Pavol a "Moje Evanielium"

Existuje len jedna Cirkev
Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

[quoteale neviem či by si zvládol rozoznať ktoré je o čom. [/quote]
Zaslúbenia ktoré Boh dal Abrahámovi sú jasné... Zajtra mám okrúhlu 40, ale o to nejde, královstvo nebeské považujem za svoje. To čo Pavel písal ( Židom ) respektíve nám ktorý teraz veríme na spasenie.. Napísal, vy ste kráľovstvom, kňazmi ak vieru zachovávate vo svojom srdci. Nie tý čo sú z Izraela sú dedičmi, ale z viery sú synmi Abrahámovími. Išlo o obriezku, obriezka je tá ktorá je zo srdca, z viery.. nechcem teraz vyťahovať veršíky, píšem zo srdca, ako mi Duch dáva na srdce, aby sme všetci jedno boli.. To chce Kristus, jednotu ducha v mene Ježiša Krista..

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Kráľovstvo nebeské je samotným Bohom určené svojmu vyvolenému ľudu - Izraelu, teda nie nám z pohanov.
S tímto sa nemôžem jednoducho stotožniť. Verím v kráľovstvo nebeské, kráľovstvo nebeské je určené aj nám všetkým. Rozumiem tomu tak, že Kristus nás urobil svojím kráľovstvom, kňazmi, jednoducho tomu tak verím. Nechcem sa opierať o Slovo Božie aj keď by som tam našiel nespočet veršíkov ktoré podporujú moje tvrdenie. Kristus chce aby sme boli jedno, jedno ako cirkev, dúfam, že budeme vo zvezku ducha lásky a pokoja.

marek
Príspevky: 127
Dátum registrácie: Po Okt 11, 2010 6:45

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa marek »

stefan

A o kom Ježiš hovorí tu stefan, o Židoch alebo aj o pohanoch. Pokiaľ iba o Židoch, potom kam sú pozvaní pohania? Na svadbu, alebo do vonkajšej tmy? A pokiaľ sú pohania pozvaní na svadbu, niesu pozvaní do nebeského kráľovstva?

Mat 22:1A Ježiš odpovediac opät im hovoril v podobenstvách a povedal: 2Nebeské kráľovstvo je podobné človeku-kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. 3A poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu. Ale nechceli prijsť. 4Opät poslal iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným: Hľa, svoj obed som prichystal, moje voly a krmný dobytok je pobitý, a všetko je hotové; poďte na svadbu! 5Ale oni nedbali a odišli, ktorý na vlastné pole, ktorý po svojom kupectve, 6a ostatní schopiac jeho sluhov hanebne ich doriadili a pobili. 7A keď to počul kráľ, rozhneval sa a poslal svoje vojská a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. 8Vtedy povedal svojim sluhom: Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodni. 9Teda iďte na rozcestia a všetkých, ktorých najdete, pozvite na svadbu. 10A tí sluhovia vyšli na cesty a shromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. 11Ale keď vošiel kráľ podívať sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiateho svadobným rúchom, 12a povedal mu: Priateľu, jako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemel. 13Vtedy povedal kráľ posluhovačom: Sviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami. 14Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Kráľovstvo nebeské/Božie je ústrednou témou Ježišovho kázania. Pozor však na to, ako je interpretované. V Písme sú dve Kráľovstvá!

Matúš sa s ním obracia k Židom a hovorí o Kráľovstve nebeskom.
Marek a Lukáš hovoria o Kráľovstve Božom vo všeobecnosti, teda aj k nám.

V podstate ide o to isté (Mat 5:3 a Luk 6:20), ale príslušníci židovského národa v súvislosti s im proklamovaným zákonom skôr reagovali na výraz "nebeské". Niet sa čo čudovať, veď meno Boha, Boh i Boží, Božie, bolo u nich tabu.

U židov išlo o chápanie prípravy na príchod tohoto Kráľovstva, na ktorej sa majú židia aktívne podielať pred príchodom Mesiáša. (Podobne sú na tom rímskokatolíci, ktorí sa snažia tiež podľa nejakej svojej doktríny podporovanej tradíciou vybudovať dnes na tejto zemi Kráľovstvo Božie aby sa Boh v osobe Krista vrátil do svojho - čo je nezmysel jak noha).

Ale pokračujme, u pohanov ide už o prítomnosť Kráľovstva Božieho, ktorý Pán Ježíš svojím príchodom ustanovil. Pán vyhlasoval Kráľovstvo nielen ako realitu, ktorá sa blíži, ale ako prítomnosť, ktorá sa odráža v Jeho vlastnej osobe a službe. V Ňom sa veľkolepá budúcnosť už stala prítomnosťou. Aspekty prítomnosti Kráľovstva možno vidieť v hmatateľných skutkoch vyháňania démonov, pri uzdravovaní, toto Jeho kráľovstvo už ničí panstvo toho Zlého tým, že doň vniká. Učedníci a apoštolovia v tom čase môžu vidieť a zažívať to, po čom prorokovia a spravodliví márne túžili. Prišla epocha spásy spolu s dôkazmi. Tak bolo za čias Pána.

