Pavol a "Moje Evanielium"

Existuje len jedna Cirkev
stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

Evanielium apoštola Pavla – „moje evanielium“

Apoštol Pavol píše v Liste Rimanom o „svojom“ evanieliu 16:25-27: » Tomu, ktorý vás môže upevniť podľa „mojeho evanielia“, podľa posolstva Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva zamlčaného v časoch predošlého veku (v období zmierenia Boha s ľuďmi), ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma, podľa nariadenia večného Boha s cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi – jedinému múdremu Bohu skrze Ježiša Krista, sláva na veky vekov. «
Ešte dva krát na iných miestach použil Pavol slová » moje evanielium «, a to v Rim.2:16, kde sa hovorí o súde Božom, ktorý bude súdiť skryté veci ľudí, podľa »mojho evanielia«, skrze Ježiša Krista. A potom ešte v 2.Tim.2:7-8, kde sa hovorí: » Rozumej čo ti hovorím. Lebo nech ti dá Pán rozum vo všetkom !!! Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa »mojeho evanielia« «.
Je overiteľné, či toto privlastňovacie slovo »moje« dostalo nejaké právo výsad, alebo či je to mienené len ako „radostnú správu“ (evanielium) všeobecne, podobne ako aj ostatný Ježišovi učeníci hlásali. Nie. Nie je to tak, lebo v Gal.2:7 nám Pavol oznamuje, dáva nám najavo a hovorí.: »...že som poverený evanieliom u „neobriezky“ ako Peter u „obriezky“, lebo ten, ktorý pôsobil v Petrovi cieľom apoštolstva u obriezky (u Izraela - židov), pôsobil aj vo mne cieľom POHANOV (medzi národmi) «.
Vieme teda, že už vtedy boli dve evanieliá a Jakob, Kéfas s Jánom v tom videli, že medzi Júdom (Izraelom) a „národmi“ (pohanmi) existoval markantný rozdiel v pláne spásy Bohom.

celé pojednanie sa nachádza v Články a prílohy.: http://1net.sk/krestanskeforum/viewtopic.php?f=20&t=402

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Vieme teda, že už vtedy boli dve evanieliá a Jakob, Kéfas s Jánom v tom videli, že medzi Júdom (Izraelom) a „národmi“ (pohanmi) existoval markantný rozdiel v pláne spásy Bohom.
Však je jasné, že medzi pohanmi a Izraelom je markantný rozdiel v pláne spásy, kto o tom pochybuje ?

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

Predbehol si ma komentárom,
napísal si.:
Však je jasné, že medzi pohanmi a Izraelom je markantný rozdiel v pláne spásy, kto o tom pochybuje ?

...by si bol veľmi prekvapený kto.
Ono, javí sa že všetci tomu rozumejú a tvrdia to, ale ich reči prezrádzajú, že splietajú dohromady obe a vytvárajú to tretie ako som napísal v prílohe. Nesmieme s toho robiť zmes najkrajších skvostov slovných výlevov z oboch. Nesmieme si vytvárať výhybky a okľuky, pokiaľ sme odhodlaný tomu porozumieť, tak je nutné separovať, čo je pre nás pohanov - neobrezancov a čo je pre židov z obriezky.
Tiež používaš mnoho výrokov, ktoré nie sú určené nám, ale v určitom slova zmysle podávajú pravdivosť, ale to treba vždy uviesť, prečo.

- - naša nezávislosť od zákona
My veriaci nie sme pod vplyvom zákona, ale pod darom "Milosti" (Rim.6:14). Národom (pohanom) nebol daný zákon Mojžišom. Rim.2:14, hovorí zrozumiteľne.: Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom.
Nemajúc zákona, ale automaticky od prírody konáme to, čo sa židia museli pracne učiť. Viera na prvom mieste a skutky nás len sprevádzajú, bez toho, že by sme sa ich museli učiť. Načo mi je teda učiť sa destoro, keď Boh sám tvrdí, že ich robím samovolne od prírody? A aj keď urobím nejaký zlý skutok, tak jeho uvedomenie si, že som niečo zle urobil je rozpoznávanie plodov stromu dobra a zla. Sme tým stále pevnejší a pevnejší vo viere.

napísal si.:
1 Ján 2,1 sa píše: Moje dieťatká, toto vám píšem nato, abyste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého.
Na toto sa nefixuj, nevytváraj si falošný korupčný zákon vo svojom srdci. Ján písal židom, tí majú iné podmienky. Oni nesmejú zhrešiť v žiadnom bode zákona. My sme spasení už od (dovolím si povedať) narodenia vzhľadom na Žalm 139, kde sa hovorí ako hrozne a predivne sme utvorený a jadrom odpovedi je verš 16. Tu však musím vysvetliť pôvod jedného slova (trup) nachádzajúceho sa v tomto verši. Verš znie.:
16./ Tvoje oči videli môj trup
a do tvojej knihy sú zapísané
všetky moje údy, ako aj dni,
v ktorých boli utvorené, keď
ešte z nich nebolo ani jedného.
Slovo "trup" dáva veršu dosť podivný význam, hoci v origináli hebrejskom je to slovo "golam", ktoré sa nachádza v celom písme len dva krát, tu a o Eliášovi vzatom do neba v 2.Kr.2:8, kde.: "Eliáš vezmúc svoj plášť (hebr.golam) svinul ho a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta...". . Takže pôvodné hebr. slovo GOLAM, (ktoré sa v dnešných prekladoch uvádza ako "EMBRIO"), a v dobe spred 1.svet. vojny v biblii písanej švabachom stojí "TRUPEL", čo znamená doslovne vojenský kabát do nečasu stočený-zvinutý a prehodený cez rameno a uchytený na koncoch pri opasku, podobne, ako mal aj Eliáš svoj cestovný plášť. Jeho stočená podoba mi dáva predobraz stočenej dvojitej šróbovice génu. Ale to som zašiel asi priďaleko, že? Nie, tá podoba tu je, len treba vyčkať a žalúdok to po čase strávi. Nedržte sa toho, nie je to záväzné.
Toto si zapíšme do srdca, pretože s týmto nepohne žiaden Satan. Toto je tá "Milosť" medzi pohanmi, že sme predurčený, vyvolený a už od narodenia. Ono sa to zrazu v človeku prebudí a je to tu.


