Ježiš povedal o katolíckej cirkvi že nikdy nezomrie Mt 16:18

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 164
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Ježiš povedal o katolíckej cirkvi že nikdy nezomrie Mt 16:18

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

Katolícky preklad :

Mt 16:18 : "A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu."

výraz "pekelné brány" je nesprávny. Po správnosti to má byť "brány Hádesu". Tak to prekladá aj Roháčkov preklad (protestantmi považovaný za najpresnejší)

Roháčkov preklad : "A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti (Hádesu)"

V gréckom origináli sa v Mt 16:18 nachádza slovo Hádes. Hádes je grécke slovo, preložené z hebrejského šeol. Seol znamenal v Starom Zákone podsvetie, miesto kam išli tí, čo zomreli na Zemi. Do šeolu išli aj spravodlivý Abrahám a ostatní. Rozhodne teda slovo Hádes sa nemože prekladať ako peklo, ved to by potom znamenalo že do pekla (miesto večného ohna) išli aj spravodlivý veriaci. Výraz peklo sa može použiť na gehennu ( miesto vedľa Jeruzalema, ktoré stále horelo), ale určite nie na podsvetie - šeol - Hádes.

Matúšov verš teda po správnosti znie : "A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti (Hádesu)"

Ježišova cirkev je teda cirkev ktorú brány Hadesu nepremožu. Hádes bolo miesto živých (ľudia tam žili) kam išli všetci tí, čo zomreli na Zemi. Ked sa teda hovorí o cirkvi, ktorú ani brány hadesu nepremožu, znamená to, že cirkev na Zemi nikdy nevymrie, v tom zmysle, že vždy bude mať svojich následovníkov. Ak by sa stalo, že v prvom storočí vznikne Ježišova cirkev, no táto cirkev už nebude mať svojich dalších nasledovnikov, potom by táto cirkev na Zemi zomrela - brány Hádesu by ju premohli. Ak by Ježišova cirkev, čo len jednu generáciu nemala žiadnych svojich nasledovníkov, potom by ju brány Hádesu premohli.

Mnohí tvrdia, že Ježišova cirkev vznikla v prvom storočí, no po skončení prvého storočia vymrela, a už nikto nezachovával pravé Ježišove učenie a to až do času vzniku protestantizmu v 16 storočí. Takýto názor je však scestný, pretože by to potom znamenalo že od 2 storočía do 16 storočia pravá Ježišova cirkev na Zemi neexistovala, no v tom prípade by platilo že brány Hádesu Ježišovu cirkev premohli a Ježišova cirkev vymrela.

Existuje teda len jediná cirkev, ktorá vznikla v prvom storočí a nikdy (ani len po jeden den) nevymrela, o ktorej máme biblické i historické záznamy o jej existencii, je to katolícka cirkev, cirkev patriaca Ježišovu, ktorú brány Hádesu nepremohli.

Pre upresnenie - katolícka cirkev bola zložená zo všetkých apoštolských cirkví (apoštolské cirkvi sa už v polke druhého storočia začali združovať, a v 4 storočí tento proces završili) a teda katolícka cirkev sa tu neobjavila z ničoho nič v 4 storočí, ako sa mylne hovorí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evanjelium podľa Matúša 28: 18-20

18 A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Tento verš naväzuje na Mt 16:18, a rovnako dosvedčuje, že Ježiš bude so svojou cirkvou od čias apoštolov, po všetky dni až do skončenia sveta. Po všetky dni bude dohliadať na správne učenie svojej cirkvi. Ježišova cirkev teda od čias apoštolov až do skončenia sveta, nikdy nevymrie - pretože vždy bude s nou, a Ježiš nebude dohliadať na správny vyklad učenia cirkvi ktorá neexistuje, ale len na cirkev, ktorá tu na Zemi existuje.

Napísať odpoveď