Čo sa týka Pavlovho Evanjelia.
Tu si treba uvedomiť, čo je to Pavlovo Evanjelium. Nieje to nič iné, iba zhrnutie Kristovho Evanjelia doplnené o podrobnosti, ktoré spresňujú Kristovu prítomnosť na tejto zemi a ustanovujú veľmi benevolentné a zároveň veľmi striktné podmienky. Benevolentné v tom, že už netreba obetí, skutkov a zásluh a striktné v tom, že bolo dokonané a nastúpilo obdobie MILOSTI, ktorej motorom je láska. Všetko nad to a pod to, je nábožníctvo. Pavel/Pavol bol osobne Pánom Ježišom Kristom splnomocnený k hlásaniu tohoto výkladu!!! Paradoxné, však? Nebol to nik z tých, ktorí sa s Pánom poznali osobne!!! Aj keď tu by sa dalo o tomto polemizovať, Pavel bol možno jediný človek na svete, ktorý počas svojho života navštívil nebo a dostal inštrukcie priamo na mieste a priamo od Pána ... 2Kor 12:1-4 ... kto vie... raz sa dozvieme pravdu.

Vysvetliť židom Kráľovstvo v pohľade Evanjelia Pána Ježiša bolo veľmi ťažké. Nemožné. A preto aby sa aspoň časť z nich obrátila, zasiahol priamo Boh a dal Pavlovi jasné inštrukcie. Poslal ho k pohanom. Tí, keď sa dozvedeli o tejto zvesti (ktorá vyplynula z judaizmu, Izraela, Bohom vyvoleného národa s nesmiernym bremenom prikázaní a podmienok), sa snažili túto Dobrú správu o Milosti vždy vylepšiť. Viď spory Pavla so sbormi a samotným Petrom! Z tých istých dôvodov ani väčšina židov (dodnes) neprijíma Dobrú zvesť. Pre nich bol a je Zákon Môjžišov vždy viac ako Milosť z rúk Vykupiteľa.

Kráľovstvo nebeské/Božie
Napokon všetci, konvertovaní židia, znovuzrodení pohania, i ortodoxní židia sa streneme v Kráľovstve nebeskom - Božom. Ako tam však každý z týchto (nazvime to kultúr) prídeme je rozdielne. Paradoxne, pohania majú cestu najjednoduchejšiu. Stačí zavrhnúť modlárstvo, náboženstvo a uveriť. Horšie sú na tom konvertovaní židia, ktorí musia urobiť to isté a pritom čeliť útokom na ich presvedčenie zo strany židovských komunít, ktorí do dnes očakávajú Mesiáša. Nuž a najhoršie sú na tom práve títo pravoverní židia. Očakávajú Mesiáša a aj sa ho dočkajú. Naplní sa presne to čo je napísané: Uvidia Toho, ktorého prebodli.

Neviem ako sa to všetko odohrá, viem že sa to stane. Naplní sa aj to, čo Boh povedal už na začiatku. Ja som Boh Izraela, ktorý som si vyvolil.

Preto bratia v Kristu, berme tieto fakty ako nemenné. Boh si vyvolil Izrael a bude sním na veky. Izrael nikto nikdy nezničí, oni sú vyvolený národ. Nás pohanov (ktorí zareagujú na ponuku omilostenia podľa Jeho tajomného predzvedenia) k nim len vo svojej Milosti pridal.

Kráľovstvo bude jedno. Budeme tam spolu s bratmi vyvolenými židmi, pravda i z ich radov bude veľa prázdnych stoličiek v aule slávy... tak ako aj z našich ... a o tom to je...

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa mil »

Kráľovstvo Krista nikdy neskončí a ani netrvá 1000 rokov. Hovoriť u kráľovstve Božom je hovoriť o evanjeliu Ježiša Krista - o moci evanjelia - o tej dobrej zvesti, ktorá hovorí že už tu na zemi vstupujeme do tohto kráľovstva Božieho srdcom a to z milosti Božej skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista a žijeme s ním už naveky.
Mat 12:28 Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie.

Tak teda prišlo!

Mat 23:13 Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť.

Tak teda niektorí vchádzajú! Ako vidíme, tak sa do neho dalo a dá vojsť srdcom, no jedine skrze vieru v Slovo Božie - evanjelium Ježiša Krista. Zákonníci a Farizeji do neho nevchádzali a aj tých, ktorí vchádzali bránili vojsť. Oni sami neverili a ešte aj bránili aby niektorí uverili v Krista!

Mar1 14A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee kážuc evanjelium kráľovstva Božieho 15a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!