Veriaci pochádzajúci z Júdu (Izraela) mali skutkami dodržiavať zákom samozrejme v dôsledku ich viery (Mat.23:23; Sk.21:20; Jak.2:8-11; 4:11).
Dôležité je aby sme vedeli, že Ježiš Kristus zomrel za každý náš hriech, srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie ( Rim 10,10 )
To je ono,
Amen

marek
Príspevky: 127
Dátum registrácie: Po Okt 11, 2010 6:45

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa marek »

stefan

dva evanjelia? to počujem prvý krát a bolo by dobré jasnejšie vysvetliť, v čom sa líši evanjelium pre pohanom od evanjelia pre Židov?

Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.

Sk 15:6Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. 7A po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a povedal im: Mužovia bratia, vy viete, že si Bôh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. 8A Bôh, ktorý zná srdce, im dal svedoctvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám 9a neurobil nijakého rozdielu medzi nami a medzi nimi očistiac vierou ich srdcia.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

Áno štyri správy - od štyroch apoštolov ale len dva druhy evanielií.: jedno pre "Obriezku" a druhé pre "Neobriezku",
ale viac o tom je tu v prílohe.:

http://1net.sk/krestanskeforum/viewtopic.php?f=20&t=402

.
.
.

marek
Príspevky: 127
Dátum registrácie: Po Okt 11, 2010 6:45

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa marek »

Gal 6:15 Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie.

Ef 2:11Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tak zvaná obriezka na tele, učinená rukou, zovie neobriezkou, 12že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. 13Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. 14Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr 15zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 16a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo 17a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, 18lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi. 19Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, 21v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi, 22v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.

Sk 15:6Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. 7A po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a povedal im: Mužovia bratia, vy viete, že si Bôh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili. 8A Bôh, ktorý zná srdce, im dal svedoctvo dajúc im Svätého Ducha jako i nám 9a neurobil nijakého rozdielu medzi nami a medzi nimi očistiac vierou ich srdcia. 10A tak teraz čo pokúšate Boha chcúc vzložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši otcovia ani my sme nevládali uniesť? 11Ale veríme, že skrze milosť Pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni.

Záver som zvýraznil, lebo v protiklade k tomu píšeš stefan: Preto sa nedržte Evanielia „obriezky“, a nemiešajte jeho prvky s darom „MILOSTI“.

Rim 10:4Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu.

marek
Príspevky: 127
Dátum registrácie: Po Okt 11, 2010 6:45

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa marek »

stefan
Zoberme si k téme zvláštneho postavenia apoštola Pavla z ďalších prenikavých slov v Kol.1:25-27..:»som sa ja stal služobníkom podľa "domosprávy Božej", ktorá mi je daná cieľom vás, naplniť slovo Božie, Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, korým Boh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy.«
V jednej línii stoja tieto výrazy: apoštol Paulus - spoločnosť tela Kristovho - táto domospráva Božia - tajomstvo - Kristus medzi pohanmi a všetky tieto výrazy nemajú nič čo do činenia s Izraelom. MY, ako spoločnosť tela Kristovho sme úplne iný telesný zbor, či združenie, ako v budúcnosti znovuzrodený a uverivší Izrael.
Boh odhalil zároveň s našou "domosprávou veku", ktoré boli doteraz tajomstvom, povahu omilostenia zodpovedajúce tajomstvu, ktoré nikdy predtým nevstúpili v známosť cez prorokov, tajomstvá najvyšších duchovných a nebeských požehnaní v Kristovi Ježišovi. My sa toho môžeme zúčastniť, sami máme na tom podiel aby sme plnili úlohy Krista Ježiša sami, osobne. Len si pomyslite na náš stav synovstva.
To, čo tu píšeš je v hlbokom rozpore s tým, čo napísal sv. Pavel v Ef 2:14Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr 15zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 16a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo...

Všimni si, stefan, Pavel píše, že aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 16a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo... Zatiaľ, čo ty píšeš, že MY, ako spoločnosť tela Kristovho sme úplne iný telesný zbor, či združenie, ako v budúcnosti znovuzrodený a uverivší Izrael. Teda ako som tušil, rozdeľuješ evanjelium a tým rozdeľuješ aj Krista a rozdeľovaním Krista, rozdeľuješ aj telo Krista. A teda už nie jedno telo Krista do ktorého sme boli všetci pokrstení skrze jedného Ducha, ale hlásaš už dva telá Krista, telo obriezky a telo neobriezky, čím zase protirečíš iným veršom Písma Gal 6:15 Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie...

