Skorumpovaný Billy Graham

Čo nám Boh zjavil v Biblii a aká je situácia dnes
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Skorumpovaný Billy Graham

Príspevok od používateľa rudinec »

pozn. Rudinca: text je kapitolou z obsiahlych spisov Fritza Springmaiera ktorí je najvýznamnejšou svetovou autoritou na otázky rodín Iluminátov, satanizmu a psycho-techník ktoré umožnujú využívať a vytvárať ľudí s manipulovaným vedomím. Jeho knihy o ovládaní vedomia (zo spoluautorkou Cisco Wheeler) sú známe hlbokými, nekompromisnými a precíznymi detailami. Je pravdepodobné, že čitateľ plne neporozumie označeniam ako : "Manipulácia/programovanie vedomia", "traumatická báza", "rozdvojenie osobnosti", "sexuálne otroctvo typu Monarch" a daľším, ktoré opisujú vysoký satanizmus a jeho praktiky. Fritz a Cisco tieto veci dopodrobna opisujú v iných častiach knihy kde vysvetľujú spôsoby akým sa aplykujú, ich históriu a aj spôsob akým vznikli.


Sú tri hlavné oblasti, v ktorých sa uskutočňuje väčšina programovaní vedomia Monarch a väčšina zneužívaní otrokov s manipulovaným vedomím, vykonávaná na spôsob obchodov s drogami. Je to náboženská oblasť, oblasť národnej bezpečnosti/armáda a zábavný priemysel. ( Country Western Industry, Rockový priemysel a Hollywood)

Náboženská oblasť je v tomto smere populárna po stáročia, obzvlášť od doby pôsobenia vrahov Jezuitov ktorý držali v rukách nesmiernu moc. Náboženská oblasť je v podstate zneužívaná nepretržite, dá sa spomenúť napr. J.Z. Knight, proroci Elizabeth Claire cirkvi CUT, Scientológovia, Charismatické hnutie, Jim Jones & Jonestown, skupina Davida Koresh's atď. Na základe ovládania vedomia je založená aj celá Billy Ray Moore's Lord's Chapel.

Vo východnom Woshingtone sú naddenominačné Letničné cirkvi, ktorých celá členská základňa je úplne pod satanistickým ovládaním vedomia. Pod ovládaním vedomia sú tiež rôzne misíjne zahraničné skupiny ktoré sú pod záštitou CIA. Vysvetliť, ako sú tieto náboženské odvetvia súčasťou programu ovládania vedomia založeného na traumatickej báze, ako fungujú aby ochraňovali ovládanie vedomia, by zabralo celú knihu a bola by to publikácia ktorá by sa musela venovať v prvom rade spojitostiam medzi konkrétnou skupinou a jej konkrétnou spojitosťou so CIA.

Ak chceme vysvetliť podstatu štruktúry ovládania vedomia Monarch, musíme pochopiť podstatu samotného klamstva. Ak niekto popisuje povedzme chameleóna len s tým, že ho opíše iba ako “jaštericu” a to všetko bez akejkoľvek zmienky o tom ako sa maskuje, potom bola určite prehliadnutá najdôležitejšia časť opisu. Niektoré z častých klamstiev, napr. “idea vraha-samotára” je používaná po stáročia aby zahmlievala vráždy naplánované okultnou hierarchiou.

Náboženská oblasť je veľmi dôležitá časť programu Iluminátov ktorá má súvis s vytváraním manipulácie vedomia. Z dôvodu gnostickej filozofie Iluminátov, v ktorej ide o rovnováhu medzi dobrými a zlými skutkami, je pre nich priam nevyhnutné náboženskú oblasť ovládať, nakoľko práve skrze ňu je možné robiť tie "dobré skutky". Rovnováha medzi zlými a dobrými skutkami je pre nich teda doslova nevyhnutná.