Tak teda verte evanjeliu evanjeliu Ježiša Krista! Jedná sa vždy o jedno evanjelium podané tým ktorým apoštolom a je na spasenie všetkých ľudí bez rozdielu, ktorí uveria tej dobrej zvesti Ježiša Krista! Tak teda spasený žid v Kristu je to isté ako spasený pohan v Kristu. Niet rozdielu a ani inej cesty!

Nakoľko je to pre každého jedného z nás osobný vzťah z Bohom, tak uvedomovanie si spasenia v Kristu stojí jedine na viere v Slovo Božie – Božie zasľúbenie a nie na sebadôvere. Sebadôvera musí zhorieť, aby sa rozšírila závislosť na Kristu pre každodenný život a tým rozhojnilo pôsobenie Božieho Ducha v srdci vykúpeného na Božiu chválu a nie našu.
A to je práve ten osobný vzťah s Bohom, kedy prijímame práve tú radostnú správu o našom spasení, teda to zasľúbenie a sme si už cele istí spasením! Evanjelium je predsa radostná správa o tom , že Boh už urobil všetko pre naše spasenie, teda správa o dokonalom diele milosti. Teda to stojí na milosti a moci Božej a nie na našej moci. Ak by naša spása stála na sebadôvere, teda na viere vo vlastné sily a moc spasiť sa svojimi skutkami, tak áno vždy by sme mali pochybnosti o svojom spasení, nakoľko každý je hriešny a to jediné čo si zaslúžime podľa spravodlivosti Božej je večné odsúdenie preč od tvári Božej. No naša spása stojí na dokonalom diele milosti, ktoré Boh vykonal na kríži a Boh nám tu správu predsa zvestuje. Bez istoty spasenia v Kristu, niet pokoja a radosti v Kristu. Ak niet radosti , tak sme neuverili a teda neprijali práve tú radostnú zvesť evanjelia, ktorú ná Boh oznamuje. No kde by bol pokoj, radosť v Kristu ak by boli pochybnosti ohľadom uvedomovania si vlastnej spásy?

Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

Podmienkou pre uplatnenie milosti je jedine viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude následovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha, ktorým je aj vyučovaný milosťou a teda s istotou spasenia v Kristu.

Mat13 47Opät je nebeské kráľovstvo podobné vlečnej sieti, spustenej do mora a tiahnucej so sebou tvory z každého druhu, 48ktorú, keď bola naplnená, vytiahli na breh a sadnúc si sobrali čo dobré do nádob a čo zlé vyhádzali von. 49Tak bude pri skonaní sveta: vyjdú anjeli a oddelia zlých zpomedzi spravedlivých

Tá vlečná sieť je ťahaná počas celého času milosti Božej, až do skonania sveta. Teda vidíme, čo sa z nášho pohľadu na kráľovstvo Božie podobá - je to tá vlečná sieť, ktorá sa už predsa ťahá! Boží pohľad vie, kto patrí do nej a pri triedení – na konci, čo teda predpokladá že sa už ťahaním naplnila, tak sa to čo tam nepatrí vyhodí!

Luk 11:20 Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak teda prišlo k vám kráľovstvo Božie.
Luk 17:20 A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním,
Luk 17:21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!


Ježiš jasne hovorí, že kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním a zdôrazňuje, že prišlo a je medzi nami. Tak ako to, že neiktorí hovoria že príde s pozorovaním. Ak teda Kristus príde, tak určite to bude viditeľné a zrejmé každému. No tu sa hovorí o niečom čo nikto nepovie tu, alebo tam hen. Teda je to niečo čo svet nevidí, ale je na tomto svete.

Neverte tým, ktorí hlásajú že kráľovstvo Božie príde s pozorovaním.

Luk17 20A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!
Teda iba tí ho vidia, ktorí do neho vstupujú srdcom skrze vieru. Ako vieme, tak farizeovia ho nevideli a ani nemohli, nakoľko neverili Slovám Ježiša Krista. Toto kráľovstvo nie je z tohoto sveta a predstava farizeov bola z tohoto sveta, teda podľa spôsobu kráľovstiev tohoto sveta. Preto im Ježiš hovorí, že je medzi vami, no oni ho nevideli: Mat 12:28 Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie.

Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.

Kto je narodený znova, z Ducha, tak má radosť a pokoj v Duchu Svätom s istotou v Kristu a je srdcom práve v tomto Kráľovstve pokoja - Božom Kráľovstve.

Kráľovstvo Božie je predsa všade tam, kde sa prejavuje milosť a moc Božia. Áno, je to moc Božieho Slova - evanjelia Ježiša Krista. Ježiš predsa zvíťazil a porazil satana a jeho kráľovstvu nebude konca! Teda žijeme v čase milosti a ten čas je súčasťou večného kraľovania nášho Pána Ježiša Krista.

