Lebo tí,ktorí vedú tento ľud,ho zavádzajú....

Existuje len jedna Cirkev
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Lebo tí,ktorí vedú tento ľud,ho zavádzajú....

Príspevok od používateľa rudinec »

Izaiáš 9,16
16 Lebo tí,ktorí vedú tento ľud,ho zavádzajú,a tí z neho,ktorí sa dajú viesť budú pohltení.Tento výrok boží je pre dnešnú dobu stejne aktuálny ako v čase proroka.

Ako sa však vysporiadať s následovnými výrokmi Nového zákona ktoré nás radových kresťanov vedú
k poslušnosti svojich náboženských vodcov.

Židom 13:17 Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.

1 Tesalonickým 5:12 Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás,
13 a aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo.

V týchto dvoch výrokoch sa hovorí o tých vodcoch,ktorí kroja a delia slovo Božie jako sa patrí. Ako sa aj píše v :
2 Timoteovi 2:15 Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorý sa nemusí hanbiť, ktorý krojí, delí a podáva slovo pravdy, jako sa patrí.

My však vidíme okolo seba vodcov,ktorí neťahajú učenníkov ku Kristu ale za sebou, za svojimi prevrátenými výmyslami./Sk.20,30/ ako napríklad:

1,Rgistrácia církvi štátom
Ja nikde v Písme nečítam,že by ap.Pavol nabádal vedúcich zborov ktoré založil,aby sa dali zaregistrovať
u svetskej vrchnosti.

2,Ekumenizmus
Je výmyslom Jezuitov ako dostať protestantské církve pod moc Vatikánu.

3,Náboženskí vodcovia berú plat od svetskej vrchnosti.
Ap. Pavol bol finančne zabezpečený od veriacich bratov a sestier.Aj keď to od nich nepožadoval.Pracoval
vlastnými rukami na svoju obživu.

Takýchto babylónskych vodcov treba nie milovať ,ale opustiť.
Písmo nás k tomu nabáda:

4 A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán./Zj.18,4/

Napísať odpoveď