Citatelská gramotnosť a výklad Písma

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 164
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Citatelská gramotnosť a výklad Písma

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

Prvý list Timotejovi 2: 1-4

"1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 5"

Boh teda chce aby všetci ľudia poznali pravdu. Protestanti dnes tvrdia, že Božiu pravdu sa možeme dozvedieť výlučne čítaním Biblie a jej samoštúdiom. Lenže toto má niekoľko problémov :

1 : V biblických časoch bola čitatelská gramotnosť - ludia ktorí vedeli čítať, v Izraeli len okolo 3%. V ostatných štátoch to nebolo o dosť lepšie. Až do roku 1812 bola čitatelská gramotnosť na celom svete len v priemere okolo 12%.
Ked teda Boh chcel aby sme čítali a samoštudovali Bibliu, prečo sposobil to, že len málo ľudí vedelo čítať ? A prečo nikde v Písme neprikazuje, aby sa veriaci naučili čítať ? Takýto príkaz sa totiž v celej Biblii nikde nenachádza. Boh teda očividne nemal v úmysle aby veriaci čítali Bibliu a sami z nej študovali.

2: Biblia bola až do vynájdenia kníhtlače v 15 storočí a preloženia do cudzích jazykov pre bežný ľud prakticky nedostupná. Biblia bola prevažne v rukách Cirkvi, a len zopár výtlačkov mali jednotlivé mesta. Navyše bola písaná v latinčine ktorej len málo ľudí rozumelo a za jej požičanie sa platilo, a mimo cirkvi bolo len málo výtlačkov Biblie.
Ked teda Boh chcel aby sme čítali a samoštudovali Bibliu, prečo to zariadil tak, že Biblia bola až do 15 storočia pre ľud prakticky nedostupná ? Diabol to určite tak nemohol zariadiť, diabol nemá moc potlačiť či schovať Božie slovo.

3: Prečo nám 1800 stranová Biblia ani jeden krát neuvádza udalosť, kedy by nejakí obyčajní veriaci sám v súkromí študoval písané Božie slovo ? Existuje len jedna taká udalosť v prípade eunucha :

Skutky apoštolov 8: 25-40
"25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. A keď sa vracali do Jeruzalema, v mnohých samárijských dedinách hlásali evanjelium. 26 Pánov anjel povedal Filipovi: „Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá.“ 27 On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu, 28 a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pridaj sa k tamtomu vozu.“ 30 Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: „A aj rozumieš, čo čítaš?“ 31 On odvetil: „Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“ A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola táto: „Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa. 33 Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme.“ 34 Eunuch povedal Filipovi: „Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?“ 35 Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“ 37 (Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A on odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.) 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný radosti. 40 A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézarey."


Aj tu teda vidíme, že eunuch nechápal Božiemu slovu ked ho sám študoval, ale musela prísť až autorita apoštola Filip ktorý mu ho vysvetlil. Biblia teda nedáva vobec žiaden náznak, a nijako nepodporuje súkromný výklad Písma.

Napísať odpoveď