-------------------------------------------

Všetci vykúpení v Kristu sú v jednom Duchu - Kristovom, či to nie je jednota? Veď práve ten Duch Svätý zjednocuje a uvádza do každej Pravdy. Kto je vo Svätom Duchu je v Kráľovstve Božom, tak na ten istý spôsob je aj v Cirkvi Kristovej. Tak, ako je Kráľovstvo Božie vo Svätom Duchu, tak je aj Cirkev Kristova vo Svätom Duchu a je súčasťou tohto Kráľovstva a nikto nepovie: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Je to Duchovné kráľovstvo – Božie kráľovstvo, ktorého súčasťou sú všetci vykúpení v Kristu! Boh vidí túto jednotu, lebo je Duch a jedine On zjednocuje vo svojom Duchu a kraľuje svojim Slovom v srdciach vykúpených – svojho ľudu. Z pohľadu Boha sú všetci vykúpení v Kristu po celom svete jedno spoločenstvo - cirkev Ježiša Krista. V ich srdciach vládne jedine Slovo Pravdy - Božie Slovo !

Zviazanie satana nie je nič iné ako - dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži. Predsa vieme, že Kristus je víťaz! Ak teda víťaz, tak tí ktorí mu uverili patria víťazovi a nie porazenému, keďže podmienkou na uplatnenie milosti je viera v toho, ktorý s obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. Satan nemôže na tých, ktorí sú pod milosťou hoci aj ich pokúša, preto môže existovať vek cirkvi Kristovej na zemi. Tých symbolických tisíc rokov zviazania vyjadruje deň cirkvi Kristovej na zemi, kde sa rodia deti Božie a to semenom Ducha – Slovom Božím – evanjeliom Ježiša Krista. Takto ich Boh Kriesi do duchovného života v Kristu a kraľujú s Kristom v srdci až do jeho druhého príchodu Pána, kedy budú vzkriesení do duchovných tiel všetci, ktorí zomreli v Kristu a tí, ktorí v čase druhé príchodu Pána budú živí, tak budú razom premenení a tak všetci naveky s Pánom.

V právnickej terminológii sa taktiež vyskytuje termín – má zviazane ruky. Vieme predsa, že žalobcovi v tomto prípade nikto nezviazal doslovne ruky.

Rozviazanie satana na krátky čas je práve to , keď sa budú rodiť ľudia ktorí už nebudú veriť pravému evanjeliu Ježiša Krista a satanová moc sa vtedy ukáže na krátky čas naplno. Vyvrcholí to celkovým odpadnutím od Pravdy a to tesne pred druhým príchodom Pána. Ak sa naplní počet Božieho ľudu, ktorí majú uveriť, tak príde čas konca, kedy už nebudú veriť pravému evanjelium Ježiša Krista. A vtedy príde koniec!
Ján 17:20 Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa,

2Tes 2:3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Všetci vykúpení v Kristu sú v jednom Duchu - Kristovom, či to nie je jednota?
To je velmi ťažká otázka, v podstate by to malo byť tak ako si povedal. Byť pokrstený Duchom Svatým je však len začiatkom Božieho diela tu na zemi a ako vieme nie je dôležitý začiatok, ale koniec. Mne ide skôr o to ako sá táto jednota Ducha v cirkvi navonok prejavuje. Ak niekto prekrúca Slovo Božie nemôžeme hovoriť o jednote Ducha, to by bolo v rozpore s podaním pravdy ktorú Slovo Božie má. ( 1 Korintským 3,12-13 )

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa Simon »

pavel napísal:K začiatku tisícročného kráľovstva príde v okamihu, keď Ježíš Kristus príde druhý raz. Lukáš 21:27.
Vtedy zaniknú všetky ríše (štáty), všetko čo je voči Bohu nepriateľské a všetko čo je hriešne.

Poviazaním diabla a satanáša, Zjavenie 12:9 nastane čas, kedy už DOČASNE nebude mať moc pokračovať v diele skazy, ktoré doteraz robil. Bude zviazaný uvrhnutý do priepasti, aby už nezvádzal národy. Zjavenie 20:1-3.

Tak bude zem očistená pre príchod poslednej ríše svetových dejín a dejín spasenia, tzv. Mesiánskej ríše pokoja. Táto ríša sa volá aj Tisícročné kráľovstvo.

Na konci Mesiánskej ríše, teda tisícročného kráľovstva bude satan rozviazaný a prepustený zo svojho žalára (Zjavenie 20:7), aby ešte na koniec skúsil svoju moc a zvod medzi národmi, ktoré sa budú musieť slobodne rozhodnúť. Buďto pre Pána, ktorého moc a sláva bola medzi nimi na tejto zemi tisíc rokov, alebo pre satana, ktorý bol v zajatí.