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Na toto sa nefixuj, nevytváraj si falošný korupčný zákon vo svojom srdci.
Viem o čo ide, viem aj to, že Ježiš Kristus zomrel spravodlivý raz za naše hriechy. Nemám čo k tomu dodať, ale tento Jánov verš je mi veľmi blízky... Nie je to korupčný zákon, ide o lásku k Božiemu Slovu, k Bohu Otcovi, k Jeho milosrdenstvu. Nie je za tím nič nekalé, veď aj Duch Svatý sa za nás prihovára vzdychaním nevýslovným ( Rim 8,26 ). Prečo by som tomu nemal veriť? Môj zákon je láska, láska k Pánovi Ježišovi Kristovi, nič viac, nič menej.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

Môj zákon je láska, láska k Pánovi Ježišovi Kristovi, nič viac, nič menej.
tak toto je verejné vynzanie a veľmi chvályhodné.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

pre..: marek,
napísal si, citujem.:
dva evanjelia? to počujem prvý krát a bolo by dobré jasnejšie vysvetliť, v čom sa líši evanjelium pre pohanom od evanjelia pre Židov?
áno, som dlžný to vysvetliť a nižšie sa tomu budem venovať.
Ďalej si ale uviedol...
Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.
Toto je veľmi správny postoj,
chcel som mojim článkom poukázať na rozdiely chápania, ale všeobecne, teda, že sú medzi nami aj tí, čo prijali Pavlove listy a tým aj odkaz Kristov, že VIERA hrá "prvé husle".
Ale sú medzi nami aj taký, myslím teraz z potomstva židov, ktorí prijali Krista rovnako ako o tom hovorí Pavol a aj Peter (tebou udaný verš Rim.10:12), teda ako my (to je :chvályhodné a spravodlivé), ale si predstav, respektíve NZ o tom píše, že u týchto židov vznikol odklon od "Novej zmluvy" evanielia a to v tom zmysle, že židia v oných prvých Kristových cirkvách, začali preberať prvky zo starej zmluvy - teda zákon, včetne obriezky. A tu je ten zakopaný pes, ktorý svet nie a nie pochopiť. O tomto som chcel svojim článkom v prílohe hovoriť. Zákon od čias Mojžiša vyžadoval skutky a až vtedy sa preukázala u jedinca viera (nap. - reptajúci v púšti a mojžišove hady na palici). V ére milosti je to opačne a na to si židia nevedeli nijako zvyknúť, preto sa utiekali k starým tradíciám zákona a vytvorili z toho miš-maš, doslova guláš (Kristus by v podobenstve povedal).
V článku je stať, kde sa práve o tomto probléme hovorí. V podstate, keď sa na to suma-sumárum pozrieš detailnejšie, vzniklo akési tretie evanielium, ktoré nie je ani to, čo hlásal Pavol (u neobriezky) a ani to, čo hlásali Peter (u obriezky). Vznikla vetva založená na tradícii starého zákona zmiešaná s prvkami "Milosti". O tomto probléme je v článku stať s názvom.:"Všetko ostatné je prekliate!", kde sa vysvetluje to "INÉ".
Na tejto stránke.: http://svatypavol.weebly.com/pavlov-zivot.html
aj keď neviem nič o jej hodnovernosti, sú opísané Pavlove misijné cesty, a je tam aj tento opis, ktorý si dovolím prevziať.:

Apoštolský snem v Jeruzaleme
Počas neprítomnosti Pavla a Barnabáša, došlo v Antiochii k nezhodám. Prišli kresťania pochádzajúci zo židovstva z Judey, ktorí sa držali zásady: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“ (Sk 15,1) Kvôli tejto situácii sa komunita rozštiepila na dva tábory a hrozilo, že pravda Kristovho evanjelia bude rozdelená. Problém musel byť vážny pre kresťanov pochádzajúcich z pohanstva, pre ktorých mohla byť žiadosť, aby boli obrezaní a zachovávali Mojžišov zákon, vnímaná nie ako ohlasovanie evanjelia, ale ako propaganda prozelytizmu. Prozelyta bol pohan, ktorý prijal židovské náboženstvo, prijal obriezku a zachovával predpisy Mojžišovho zákona a bol považovaný za rovnoprávneho so Židmi.Hrozilo teda, že kresťanstvo sa zmenší iba na umiernené židovstvo. Problém bol vážny aj pre Antiochiu samotnú, kde Pavol a Barnabáš mali autoritu a po Jeruzaleme to bolo najdôležitejšie spoločenstvo v počiatkoch kresťanstva. V tomto meste veriacich prvýkrát nazvali kresťanmi. Preto sa Pavol a Barnabáš v roku 49 po Kr. rozhodli pre cestu do Jeruzalema, ktorá je matkou všetkých cirkevných spoločenstiev, aby tam predložil svoju náuku ostatným apoštolom.
Cirkevné spoločenstvá v Antiochii a Jeruzaleme boli dve symbolické spoločenstvá. Jedno predstavovalo cirkev obrezaných a druhé cirkev pohanov. Ale nielen to, treba pamätať, že obrezanie a následné dodržiavanie Mojžišovho zákona sa nedotýkalo len komunít v Jeruzaleme a v Antiochii, ale celej prvotnej Cirkvi, veď kresťanstvo sa šírilo po celom vtedy známom svete.
Skutky apoštolov uvádzajú, že „apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec.“ (Sk 15,6). Pavol a Barnabáš vysvetlili svoje skúsenosti z misijnej cesty: „Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.“ (Sk 15,4) Postoj Pavla potvrdilo vystúpenie Petra a Jakuba, ktorí ukazujú dve tváre prvotnej Cirkvi - židovskú a pohanskú. Skutky apoštolov naznačujú, že v Cirkvi od počiatku existovala nielen jednota, ale aj sila otvorene diskutovať. Záver jeruzalemského zhromaždenia vystihujú Jakubove slová, ktoré sú uznesením všetkých apoštolov: „Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného v krvi.“(Sk 15,19-20) Uznesenie sa dotýkalo štyroch bodov:
• Nepoškvrniť sa jedením mäsa obetovaného modlám (porov. Lv 17,7-9). Tento problém bol delikátny, lebo na pohanskom trhu bolo možné kúpiť mäso, ktoré bolo predtým obetované modlám. Židia nesmeli jesť ani toto mäso. Znamenalo by to účasť na samotnej modloslužbe (porov1 Kor 8,1-13; 10,14-33).
• Nekonzumovať krv (podľa predpisu v Lv 17,10-14). V židovstve vládlo presvedčenie, že v krvi je sídlo života a konzumovať krv znamenalo zmocniť sa života.
• Nekonzumovať mäso udusených zvierat je rozvinutím predchádzajúceho príkazu v Lv 17,13-14, lebo z uduseného zvieraťa neodišla krv, preto jesť jeho mäso znamenalo prijímať aj krv.
• Zdržať sa smilstva. Zdá sa, že išlo o zákaz manželstva medzi pokrvnými a príbuznými (porov. Lv 18,6-23).
Určite nešlo o jediné príkazy, ktoré sa kládli na pohanokresťanov. Tieto uznesenia môžeme vidieť skôr ako vzájomné pochopenie pohanokresťanov a židokresťanov. Išlo hlavne o tie komunity, ktoré boli zmiešané, lebo v nich žili kresťania zo židovstva aj z pohanstva.


.citujem z článku druhý riadok od spodu.:
Určite nešlo o jediné príkazy
toto konštatovanie je len upodozrievanie, ktorému sa nedá s určitosťou uveriť a overiť, ale vidíme (kto chce vidieť vidí), že práve z tejto problematickej vetvy židov, vysvetlujúcich si "správu milosťi" na predpokladoch-základoch Mojžišovho zákona, je "NEVIERA v slová Ježišove". Ich problém bol to, že sa nedokázali myslením preorientovať na "od základu novú skutočnosť spásy". Celá Kresťanská Cirkev teraz stojí na "Petrovi" a zdá sa, že kompletne zo všetkým, čo si židia do predstáv o Správe Milosti naservírovali-prevzali a začali praktizovať. Chcú mermomocou "pomôcť Bohu" svojimi skutkami, aby ich mohol ľahšie spasiť. Kde potom majú svoje presvedčenie o "sporavodlivom Bohu a všemohúcom", keď teda veria, že je všemohúci, ale toto jedno o "spasení milosťou" neveria a snažia sa mu pomôcť, keď jasne stojí čierne na bielom, že nie svojou zásluhou, ale milosťou cez Krista je cesta k Bohu. A tebou správne pochopený a uvedený príklad z Sk.15:6 je myslím toho potvrdením.
Tak, ako bol "Zákon" nedostatočne účinný v dobe pred Ježišom, tak ani teraz, v priebehu doby Milosti, to ešte nie je vrcholným pojednaním zo strany Boha. V jeho pláne to všetko ešte pokračuje aj po období "Správy Milosti", ako si správne načrtol udaním veršu Gal.6:15 - ...ale nové stvorenie. K tomuto výroku rozjímaj nad Jer.31:22b. Výrok: žena bude obchádzať muža nie je správnym svojim vecným významom, správny zmysel má byť "žena obklopí muža", alebo ešte aj "žena zovrie" muža. V slovenčine nie je adekvátny výraz vyjadrujúci správne podstatu. To je pravý opak toho, čo platilo a platí teraz zrovnaj Ge.2:24, ktorý je rozdielny k veršu Mat.19:5 (v čom?). Pavol sa vyjadril o tom že je to "preveliké tajomstvo", preto to nechcem vyťahovať na svetlo sveta. Preto som presvedčenia, že Písmo bude mať svoje pokračovanie...! Teraz však neviem či si mi porozumel...?

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

Tak, ako bol "Zákon" nedostatočne účinný v dobe pred Ježišom, tak ani teraz, v priebehu doby Milosti, to ešte nie je vrcholným pojednaním zo strany Boha.
Neviem ako si myslel túto vetu. Ja tomu rozumiem tak, áno, zákon nikdy nebude vrcholným pojednaním zo strany Boha, zákon je odpísaný na zánik pretože zo zákona nebude ospravedlnený nik ( Galatským 2,16 ). Či ide o Žida, či Gréka, či je to pohan, či neviem kto, musí pochopiť jednu vec, nie skutky, ale viera činná skrze lásku ( Gal. 5,6 ).. Možno som až príliš zaslepený láskou ku Pánovi Ježišovi Kristovi a nevidím nič iné a všetko pokladám za smeti pre nekonečnú známosť lásky k Pánovi k Ježišovi Kristovi. Nech na tomto základe nestavia nikdy nič a nikto, každého dielo totiž vyjde najavo ( 1 Korintským 3,13 ).

