwissenschaft.de/de/nc/ ... ontext/#iv

svklampard
Príspevky: 192
Dátum registrácie: So Okt 09, 2010 19:18

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa svklampard »

pre.: svklampard,
Je mi ťa hrozne ľúto, pretože si si vybral tak ťažký oriešok (List Jakoba) k bádaniu svojej pravdy, že tu sa len ťažko dá odpovedať v tvojich intenciách.
...
Za 1./
Hneď na začiatku je opísaný odosialateľ listu.: Boha a Pána Ježiša sluha.
Ak máš bystrí rozum, musí ťa napadnúť.: aha, ale veď ten hrá na dve strany. Ako je to, že nemôžeš slúžiť dvom pánom? Aj keď sú jedným, ale dve učenia? Otca zvlášť a Syna zvlášť?
toto je zvlastne pretoze Juda bol brat jakuba , údajne mal jezis bratov a sestry o ktorých sa sa pise marek ...
marek6
1Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny, a jeho učeníci išli za ním. 2A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky? 3Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás?
jedna teza hovorí ze jakub a juda (prezivany tomas bol jezisov brat )avsak pravdu je tazko najst a rovnako to nebude akceptovane rimskou alebo pravoslavnou cirkvou pretoze maju Pannu Máriu...(aj keby to potvrdili niake novonajdene dokumenty )
dovod co chcem povedat v tomasovom evanielijum kde je jeden výrok :
Učedníci: "Víme, že od nás odejdeš. Kdo bude naším vůdcem?" Ježíš řekl: "Kam přijdete, půjdete k Jakubu Spravedlivému, kvůli němuž vzniklo nebe i země."

neviem ci to slovicko eklesia nejak zmení vyznam, samotny jezis chodil po synagogach a kazal tam ....
jakub 2:21
21Či nebol Abrahám, náš otec, ospravedlnený zo skutkov donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? 22Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov.
je to skor uvedene ako príklad ze nielen viera ale aj skutky ...
. 23A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť, a bol nazvaný priateľom Božím.
je tam uvedena aj Rachab nemyslim si ze to ma nieco spolocne s otcom ako takým

zaujimavy je list judov ktory hovori o ludoch ktory sa nepravom prikradly do viery...
Čo je vlastne "hriech", neexistuje presná definícia, ale dá sa zo SZ (St.Zák.) odvodiť od "desatora". Lenže Boh vzhliadol, že destoro nepostačuje k tomu, aby ľudia neboli hriešny, preto pristúpil k forme Milosti lebo ten zákon bol nedostačujúci, pretože sa stále prestupuje a človeku je ťažké orientovať sa a zároveň aj sa kontrolovať vo veci zákona - aby nepáchal hriech. Jednoducho sa to nedá, je nad ľudské sily. Dokázal to jedine Ježiš a On nám slúbil, že jedine vierou nám budú hriechy odpustené. Ak veríme, čo i len veľkosťou horčičného semienka, tak je zákon okamžite v nás a dokážeme rozpoznať dobro od zla a to už v rozšírenejšej podobe ako "chudobné destoro", pozostávajúce len z desiatich bodov.
Tebou spomenutý Jakob, ktorého lúskaš, by ti mohol dopomôcť k porozumeniu "hriechu" v kap.3, 4, a 5.
Tam je opísaný JAZYK (prostriedok dorozumievania) ako "svet neprávostí", z čoho jasnie plynie, že si máme dávať pozor čo, komu a ako povieme. Ešte je kdesi poučka v SZ, že mlčať je zlato, tým nič nepokazíš, ale hovoriť predsa musíš. Takže si dávam pozor na hubu (tliachaciu).
...
Teraz si dočítal príspevok s úplne inou tendenciou použitia listu Jakoba, ako som napísal predošle.
Povedz, myslíš si, že si protirečím ??? úprimne...
10 toro bolo dane zidom a keby sa ludia drzali tych prikazani bol by svet lepsie a nepotrebovalo by sme policiu armadu sudnictvo a policiu.ale nieje to tak a je to este horsie ....jezis neprisiel zakon zrusit ale naplnit ked hovori milujte svojich nepriatelov a dodava ze kto tak bude robit bude sa volat synom najvysieho
lukas 6
27Ale vám hovorím, ktorí čujete: milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte tým, ktorí vás nenávidia, 28dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. 29Tomu, kto ťa bije po jednom líci, nadlož i to druhé; a tomu, kto ti berie plášť, nebráň ani sukne. 30A každému, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto berie tvoje, nežiadaj zpät. 31A jako chcete, aby vám ľudia činili, tak aj vy im čiňte podobne. 32A jestli milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte za to vďaku? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. 33A jestli dobre činíte tým, ktorí vám dobre činia, akú máte za to vďaku? Však hriešnici robia to isté. 34A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa nadejete, že od nich tiež dostanete, jakú máte za to vďaku? Lebo veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby tiež toľko dostali. 35Ale milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte a požičiavajte neočakávajúc ničoho. A vaša odplata bude veľká, a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých. 36Teda buďte milosrdní, jako aj váš Otec je milosrdný. 37Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete odsúdení; prepúšťajte, a budete prepustení. 38Dávajte, a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú, a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.