Výsledok bude nepochopiteľný: príde k celosvetovej vzbure voči Pánovi. Zo všetkých štyroch strán sveta pritiahnu Góg a Magóg, (výraz pre rebeľujúce národy - nezamieňaj si ho s Gógom z Magogu z Ezechiel 38 a 39!), proti Jeruzalemu, kde ich stihne okamžitý koniec, lebo zostúpi oheň od Boha z neba a strávi ich (Zjavenie 20:9). Bezprostredne po tom bude nasledovať konečný súd nad satanom Zjavenie 20:10.

Potom prijde tá večnosť, ktorú si ľudia zamieňajú s tisícročnou ríšou. Čítaj ďalej od kapitoly Zjavenie 21.
Mil, takže ma Pavel klamal, keď toto tvrdil?
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa mil »

Simon

Tu nejde o klamanie, ale o rôzne pohľady.

Sú rôzne pohľady ktoré som už to tu citoval a aj to k akému pohľadu sa ja prikláňam: http://1net.sk/krestanskeforum/viewtopi ... zmus#p1082


------------------------------------------

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa Simon »

Rôzne pohľady... ale mňa zaujíma, ktorý je pravdivý. Aj na mariánske zjavenia sú rôzne pohľady. Takže mi má stačiť takéto vysvetľenie? Je jedno, či Máriu uctievaš, neklameš, keď tak robíš, máš iba iný pohľad na vec ako ja.
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa mil »

Javen napísal: To je velmi ťažká otázka, v podstate by to malo byť tak ako si povedal. Byť pokrstený Duchom Svatým je však len začiatkom Božieho diela tu na zemi a ako vieme nie je dôležitý začiatok, ale koniec. Mne ide skôr o to ako sá táto jednota Ducha v cirkvi navonok prejavuje.
Ak sa držia Slova Pravdy evanjelia Ježiša Krista! To je ten podstatný a jasný prejav pôsobenia Ducha Svätého! Pretože to Slovo evanjelia je duch a je život! Svätý Duch a jeho Slovo sú v jednote, lebo Otec a Syn sú jedno! Ján 6:63 ... Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.
Javen napísal:... ako vieme nie je dôležitý začiatok, ale koniec.
To nestojí na našej moci, ale na Božej moci! 1Pet 1:5 ktorí ste mocou Božou strážení vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase,
Javen napísal: Ak niekto prekrúca Slovo Božie nemôžeme hovoriť o jednote Ducha, to by bolo v rozpore s podaním pravdy ktorú Slovo Božie má. ( 1 Korintským 3,12-13)
Predsa Svätý Duch sa identifikujem Slovom Pravdy – je autorom tohto Slova. Otec a to vtelené Otcove Slovo – Syn Ježiš Kristus, ktorý zišiel, aby sa obetoval za naše hriechy a počuli sme to živé Slovo evanjelia, tak to živé Slovo prebýva skrze vieru v srdciach vykúpených. A to je Boh, ktorý prebýva vo forme svojho Slova – ktoré je Duch a je život v srdciach tých, ktorí ho milujú. Jedine tak sa identifikuje Svätý Duch poslaný od Otca a zjednocuje všetko do jednoty v Kristu, teda Bohu.

Kto prekrúca a učí iné evanjelium, tak je jasné, že to slovo nevychádza z toho istého ducha, ale z ducha antikrista. Slovo je semenom ducha. Ak je iné, tak je jasné, že to semeno je z iného ducha! Predsa Svätý Duch si nemôže protirečiť! Len na takom príklade, ktorý uvediem je vidieť, čo sa stane ak sa zmení - prekrúti jadro evanjelia Ježiša Krista, ktoré už prestane byť Pravdou : RKC nahradila evanjelium Ježiša Krista vlastným evanjeliom a to podľa človeka a tak mohla vzniknúť taká inštitúcia ako ju poznáme a v tej podobe ako ju poznáme založená na peniazoch a na hromadení majetku, na budovaní hierarchie moci a bohatstva. Z pravého evanjelia takéto niečo vzniknúť nemôže!

Teda celý problém KC stojí na tom, že zmenené evanjelium Ježiša Krista(iné semeno a iného ducha) tvorí jadro učenia KC a to predsa už nemôže byť Pravdou! Jedine tak môže existovať KC v tej podobe akej existuje. Ak je iné semeno, tak zákonite z toho vyrastie iná rastlina s inými plodmi, ktoré Boh vypľuje zo svojich úst. Ak je zlý koreň, tak strom zákonite prináša aj zlé ovocie. Žiadny nový pápež, alebo povrchové úpravy toto nedokážu zmeniť, pretože to by sa muselo prijať namiesto falošného evanjelia pravé evanjelium a položiť ho za základ učenia KC. No potom tá podoba KC by sa zosypala, a zosypal by sa aj všetok majetok, hierarchia moci a bohatstva a teda všetko to na čom to stojí.