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

javen,
vidíš to správne a cítiš to správne.
. Možno som až príliš zaslepený láskou ku Pánovi Ježišovi Kristovi a nevidím nič iné a všetko pokladám za smeti pre nekonečnú známosť lásky k Pánovi
Ja tento výrok zasa vidím tak, že tá tvoja domnelá zaslepenosť je vlastne tvojou prednosťou.
No dobre,
a teraz mi povedz, ako je to možné, že prevažná väčšina veriacich toho Krista Ježiša obchádza svojimi skutkami namiesto viery v milosť? A spoliehajú sa na samotného Boha, keď Boh sám povedal cez svojho Syna, že k Nemu jedine cez Krista? Prečo chcú pomôcť Bohu svojimi skutkami na ceste k spáse? Veď Milosť tým stráca opodstatnenie, Ježiš tým zomrel zbytočne, ako keby sa dielo Golgoty vôbec nekonalo.
Vieš, zdá sa všetci pohania očakávajú práve Kráľovstvo Božie, ktoré je určené výlučne židom a to len tým židom, ktorý ho neprijali - viď Farizeji a podobná sebranka. A v tomto bode, sú židia v rozpakoch (tí, čo v Ježiša Krista uverili, pretože ho mali na dosah, chodil medzi svojimi), lebo nedokázali a dodnes nevedia zmeniť myslenie (ktoré preniesli aj na nás na pohanov a učíme sa to takto krivo v kostoloch), preklenúť sa cez hranicu nových podmienok Novej zmluvy, ktorú Ježiš nastolil. Čiže sa nevedia vzdať stovky rokov osvojovania si zákona a zrazu taký prevrat - Milosť. Nedokážu doceniť význam toho slova.
Nech na tomto základe nestavia nikdy nič a nikto, každého dielo totiž vyjde najavo ( 1 Korintským 3,13 ).
Správne si identifikoval základný kameň uložený samotným Kristom, ale je potrebné osvojiť si celý význam obsahu z 1.Kor.3:10-22,
LEBO TO VYÚSŤUJE DO VÝROKU POKLADU POKLADOV.:
Vy ste Kristovi, a Kristus je Boží.
Prajem ti len jedno.:
Buď pevný vo svojej viere, Kristus s tebou.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Nehnevajte sa, zamiešam sa vám do debaty ...
teraz mi povedz, ako je to možné, že prevažná väčšina veriacich toho Krista Ježiša obchádza svojimi skutkami namiesto viery v milosť?
Systém skutkov začala preferovať prvotná rímsko-všeobecná cirkev, ktorej išlo o moc a manipuláciu s ľuďmi. Len si zoberte systém spovedí, kde kňaz povyťahoval z "veriaceho" nielen najintímnejšie informácie, ale i to, kde si jeho sused schováva víno pred úradmi, aké má názory na také a hentaké politické dianie a skupiny, kto s kým paktuje a pod. Potom kňaz o všetkých závažných skutočnostiach referoval svojmu nadriadenému, ten svojmu atd... v Kostoloch sa potom kázalo za niekoho a proti niekomu, a tak sa "cirkev všeobecná dostala do politiky a museli s ňou rátať a dodnes musia, všetky politické strany, systémy a režimy. A to všetko len na základe ustanovenia podmienok rozhrešenia, a hlásania nádeje spásy cez očistnú posmrtnú chemickú čistiareň ...

Ľudia sú od malička vychovávaní systémom: urob dobre, maminka Ťa pochváli a odmení. Urob zle a dostaneš na zadok. Prečo by to takto u väčšiny ľudí nemalo existovať i vo vzťahu k Bohu. Od mala sú všetci učení, že zadarmo nie je nič. A tu zrazu si príde mírnigs dírnigs nejaký Ježíš a povie, že do neba môžeš ísť zadarmo! To predsa nie je možné, Boh nemôže byť taký benevolentný. Ja predsa nebudem v nebi s Jožom, veď ten sa prespal pred piatimi rokmi s mojou ženou! Ten musí ísť do pekla! Ani do kostola nechodí! Stáročia sa ľudia borili s obetami, darmi, dobrými skutkami, a teraz, že je to všetko zadarmo? To môže hlásať len blázon, sektár a mentálne zaostalý jedinec, ktorý nechce a nikdy nebude robiť žiadne dobré skutky, ktoré sú tak potrebné (veď viď katechizmus), aby mal človek aspoň nádej, že po jeho smrti jeho pozostalí budú mať toľko peňazí na posmrtné omše, aby napokon Mária dvanásť bolestná (Bože odpusť), vymohla pre neho menej horiaceho plynu v očistci a rýchly prechod do žiarivého neba.

Človek vo svojej pýche a nadutosti, že dokáže byť dobrý podľa vlastných nastavených pravidiel spoločnosťou v ktorej žije si dokazuje, že Boh (a teraz pozri tú absurditu) MUSÍ akceptovať jeho dobrotu a nemôže byť taký odľud, aby jeho (takého dobrého človeka), poslal do zatratenia. To podľa pyšného a nepokoreného DOBRÉHO človeka nieje možné.