a k tomu hriechu asi je to na ludskom svedomi ,jezis ucil ze na druhych ludi mame pozerat z laskou, jakub ostriha v pouzivani jazyka teda ovladanie sa , rovnako hovori ze nikoho nepokusa boh ale jeho vlastne ziadosti. nemyslím si ze sa clovek zmení niakym uverením, skor sa mení vlastným poznaním ....preto by sme sa mali tymto riadit aj ked budete oponovat stylom ze kolko dobrych skutkov treba do neba a podobne s prepacenim bludy.(to pavel ...na tuto otazku by som ti odpovedal že neviem ale povedal by som ti rovnako ako jezis ked sa ho pýta ze kolko krát sa má odpustit ked sa jeho brat prevíní ci 7 krat ? odpovedal 77 krát to cislo 7 beriem skor ako symbol plnosti ...)
ak by len kazdy sa riadil 10 torom asi by bol svet krajsi, rovnako ako jezisovým prikazaním lásky ....(tuna bude oponovat ze svet partí diablovy....ale ak je s vami boh ktory stvoril vsetko tak potom kto je proti vám )

beriem aj váš výklad viery lebo cloveku nic neostava ale clovek by sa mal zo svojich chýb poucit a uz ich neopakovat ...ja sa skor snažím žit tak ako som vysie uvadzal prikazania ....

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Náboženstvo

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: svklampard,
pokladám nanajvýš chválihodné od teba, že si sa pustil do tejto diskusie a že sa moríš kopou otázok, ktoré v preveľkom počte prebiehajú tvojou myslou, ale zároveň aj chcem poďakovať čitateľom tejto "sólovej" diskusie s tebou, že nevstupujú do diskusie a neodvádzajú nás od mašlienkového vlákna.

píšeš.:
Juda bol brat jakuba , údajne mal jezis bratov a sestry o ktorých sa sa pise marek 6., ...
Vieš prečo "údajne?"
Pretože čitatelia, teda exegéti a vysvetlovači písma sa nevedia zhodnúť v tom, čo znaméná výrok "brat".

Jedan strana zastáva názor, že "BRAT" znamená "pokrvný brat".
Druhá strana zastáva názor, že "BRAT" je každý, kto zastáva rovnaký názor, teda myšlienkovo zhodný s danou spoločnosťou. A to sa dá aplykovať aj na Pavlovu cirkev.
...
Ako to teda vlastne je, kto je našim bratom, keď Písmo jasne hovorí aj o našich nepriateľoch - čo vlastne nemôžeme pokladať za bratov. Túto otázku nechajme zatial nezodpovedanú aj napriek tomu, že Pavol sa vyjadroval o svojich "bratoch" a myslel tým jednoznačne rovnakozmýšľajúcich v tom jeho spoločenstve. Zrejme sme ešte intelektom nedospeli do úrovne dávajúcej nám jasnú odpoveď na tento rébus.
...
píšeš.:
neviem ci to slovicko eklesia nejak zmení vyznam, samotny jezis chodil po synagogach a kazal tam ....
jakub 2:21
Áno máš pravdu - chodil! Ale On sa narodil (telesne) medzi židov a to má tiež svoj obrovský význam.
Avšak veľký zlom v taktike Božieho plánu nastal až po Jeho ukrižovaní tým, že zo Šaula urobil Pavla (Tim.1:11 on je poverený evanieliom) a zveril mu tuším 13 tajomstiev a tým zapojil do svojho plánu celý svet - pohanov (Tim.2:3 aby boli všetci ľudia - na celom svete spasení, nie len z Júdu). Všetko, čo napísal Pavol je určené výlučne pohanom (NÁM).
Základná ídea k pochopeniu čo je z Písma pre koho určené, tkvie práve v tom, nájsť zmysel a dokázať si vysvetliť čo tam stojí a čo je pre mňa dôležité.
...
Existujú dve cesty (vo všeobecnosti, plynúcej z písma obsahujúcom aj Evanielium).
1./ - Jedna je "ZÁKON"
- Zákon je dobrý, keby ho niekto zákonite používal (Tim.1:8)
- Vediac to, že zákon nie je pre spravodlivého, ale... (Tim.1:9