Niektorí hovoria o Kristovi ako o najvyššej autorite, zatiaľ čo odmietajú autoritu jeho Slova. Predsa On - Ježiš je to Otcove slovo, ktoré sa stalo telom! Kristus vládne v Slove a skrze Slovo v srdciach vykúpených, a nikdy nie bez neho. On je predsa to Slovo!

Niektorí prehlasujú priame vládnutie Ducha. No neuvedomujú si, že vládnutie Ducha bez Slova alebo namiesto Slova je nemysliteľné. Boh oživuje srdce človeka, aby porozumel Jeho Slovu a uveril Slovu plného Lásky a Milosti Božej, ktoré je duch a je život. To Slovo evanjelia vychádza z Otcovho Svätého Ducha. Vierou v to Slovo prijímame aj Ducha Božieho – autora tohto Slova do svojho srdca. Svätý Duch a Slovo Pravdy patria k sebe — neoddeliteľne k sebe. Svätý Duch prehovára Slovom Pravdy a skrze vieru v to Slovo môžeme vidieť Otca v Ježišovi Kristovi. Porozumenie Slova Pravdy sa dá jedine vo Svätom Duchu, ktorý je predsa autorom svojho Slova.

Ak Ježiš posiela Tešiteľa toho Ducha Pravdy, tak ho posiela svojím zasľúbením – svojim Slovom a nikdy nie bez neho a skrze vieru v to čo Ježiš vyslovil - to Slovo, prichádza Tešiteľ do srdca človeka. Takýto človek žije s vedomím zasľúbenia Božieho – to čo Boh skrze Slovo zasľúbil a žije v Duchu Svätom a neustále je utešovaný a vyučovaný v milosti týmto Duchom - Slovom Pravdy. Bez viery v to Slovo Pravdy, nie je možné pôsobenie Ducha Božieho v srdci človeka, ktorý predsa spolupôsobí so svojím Slovom. Je tu teda zvrchovaný Boh, ktorý z Lásky a Milosti vyriekne Slovo zasľúbenia k svojím vyvoleným – svojmu ľudu. Jedine oni čujú Jeho hlas a preto aj v plnosti uveria Jeho Slovu a tým prijímajú Ducha Božieho do svojho srdca, toho Tešiteľa - Ducha Pravdy.

mil
Príspevky: 381
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 8:10

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa mil »

Simon napísal:Rôzne pohľady... ale mňa zaujíma, ktorý je pravdivý. Aj na mariánske zjavenia sú rôzne pohľady. Takže mi má stačiť takéto vysvetľenie? Je jedno, či Máriu uctievaš, neklameš, keď tak robíš, máš iba iný pohľad na vec ako ja.
Povedal som ti, ku ktorému pohľadu sa prikláňam a ten považujem za správny. No ja nie som eschatomaniak, aby som sa extrémne zaujímal o posledné časy, hoci sa často zapojím do takýchto diskusii a píšem ako to vidím. Ani nevidím na tom nič zvláštne ak mnohých priťahuje poznať posledné časy, veď každý z nás túžobne očakáva príchod Pána. No netreba si na tom zakladať, teda na výkladoch ako to presne bude na konci časov. Ježiš nám z časti naznačil ako to bude a čo bude znamením jeho príchodu a to by nám malo stačiť. V Zjavení Jána sa dá vyrozumieť mnohému. No presne časy sú pre nás zakryté! Ako je napísané tak: 1Tes 5:1 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.Radujem sa v pomyslení na Pánov príchod a to aj bez túžby po presných vedomostiach o posledných časoch. Predsa to, čo je podstatné pre naše spasenie je zvesť evanjelia Ježiša Krista a nie poznať presné časy a doby konca. Príchod Pána bude ako zlodej v noci a preto máme bdieť, aby nás nezastihol nepripravených.

Máme predsa Božie zasľubenie: Ján14 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.
S istotou vieme, že príde Pán a vieme ako príde, teda že jeho príchod bude zjavný no nevieme čas. Vieme o večnom kráľovstve Božom a aj o cirkvi Kristovej, ktorá je súčasťou tohoto kráľovstva. Vieme o evanjeliu Ježiša Krista, ktoré je Pravda a život! Vieme o antikristovi, ktorý sa vydáva za Krista.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Je jedno, či Máriu uctievaš, neklameš, keď tak robíš, máš iba iný pohľad na vec ako ja.
Nuž veru, totok nieje tedno. Podmienky ako prísť ku Spase sú dané v Písmach. Pre nás platí cesta NZ cez Krista, tak ako aj pre ostatných. Ak pustíš do srdca Krista a necháš sa viesť Duchom Svätým, potom ti tam už žiadne miesto nezostane pre Máriu, plejády svätých, relikvie a pobožnosti. To už nie je o pohľadoch na danú vec... to je už o čistej viere, dennej kontrole toho s čím prichádzaš do styku a o posudzovaní držať sa toho správneho a čistého po overení si (ak máš pochybnosti) týchto zjavení a názorov Písmom.