Preto sa na všetkých pohreboch vyzdvihujú klady zomrelého, aj keby to mal byť prípad pedofila pred materskou škôlkou, že aký to bol dobrý človek, veď rozdával malým deťom cukríky. Zabúda sa však na to, že tento "DOBRÝ" človek ich rozdával s motívom dostať nejaké dieťa na blyskáč ako rybár šťuku. Nerobil to pre to aby sa oslávil Boh, ale aby uspokojil svoje chúťky. Nuž a takto je to so všetkým.

Pokiaľ robíme skutky preto, aby sme sa dostali do neba, zhoria v ohni preskúšania. Ak ich robíme na oslavu Boha, potom prejdú ohňom tak ako drahé kovy.

Ty, ja, my, vy, nikto nemôže Bohu dať nič. Všetko čo urobíme je v Jeho očiach nečisté a nikdy by to neprikrylo naše prestúpenie, hriech. Môžeme mu dať len skutky, ktoré pre nás vopred pripravil a ktoré učiníme vo viere. Skutky, ktoré ak slobodne vykonáme, budú slúžiť na Jeho Slávu, ktorú budú šíriť svetom. V tom momente ak si začneme za tieto skutky pripisovať nejakú zásluhu, stávajú sa v očiach Boha bezcenným plechovým tovarom, ktorý zhorí rýchlejšie ako slama.

Sorry za ľudový tón v tomto príspevku, ale občas treba hovoriť aj od pľúc ako hovoria bratia češi "Od plic".

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

pre.:pavel,
Nehnevajte sa, zamiešam sa vám do debaty ...
V žiadnom prípade, preto je to diskusné fórum, aby každý zúčastnený povedal svoju mienku k prediskutovávanej veci.
.
.
Prichádza sem monho čitateľov, ktorý len čítajú, berú si z toho buď ponaučenie, alebo sú aj taký, ktorý zavrhujú nadhodenú problematiku - nevedia to prijať.
Tvoj príspevok sa podobá k "horleniu" ap.Pavla, čo ja mojim srdcom vyzdvihujem, ale niekto v tom však vidí bohapustý opak, "rúhanie" sa proti Bohu. Ale o tom je vlastne "život", pretĺkať sa medzi dobrom a zlom. Tu ide o stupeň poznania (no, neviem, či by som to takto mal pomenovať), pre zručnejších tu ide o "Postavenie a Stav" plynúci zo zoslaného Ducha svätého na každého jedinca od momentu keď prijal vieru, niekomu menej a niekomu zasa hojne.
ALE VIERU V ČO? V KOHO?
Toto je problém celosvetový. Jedna strana verí v Boha, druhá strana verí v Kráľovstvo Božie, ďalšia verí v Krista, ale drtivá väčšina verí v mamon, peniaze, pozemky, moc a slávu, atď. (ale veď samozrejme, musíme z niečoho žiť). Všetci sme služobníci Boží, aj tí, potom aj hentí, a ešte aj tamtí....! Jednou nohou sme stále vo viere a druhou v mamone. Ako z našich sŕdc vymiesť ťah k mamonu?
Je len jedna cesta, pokiaľ sme potomkami síce po Adamovi, ale matkou nám bola Eva a od Noeho sa po potope zaľudnil svet, nepatríme k vyvolenému národu samotným Bohom, tak sme Z POHANOV. A ako pohania by sme mali, čo sa viery týka, počúvať jedine Slovo určené nám.
Preto je veľmi dôležité, Písmo študovať, lebo cestou štúdia a pozorného čítania nám duch zjaví, že to nie celkom v poriadku, čo nás v kostoloch učia a ako nás to učia.
Ako si opísal, história kresťanstva má hlboké korene neskutočne pokrivenej viery vďaka z nej plynúceho zisku mocenstva. S tým sa musíme zmieriť, keďže nemáme na to páky. Avšak neviem si predstaviť ten správny "krok" k náprave, aby sa to "povymetalo" z brloha diablovho. To sa nedá, je už pozde, diabol sa toho nevzdá len tak ľahko. Preto vidím, že zanietenosť každého z nás objaviť pravú vieru ako jedinca je pozerať pravde do očí, ktoré stojí priamo v Písme, ktoré treba čítať a čítať a čítať - študovať s otvoreným srdcom, aby sme vyrástli do duchovnej dospelosti. Dovolím si zavesiť úrivok z dokumentu o ktorého zverejnenie v češtine sa postaral Tonda Uhlíř.:

Kód: Vybrať všetko

CÍRKEV STOJÍ PRAVDĚ V CESTĚ.
Kristus prohlásil: "Budete.li pokračovat v mém slovu, potom jste skutečně mými učedníky; poznáte pravdu! (žádný náznak jiného zdroje pravdy!) (Jan 8:31-32) Toto prohlášení neučinil pro 12 apoštolů, ale obyčejným lidem, kteří právě uvěřili (Verš 30) Neřekl ani slovo o tom, že by Jeho pravda měla být vyložena rabíny - a pochopitelně - římsko katolická hierarchie ani neexistovala! Boží Slovo bylo k dostání. Mělo být pochopeno, uvěřeno a poslechnuto novými Křesťany. To bylo všechno, co Ježíš očekával od svých následovníků a co očekává od nás dnes! Řím blokuje jednotlivci přístup k pravdě. Katolíci se nemohou učit přímo z Kristových slov, ale Z JEJICH VÝKLADU CÍRKVÍ! Kristus řekl:"Přijďte ke mně. a já vám dám váš odpočinek."(Matouš 11:28) Řím nedovoluje nikomu, aby šel přímo ke Kristu, ale sám sebe ustavil, jako bezprostřední rozdělovatel Boží milosti nutné ke spáse a k poznání Boží pravdy. V tomto bodu je Řím zcela neústupný, protože jinak by ztratil veškerou kontrolu nad svými lidmi, kteří by si uvědomili, že tak mohou učinit sami bez Vatikánu. Inspiroval by Bůh své Slovo a potom odepřel prostým lidem schopnost to Slovo pochopit, bez nějaké vybrané elity? Žádal by Bůh od miliardy lidí, aby podřídili svou mysl jedné hierarchii tím, že od ní slepě přijmou výklad Božího Slova? Pakliže je Boží Duch schopný "přinést světu důkaz hříchu, o spravedlnosti a soudu," (Jan 16:8) potom je jistě schopný učit ty, ve kterých obývá. Jan říká, že Křesťané kterým píše, nemusejí hledat nějakou speciální třídu lidí aby je učila, ale že "mají posvěcení Duchem, který je učí všechny věci." (1 Jan 2:27)
Pakliže všichni Křesťané "jsou vedeni Božím Duchem" (Římanům 8:14) potom také všichni musí mít schopnost Písmu, které bylo Božím Duchem inspirováno, porozumět! Křesťané přijali "..Ducha z Boha, aby věděli, co jim bylo Bohem darováno." (1 Korint. 2:12) Nikde nečteme ani náznak toho, že by nějaké duchovenstvo mělo Písmo vykládat pro každého jiného. A proč by také mělo? Všichni Křesťané "mají mysl Krista." (verš 16) Řím se nikdy neodváží tyto pravdy přiznat, protože pak by všichni pod ním byli rázem osvobozeni. Řím stále hledá pravdu "vně" Božího Slova. Zamyslete se nad římskou pontifikální universitou sv. Tomáše Aquinského. Papež Jan Pavel II. tam graduoval. Její 1200 studentů ze 135 zemí provádí "pátrání po pravdě" skrze tisíce svazků o teologii a filosofii v univerzitní knihovně a mají to jako "životní objekt!"  Máme zde Krista, který praví, že poslušnost Jeho Slova přinese poznání pravdy - na druhé straně hledání pravdy v knihovně. Pouze jedno může být pravdou!
celý článok nájdete cez Google, zadajte len .: Dave Hunt, Žena jedoucí na šelmě.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Joj, Stefan, ale si ma potešil, že si tu uviedol Tondu Uhlířa. Jeho komentáre k Biblii, jednotlivým knihám a Epištolám by malo byť povinné čítanie od základných škôl.

Pre tých, ktorí by mali záujem tu sú všetky jeho výklady Písma:
http://nkz.reformace.cz/?p=4&pp=bcomments

Nuž a aby sme neboli ako rímskokatolíci, ktorí výklad a pravdy Písma podmieňujú výkladom kléru slúžiaceho pod papežom, musím podotknúť, že spomínaný Tonda Uhlíř je zástancom vedenia Duchom Svätým pri výklade Písma, nie autoritou človeka. Jeho výklady sa opierajú o Písmo (ako neraz tvrdí, Písmo sa vykladá Písmom), tak ako v historickom kontexte, tak akceptujú i okolnosti tej doby, zvyklosti v spoločnostiach, etické a morálne kódexy v čase kedy sa jednotlivé príbehy, udalosti stali a v neposlednom rade i obraznosť, podobenstá, alegórie a druh literárneho prejavu. Ak vás do tohoto všetkého uvádza Duch Svätý, potom by ste boli schopní podobné komentáre písať i vy sami. Tam kde je Slovo stále tajomné, nebál sa Tonda priznať, že výklad, komentár alebo vysvetlenie nemá.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: pavel,
neviem či si spomínaš na ten moment, ale k tondovi uhlířovi si ma doviedol ty asi pred dvomi-tromi rokmi, ešte v starom fóre.
Strávil som s ním a s Písmom v ruke neskutočne veľa času.
Vďaka Bohu a tebe a samo.. tondovi.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa pavel »

Poteší to, ale skutočne si na to nepamätám... a máš pravdu, Vďaka Bohu ...

O to viac ma to potešilo, lebo som zasial a nestaral o vzrast... (to nie je cieľom a ani v silách toho čo zasieva) a dnes sa dopočujem, že kvetinke sa darí. Vďaka Bože, vieš potešiť ...