Ak som teda spravodlivý, zákon premňa nemá cenu. Pretože jedine v KRISTOVI prebýva všetka plnosť božstva telesne, teda v našom tele (Kol.2:9).
Riadiť sa jedine zákonom, je dané Júdu/Izraelu, ktorý ešte stále čakajú na svojho spasiteľa.

2./ druhá je - "KRISTUS"
Tá sa delí zasa na dve skupiny.
Prvá.:
Ježiš Kristus (v tele) chodiaci medzi Júdom/Izraelom, prišiel predovšetkým "naplniť zákon" a slová prorokov. Samozrejme povstali z pomedzi nich takí, čo uverili v KRISTA a im hlásajú Ježišovi dvanásti učeníci.

Druhá.:
Tí čo neuverili, to sú tí, čo ho ukrižovali a čo stále ešte čakajú na príchod svojho spasiteľa a Božieho Kráľovstva na zem. Tu je zaznamenaný sľub.: Idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izrelovým a s domom Júdovým NOVÚ ZMLUVU (Židom.8:8). Dokonca ešte aj čísla 8 tu majú svoje opodstatnenie - symbolizuje niečo nové (gemantria). A to bude zlomom vo vzťahu Pán a Júda/Izrael, keď dá svoje zákony do ich myslí a napíše ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú ľudom (Židom 8:10), ale to je ešte stále budúcnosť. Všimni si, že až vtedy si na ich bezzákonné skutky viac nespomenie. Uvažuj, prečo je to adresované od Pavla práve židom?
Toto by malo byť poučné v tom slova zmysle, že tú šancu Milosti ktorú my (pohania) máme už teraz (po ukriž. KR.), si Júda a Izrael žijúci pod zákonom, musí počkať až do konca vekov.
Tak nechápem dosť snahu držať sa mermomocou zákona, keď Milosť (na naše bezzákonné skutky viac nespomenie) je už po ruke a je postačujúca. Prečo si sťažovať život filozofovaním o týchto veciach ???
Nám nebol daný zákon (TORA) ale VIERA v Krista Ježiša a KRISTUS je našim, dovolím si povedať, zákonom.
Ale to som už hovoril vyššie a ešte raz by som si dovovlil zopakovať že.: Povestné "Desatoro" je nevedomky a úplne automaticky ukotvené vo veriacom v Krista v obšírnejšej zostave, nie len v desiatich bodoch, pretože zákon nebol dokonalý. Veškerá jeho činnosť navonok je závislá na vedomí (uvedomovaní si) lásky a spravodlivosti (tebou spomenuté svedomie).
neviem ci to slovicko eklesia nejak zmení vyznam, samotny jezis chodil po synagogach a kazal tam ....
Veď práve, máš pravdu, to som vysvetlil vyššie kde je vo verši chyba.
Či nebol Abrahám, náš otec, ospravedlnený zo skutkov donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? 22Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov.
je to skor uvedene ako príklad ze nielen viera ale aj skutky ...
Áno viera u Abraháma bola dokázaná skutkom, ale nezabudni, že Boh vytváral spoločenstvo veriacich v monoteizmus z divochov (čo predtým nebolo) a zo začiatku musel nastoliť len jednoduchý zákon, aby sa dokázalo rozpoznať čo je dobré a zlé na tej najnižšej úrovni nepodceňujúc význam toho-ktorého zákona. Tak podobne aj v rajskej záhrade bol len JEDEN - jediný zákon, a predsa nebol dodržaný, preto je tu MILOSŤ, aby nás zbavila, oslobodila od zákona daného v písomnej podobe. Milosť je vliata do srdca (nie do písma), každého veriaceho v KRISTA a teda aj všetky odtienky zákona. Z Evanielia vyplýva hierarchia dôležitosti a tým sa práve zapodievame, ako som napísal už vyššie v prdošlom príspevku.
..jezis neprisiel zakon zrusit ale naplnit ked hovori milujte svojich nepriatelov a dodava ze kto tak bude robit bude sa volat synom najvysieho
