Bývanie s priateľom

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Slniecko
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Ut Jan 09, 2018 18:56

Bývanie s priateľom

Príspevok od používateľa Slniecko »

Chcem sa opýtať či je vážne hriech to, že spolu bývame s priateľom už asi tri roky spolu, z toho skoro rok žijeme čisto. Aj keď niekedy mám také nečisté myšlienky, ale myslím si, že to má každý zdravý človek. Snažím sa ich hneď zahnať a myslieť na niečo iné. Všetci kňazi mi hovoria, že to je neviem aký ťažký hriech. Nedajú mi ani rozhrešenie za to že mohlo sa niečo medzi nami nečisté, ale nestalo sa. Človek sa má chrániť príležitosti k hriechu, ale každý má príležitosť, aj páry, ktoré spolu nebývajú. Keby sa príležitosti mali vyhýbať, to by nikto nemal ani partnera. Bývame spolu z toho dôvodu, že nás delí veľká vzdialenosť a nie je dobré keď sa s človekom, ktorého máte radi, vidíte len raz do týždňa, niekedy ani to nie. Naviac, stojí to kopec peňazí to cestovanie z jedného konca na druhý. A ani sa s tým človekom poriadne nespoznáte. Pretože nie každý má hlbokú vieru, aby chcel všetko riešiť po kresťansky. A môže sa stať že ho dobre nespoznáte z tých pár hodín týždenne. Takže, aký máte na toto celé názor? Ja už neviem čo ďalej. Inak sme spolu už skoro 6 rokov. Ďakujem za každú odpoveď.

jakub
Príspevky: 1
Dátum registrácie: St Jan 10, 2018 21:53

Re: Bývanie s priateľom

Príspevok od používateľa jakub »

zdravím,
možno úplne nerozumiem okolnostiam. Píšete, že spolu bývate 3 roky, že sa nič nečisté nestalo, ale pritom, že len rok žijete čisto. Mi to veľmi nevychádza. :) Ale teraz k samotnej otázke.
Samotné bývanie spolu nie je hriechom, ale to, k čomu to môže viesť, už áno. Do určitej miery súhlasím s tým, že každý pár má príležitosti. Keď sa proste dvaja budú chcieť spolu vyspať, tak si príležitosť nájdu. Ale osobne by som všetky páry nedával do rovnosti so spoločným bývaním, lebo tam vidím veľmi veľký rozdiel. Je rozdiel medzi tým, keď sa dvaja stretnú cez deň niekde v meste, alebo u niekoho, kde sú aj ďalší ľudia, a medzi tým, keby boli vyslovene spolu sami cez noc v jednom byte. Nebodaj by spali v rovnakej miestnosti, alebo aj v rovnakej posteli. Myslím si, že tam vzniká celkom veľké pokušenie, ktoré má veľmi málo zábran. V Biblii sa veľmi nepíše o týchto veciach, nakoľko "chodenie" sa v tej dobe veľmi neriešilo. Ale píše sa o tom, že každý máme žiadosti a keď sa začnú realizovať, môže to viesť k hriechu (List Jakoba 1:14-15). Na jednu stranu je super a krásne, že sa vám darí žiť takto v čistote, ale mám obavy, že to nemusí dlho trvať. Viem, aké je to bojovať s pokušením, viem, že to niekedy ozaj nie je ľahké a tá túžba býva dosť silná, preto si nemyslím, že dávanie takýchto príležitostí je dobrý nápad. Najhoršie na pokušeniach je to, že málokedy prichádzajú náhle. Často je to najprv niečo maličké. Predstavte si, že by ste si začali pohrávať s tou myšlienkou, aj keby ju hneď zaženiete, ona príde zas a zas a zas. A keď vás to pokušenie tak nalomí, tak stačí ozaj málo (napr. priateľ vyjde zo sprchy sporo odetý) a tá túžba sa môže stať neznesiteľnou. Ok, je to vymyslený scenár, ale pri spoločnom bývaní nie je nemožný. Píšete, že občas mávate nečisté myšlienky a že sa ich snažíte potom rýchlo zahnať a myslieť na niečo iné. Súhlasím s tým, že vo svojej podstate ich má každý normálny. Veď Boh stvoril ľudí ako muža a ženu a On dal do ľudí to, že nás priťahuje opačné pohlavie. Ale práve spoločné bývanie môže spôsobiť, že sa vám nepodarí myslieť na niečo iné a práve naopak budete na to myslieť ešte viac, lebo ho doslova budete mať pred očami.

Čo sa týka riešenia. Najideálnejšie by asi bolo nebývať spolu. Chápem, že cestovanie a vzdialenosť robí svoje, ale z vlastnej skúsenosti viem, že nie vždy je to zlé. Navyše v dnešnej dobe mobilov a videohovorov to nemusí byť taký problém toho druhého spoznať. Ba práve naopak, práve pri odlúčení, keď spolu nemôžu byť dvaja fyzicky, ale len si volať, práve vtedy sa dá ten druhý aj lepšie spoznať, lebo je väčší priestor na rozprávanie sa a nerozptyľujú sa navzájom.
Možno ďalším riešením by bolo aj zohnať si ubytovanie v rovnakom meste, ale zvlášť. Áno, je to ekonomicky náročnejšie, ale osobne si myslím, že to rieši aj problém spoločného bývania, aj problém cestovania a sporadického videnia sa.

Ospravedlňujem sa za trochu dlhšiu odpoveď, hádam som ale odpovedal. :)

stefan
Príspevky: 165
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Bývanie s priateľom

Príspevok od používateľa stefan »

Slniecko »
Takže, aký máte na toto celé názor? Ja už neviem čo ďalej. Inak sme spolu už skoro 6 rokov. Ďakujem za každú odpoveď.
Z hľadiska písma, chcem posunúť k preštudovaniu a ku zváženiu daného problému pár úryvkov z Písma. Som presvedčený, že ti budú udané pramene s textami nápomocné a budeš mať dosť sily vyhnúť sa prípadnému nebezpečiu z obávaného previnenia - zváž sám..:

ÚRYVOK Z LISTU PAVLA RIMANOM 1:16-32
16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi (Grék, za onoho času všeobecná prezývka pohanov).
17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.
19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.
20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.
23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.
24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,
29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,
30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,
31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní.
32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.


I.EP.SV.PAVLA KORINŤANOM 6:9
9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva?
Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov,
10 ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
11 A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
12 „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.
13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.
14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.
15 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!
16 Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“
17 Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.
18 Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.
19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?
20 Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!


III. MOJ.18:22
22 Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť.
23 Ani nebudeš obcovať v súloži s niktorým hovädom, aby si sa ním zanečistil,
ako ani žena sa nepostaví na súlož pred hovädo; to je ohavná premrštenosť.…


III. MOJ.20:13
12 A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja, urobili premrštenosť; ich krv bude na nich. 13 A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, obidvaja spáchali ohavnosť, istotne zomrú; ich krv bude na nich. 14 A človek, ktorý by si vzal ženu i jej matku, to je mrzká vec, spália ho ohňom aj tie ženy, aby nebolo mrzkosti medzi vami.…

...myšlienky sú svine, nedovoľ im aby ťa zvádzali.
Doporučujem prelúskať to priamo v Písme...
(žiaden ďaľší komentár, ... ty si na ťahu činom).

Napísať odpoveď