Aj keď u teba Stefan som asi už vtedy vedel, že si obrátený ... skutočne si na podrobnosti a ani celky nepamätám ;) ... na niečo je tá skleróza dobrá ... :D

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

[quot]Ako z našich sŕdc vymiesť ťah k mamonu?[/quote]

Pekná otázka, pravdu povediac neviem na ňu odpoveď, len to čo hovorí Slovo Božie. Som zástancom teórie, alebo viery, aby ten kto miluje Slovo Božie, aby Ho zachovával také aké je a nič k nemu nepridával (Zj 22,18 ). Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého mesta, opísaných v tejto knihe!… ( Zj 22,19 ). Môžem byť neviem ako chudobný, ale ani tak sa ma nemusí dotknúť kráľovstvo nebeské. Kristus hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť.. ( Mt 6,33 ) Poznám ľudí čo si pre deraví groš nechajú aj ruku odťať a po pri tom chodia veselo do kostola z istotou, že sa dostanú do neba. Odpustky narobili a robia ďalej veľa zla v celej cirkvi, smutné ale taká je ( Bohu žiaľ ) pravda. Čo je prednejšie pre takého človeka, čo pre pár euro zapredá aj samého Krista ? Slovo Božie hovorí: Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! ( Zj 22,11 ) Uvažujem podľa Slova Božieho: Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! ( Zj 22, 11 )

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa javen »

teraz mi povedz, ako je to možné, že prevažná väčšina veriacich toho Krista Ježiša obchádza svojimi skutkami namiesto viery v milosť?
Veľa krát sa na túto otázku už odpovedalo :)... Každého odporúčam na cirkev BJB, tá je môjmu srdcu najbližšia. Tradícia urobila z cirkvi to čo mala.. Diabol si medlí ruky veselo ďalej. Odpustky stále zostávajú v hre i naďalej, nech je pápež aký chce tak to bolo a bude stále, jednoducho tradícia nepustí. Poklona panne Márii je niekedy dôležitejšia ako smrť Kristova, alebo ktorý RKC nejde na na prikázané sviatky do kostola? Ktorý RKC sa nepomodlil na príkaz kňaza 10 otčenášov namiesto aby veril radšej Pánovi Ježišovi Kristovi? Tri krát hanba RKC, pre RKC vznikol v cirkvi rozkol, vznikli sekty, atd... Všetci dobre vieme. Nech si každý pravoverný RKC vstúpi do svedomia... Ja neodsudzujem nikoho. Súdiť Vás bude Ježiš Kristus ako aj mňa! A preto chválim Pána Ježiša Krista preto čo pre mňa urobil.

stefan
Príspevky: 173
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Pavol a "Moje Evanielium"

Príspevok od používateľa stefan »

pre.: javen,
Môžem byť neviem ako chudobný, ale ani tak sa ma nemusí dotknúť kráľovstvo nebeské.
To je pravda, ...ani sa ťa nedotkne !
Kristus hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť.. ( Mt 6,33 )
-----tu ti naznačím odpoveď aj na tú prvú citáciu.
javen, bratu, ja viem, že si celým srdcom Kristov, ale musím ti objasniť, že Kráľovstvo nebeské, alebo Božie, ako chceš,..my nemusíme hľadať, ba ani po ňom túžiť. Kráľovstvo nebeské je samotným Bohom určené svojmu vyvolenému ľudu - Izraelu, teda nie nám z pohanov.
My pohania máme "snívať", ale čoby snívať, uveriť v podmienky "MILOSTI" cez Krista Ježiša a ten nás, ako náš Pán a zároveň náš pastier, dovedie k Bohu.
Citáciu, ktorú si uviedol, je z "Kázne na vrchu", hneď na začiatku kapitoly 5. Tá pokračuje a Ježiš stále hovorí len k židom a bola to veľmi rozsiahla a dlhá kázeň. Ale sú tam zaujímavé záchytné body hneď na samom začiatku, keď im vysvetľuje, čo ich (židov) čaká na konci, teda ich CIEĽ.:
a učil ich nasledovne,
* Blahoslavení, lebo ich je Nebeské Kráľovstvo
* Blahoslavení, lebo oni budú potešení,
* Blahoslavení, lebo lebo dedične obdržia zem
* Blahoslavení, lebo oni budú nasýtení,
* Blahoslavení, lebo oni dojdú milosrdenstva
* Blahoslavení, lebo budú vidieť BOHA
* Blahoslavení, lebo sa budú volať synmi Božími
* Blahoslavení, lebo ich je nebeské Kráľovstvo
Na toto my pohania nemáme nárok, toto je len chválospev na IZRAEL v budúcnosti, keď skončí tento vek. Oni predsa budú Kňazmi "národov" to znamená všetkých štátov (národov) sveta, ale až po zničení antikrista+. Niečo podobné, ako si dnes nepresvedčivo nárokuje Rím, ale Izrael to bude robiť už z priameho poverenia, legálne, lebo toto je už forma zasľúbenia - čiže akési proroctvo. Všimni si ešte jednu vec, nikde Ježiš pri tomto prejave nehovorí o sebe a nikde nehovorí, že im on Ježiš, ako osoba, niečo sľubuje, ale končí káze§ na vrchu utešovaním verš 45.: ...aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Chcem tým povedať, že tu nie vyjadrená žiadna väzba na Ježišovu osobu, ale na OTCA. A to je dôvod tvrdiť, že sa táto kapitola vzťahuje priamo na židov, ktorí majú s Otcom bližší vzťah, plynúci z dávnych zaslúbení o ktorých sa pojednáva v 1.Moj.v kap.13:16-17 a 15:5. To sú dve základné zaslúbenia, ale neviem či by si zvládol rozoznať ktoré je o čom.
Prípadne napíš....

Napísať odpoveď