Ešte jeden postreh, a premýšľaj nad textami inak ako si bol doposiaľ zvyklí. Pre koho je adresovaný tento výrok? No predsa pre Júdu/Izrael (židov). To zvieme z výsledku - "kto tak bude robit bude sa volat synom najvysieho" a kto je ten najvyšší? Predsa Otec/Boh, budú Symni Božími, nie my (pohania), my sme KRISTOVI, my sme jeho telom. Otec a Syn sú síce jedno, ale Otec je Otec syna. V Zj.Jána sa píše, že baránok (Syn) odovzdá všetku svoju právomoc Otcovi, keď sa naplní čas pohanov, je tak? Z toho tiež ale plynie, že nad pohanmi má moc Syn - KRISTUS jednoznačne. Takže selektujme ktorý výrok je komu určený.
Lukáš vyzdvihuje, resp. appeluje na dodržiavanie zákona (A vaša odplata bude veľká, a budete synmi Najvyššieho,), ale nie nám pohanom.
a k tomu hriechu asi je to na ludskom svedomi.... ....preto by sme sa mali tymto riadit aj ked budete oponovat stylom ze kolko dobrych skutkov treba do neba a podobne s prepacenim bludy.(
TOTO je jasným vyznaním viery. To schvaľujem a nikto ti nebude s "tela Kristovho" (spločnosti) oponavať, pretože my vieme s istotou, že nie zo skutkov, ale z viery je Milosť (tie skutky sa objavia potom automaticky).
ako jezis ked sa ho pýta ze kolko krát sa má odpustit ked sa jeho brat prevíní ci 7 krat ? odpovedal 77 krát to cislo 7 beriem skor ako symbol plnosti ...
pavel ti určite dá nejakú odpoveď, ale ja len poznamenávam k "odpovedal 77 krát" , že.:
áno máš pravdu 7 je číslom plnosti a chápem to takto, .:
číslo 77, je spomenuté u Lámecha a znamená asi toľko, že spravodlivosť jedinca je na takej vysokej úrovni, že si ho považujú aj iní z jeho okolia. Takému stačí len jeden jedinký krát povedať "odpúšťam" a uverí sa mu to hneď na prvé slovo a nikto nebude o tom pochybovať. Nemusí to niekomu opakovať 77 krát. Jedinec to povie s takým dôrazom viery, že nieto toho kto by mu to neuveril - jeho slovo platí kedykoľvek a kdekoľvek, to je plnosť v očiach Boha. Lámech a číslo 77 má spojenie ídeové s rodokmeňom Ježiša z Luk.3, kde je Ježiš 76-tym, ale 77-mimi (slovom: sedmdesiatimisiedmimi) budú všetci veriaci v KRISTA a keď už raz niekto v KRISTA verí, nieto tej moci satana aby zvrátil jedincovu oddanosť, oddanosť jedine Kristovi. Lámech sa dožil 777 rokov a toto číslo je špicou, záverom jeho života v spravedlivosti (z nášho pohľadu takmer večne). To znamená, že my sa nedožijeme 777 rokov, ale záver nášho života s trojnásobnou sedmičkou plnosti - dožijeme sa večnosti. Toľko symbolika.
ak by len kazdy sa riadil 10 torom asi by bol svet krajsi, rovnako ako jezisovým prikazaním lásky ....(
áno, bol by lepší, nie však krajší, človek by tak-čitak drancoval a hyzdil prírodu, takže krása sa akosi vytráca z pôvodného úmyslu. Boh predsa vyhnal človeka z raja, aby sa rýpal v zemi a obrábal ju. Demokraticky povedané - prikázal nám to a čo sa nezakazuje je nám dovolené (či ako je to?).
Cesta je len jedna ---------- cez Krista. Inak nikde, alebo do jamy.
beriem aj váš výklad viery lebo cloveku nic neostava ale clovek by sa mal zo svojich chýb poucit a uz ich neopakovat ...ja sa skor snažím žit tak ako som vysie uvadzal prikazania ....
"beriem aj váš výklad viery" Ďakujeme.
"...ja sa skor snažím žit tak ako som vysie uvadzal prikazania ...." Pre nás existuje len jedno PRIKÁZANIE - Viera v KRISTA ako Pavol káže.
...
Prosím ťa, skús to všetko ešte raz prehodnotiť, vracaj sa častejšie k našim slovám, raz sa to v tebe zlomí.
Veľmi by som ti to prial. My nie sme svedkovia Jehovovi.

Napísať odpoveď