Samozrejme, rozdieľne pohľady existujú v prípade názorov na veci budúce. Všade tam, kde nie je Písmo priame a píše v inotajoch, alegóriách a podobenstvách či o nám neznámych veciach. To však nemá so spásou už nič spoločné. Celé Zjavenie Jána je len akýsi Bonus ku radosti spasených, ku výstrahe neobrátených a tých, ktorí by chceli s Písmom manipulovať. Obrátený človek sa nemá čoho báť, iba cez obrazy tam popísané si vie predstaviť čomu unikol príchodom obdobia Milosti ... Chvála a Sláva Bohu, Ježišovi Kristovi.

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

mil píše:
To nestojí na našej moci, ale na Božej moci! 1Pet 1:5
Pozor, ale je tu chyták. Viď podobenstvo o 10 pannách. Všetkých 10 panien bolo pozvaných na svadbu a vedeli o nej, vedeli aj o Božej moci, ale len 5 z nich sa dostalo dnu. Božia moc je silná zbraň ale musíme s ňou denno denne spolupracovať inak sa to celé môže obrátiť proti nám.
Pavel píše:
Celé Zjavenie Jána je len akýsi Bonus ku radosti spasených, ku výstrahe neobrátených a tých, ktorí by chceli s Písmom manipulovať. Obrátený človek sa nemá čoho báť, iba cez obrazy tam popísané si vie predstaviť čomu unikol príchodom obdobia Milosti ... Chvála a Sláva Bohu, Ježišovi Kristovi.
Amen.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Pozor, ale je tu chyták. Viď podobenstvo o 10 pannách. Všetkých 10 panien bolo pozvaných na svadbu a vedeli o nej, vedeli aj o Božej moci, ale len 5 z nich sa dostalo dnu. Božia moc je silná zbraň ale musíme s ňou denno denne spolupracovať inak sa to celé môže obrátiť proti nám.
Totok nesúvisí s tým, čo hovorí "mil". Pozvaní sú všetci ľudia, každý podľa svojho poznania Boha. Aj ten posledný eskymák si môže na základe Božích (prírodných) zákonov poľahky zistiť, že existuje vyššia moc. Keď ju začne úprimne hľadať, Boh sa mu dá poznať. Keď sa spokojí s klaňaním sa tejto "anonymnej" vyššej moci... dopadne tak ako všetci čo verili a klaňali sa Manituovi, Šivovi alebo alahovi...

Podobenstvo o desiatich pannách bolo v prvom rade naplnení Duchom Svätým. Ak to zoberieš z tohoto pohľadu, bude ti jasné, že tie, ktoré mali olej, mali aj Ducha Svätého, tie ktoré olej nemali, nemali NIKDY Ducha Svätého. A teraz postupujem v úvahe ďalej. Keď raz mám Ducha Svätého, som zapečatený do Božej rodiny. Raz pre vždy, neodvolateľne, nezrušiteľne. Efez 1:13 a 4:30!

Teraz si uvedomme, že Matúš tu interpretuje slovo pre židov, preto používa výraz Kráľovstvo nebeské. Hovorí o rozpoltení židovského národa, tí čo konvertovali, uverili v Krista a obdržali Ducha Svätého... to sú tí rozumní (panenskí, pravoverní židia), tí čo neuverili to sú tí zanietení židia starého Zákona, ktorí dodnes očakávajú Mesiáša.

Celé podobenstvo má ešte jeden aspekt. A tým je pripravenosť a výstraha pred spánkom. Opäť si pomôžem kontextom komu je list písaný. Židom. Ako sa židia pripravovali na príchod Mesiáša? Dodržiavaním Zákona. Sledovaním rodostromu toho, ktorý by mal prísť... nariadeniami, príkazmi a ich dodržiavaním. Týmto čakaním za týchto podmienok sa vlastne sami uspali. Uspali sa natoľko, že ani nezbadali, že Mesiáš je už na zemi 30 rokov. Uspali sa natoľko, že ho nepoznali, aj keď k tomu mali všetky proroctvá SZ.

Sú to úžasné verše o hrozbe, ktorá mohla a dnes ešte môže viesť ku zatrateniu. Pravda len u tých, ktorí neuverili, nemajú olej = Ducha.

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Teraz si uvedomme, že Matúš tu interpretuje slovo pre židov, preto používa výraz Kráľovstvo nebeské. Hovorí o rozpoltení židovského národa, tí čo konvertovali, uverili v Krista a obdržali Ducha Svätého... to sú tí rozumní (panenskí, pravoverní židia), tí čo neuverili to sú tí zanietení židia starého Zákona, ktorí dodnes očakávajú Mesiáša.
Takže podľa teba Pavel je podobenstvo o desiatich pannách určené len Židom a nám je určené len iba ako ponaučenie? Ja tomu rozumiem tak, že Kristovo pojednanie o 10 pannách je určené všetkým čo majú Jeho Ducha a sú Jeho. Tý čo uverili v Krista a prijali Jeho Ducha sa duchovne zaradili do Izraela a stali sa členmi Božej rodiny..

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Ja tomu rozumiem tak, že Kristovo pojednanie o 10 pannách je určené všetkým čo majú Jeho Ducha a sú Jeho.
Potom by mi to nedávalo zmysel, lebo by to bolo v rozpore s inými časťami Písma. Ak raz máš Ducha Svätého, stal si sa členom Božej rodiny. Si tým Duchom zapečatený. Nemôžeš nebyť na svadbe so Ženíchom!) Ak by sa podobenstvo týkalo znovuzrodených, potom by platil katolícky model: buď vždy pripravený, stále nad tebou visí "Damoklov meč zatratenia", a to Písmo neučí.

Dalej táto kapitola pokračuje príbehom o hrivnách. Tu už je jasne hovorené o hospodárení s tým, čo si cez Ducha Svätého dostal... Tak je to i v ďalšej časti tejto kap. 25:35 a nasl. Hovorí sa tam o nasýtení najmenších, o žízni a napojení , o odianí nahého a prichýlení chorého atd ...

Panny, hrivny a tento záver iste nie sú spolu náhodou. A tak, dostal si Milosť, skrze počutie Evanjelia, tvojou povinnosťou je sýtiť hladných (Evanjeliom), obliecť nahých do odevu Milosti, uhasiť smäd (každý kto žízni nech príde ku mne a ja mu dám...), prichýliť chorého (zdraví nepotrebujú lekára) atd...

Mne táto kapitola dáva takýto význam v súvislosti s pohanmi a konvertovanými židmi (o spiacich židoch vyznávajúcich Zákon som písal v predchádzajúcom príspevku). Nejde o stratu spásy, (vyhodenie do vonkajšej tmy je určené tým, čo v podstate Ducha nikdy nemali a neboli znovuzrodení srdcom, ale len rozumom!), ide o hospodárenie a predloženie výsledku pri súde, kde pôjde o odmeny...

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Mne táto kapitola dáva takýto význam v súvislosti s pohanmi a konvertovanými židmi (o spiacich židoch vyznávajúcich Zákon som písal v predchádzajúcom príspevku). Nejde o stratu spásy, (vyhodenie do vonkajšej tmy je určené tým, čo v podstate Ducha nikdy nemali a neboli znovuzrodení srdcom, ale len rozumom!), ide o hospodárenie a predloženie výsledku pri súde, kde pôjde o odmeny...
Ak to zoberieme z tohoto uhla pohľadu tak máš pravdu, lebo každý znovuzrodený kresťan, ktorý prijal Kristovho Ducha má olej do lampy - Ducha ktorým je zapečatený na deň Kristov. Mne išlo skôr o to poukázať na trend dnešnej doby, na ľahkovážnosť s akou často berieme dar ducha Ducha Svatého. Nezarmucujte Ducha Svatého ( Efezským 4,30 ). Posvacovanie nie je dôležité iba pre katolíkov ( vždy pripravený ), posvacovať sa majú všetci ktorých Pán povoláva (Zj 22,11).

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Posvacovanie nie je dôležité iba pre katolíkov ( vždy pripravený ), posvacovať sa majú všetci ktorých Pán povoláva (Zj 22,11).
Samozrejme... je našou povinnosťou robiť dobré meno svojmu Otcovi a svojmu Spasiteľovi. Veď si len zober príklady, kedy dieťa robí hanbu svojim rodičom ... a keďže patríme do Božej rodiny, nemôžeme inak, ako sa "snažiť", robiť Slávu svojej rodine. U katolíkov je ten motív trošku iný a preto sa míňa významu. Je tak "trošku" iný, že vlastne vedie do zatratenia.

Používateľov profilový obrázok
Simon
Príspevky: 175
Dátum registrácie: So Jan 07, 2012 23:36

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa Simon »

Keď sa zamyslíšľam nad doktrínou skutkov uskutočnovaných na získanie spásy, prichádzam na to, že každému takému človeku by malo prísť na um, že odporuje prikázaniu o láske. Veď tie skutky koná len preto, lebo miluje seba. Avšak spasený kresťan robí skutky pretolebo miluje Boha a blížneho. Keby si toto náboženci uvedomili, pochopili by Jakuba a neprekrúcali by ho k svojej záhube.
Moja obľúbená pieseň: http://sk.gloria.tv/?media=295833

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

javen,
písal si.:
Viď podobenstvo o 10 pannách. Všetkých 10 panien bolo pozvaných na svadbu a vedeli o nej,
Odpoveď je nižšie a adresujem všetkým, .......

Napísať odpoveď