Potrebujeme vedieť celú pravdu a preto aj potrebujeme aby bola celá pravda publikovaná. Určite nepreženieme ak uvedieme, že ovládanie vedomia typu “Monarch” ohrozuje kompletne celí národ. Kontrola vedomia Monarch nie je používaná len na manipuláciu vedomia u konkrétnych ľudí, ale je súčasťou omnoho vačšieho podvodu. Ak Američania začnú rozumieť mocenským štruktúram ktoré stoja za ich inštitúciami, ak začnú rozumieť tomu kto tieto inštitúcie kontroluje, začnú aj rozoznávať scenáre lží, ktorými ich agenti FBI od detstva vedú.

Ak zrovna TY pravdu miluješ, môžeš rozbehnúť uzdravovací proces aj v dobe v ktorej už nijaká pravda nie je. Môžeš tým tiež predísť devastácii ktorá sa chystá valcovať celí národ.

Táto kapitola je nápomocná kresťanským aj nekresťanským čitateľom a tiež terapeuti môžu lepšie pochopiť, čo odkrývajú obete satanského rituálneho zneužívania. Cielená manipulácia Američanov k viere v nehorázne lži pracuje iba do vtedy, pokiaľ sa pár milujúcich terapeutov, duchovných, doktorov nerozhodne začať oslobodzovať obete ovládania vedomia na traumatickej báze. Tieto programované a rozdvojené osobnosti začali odkrývať hororové scény o podvodoch, ktoré nemajú v histórii obdobu. Táto kapitola čitateľa nabáda k odvahe. Čitateľ musí mať ten istý typ lásky a odvahy, ako musí mať obeť ovládania vedomia, aby sa oslobodila zo satanistického programovania. To čo veľa krát počujeme a vidíme okolo seba je to isté, ako programovanie vedomia obetí satanistického rituálneho zneužívania.

O tom že je Billy Graham "veľký Boží muž" je verejnosť presvedčovaná Iluminátmi rôzneho postavenia v podstate stále. Graham stál asi vedľa každého z prezidentov a pápežov. Ilumináti neprogramujú len jednotlivcov, oni skrze televízny obraz programujú celé národy. Široká verejnosť je vedená k tomu aby verila v televízny imidž, ale čo ak sekulárny mediálny imidž okolo Billyho Grahama nie je pravdivý? Pre kresťanov to znamená, že ticho veria v človeka, a plne si to zamieňajú za dôveru v Boha. Pre sekulárneho čitateľa je veľmi dôležité začať chápať, ako sú Americké inštitúcie skorumpované strašným traumatickým ovládaním vedomia. Tlkot srdca Kristovho tela volá, že niečo je v strašnom neporiadku. Pochopte, že každý z nás, či už je to kresťan alebo nie, musí vystúpiť z týchto lží, musí brať zreteľ na temnotu a musí vedieť o každom aspekte ovládania vedomia. Napríklad ľudia uctievajú boha tohto sveta obsiahnutom v nápise "In God We Trust" na federálnej rezervnej banke. My ale poznáme pravdu, mali by sme z tohto vysnívaného sveta vyviesť von a jasne hovoriť o tom, že je tým myslený jednoznačne Lucifer. (Najmä ak bolo zdokumentované množstvom literatúry že Federálne rezervy niesu vládnou agentúrou ale sú súkromnou bankovou inštitúciou Iluminátov.)

Rozbor v tejto sekcii chce ukázať ako sú “kresťanské cirkvi” a vlastne celí svet klamané rozdvojenými osobnosťami s ovládaním vedomia. Sekulárnym čitateľom bude ukázané, ako boly pod zámienkou budovania samých seba zničené dokríny o kresťanskej viere. Nie je rozdiel medzi deštrukciou kresťanských hodnôt a medzi deštrukciou pozitívnych hodnôt ktoré si držia akékoľvek iné skupiny.

Kresťanské skupiny po celom svete, ako sú povedzme NCC, evanjelizácie Billyho Grahama, Promise Keepers, Pravoslávne, Katolícke, Protestantské a nedenominačné cirkví, môžme dnes na základe kolaborácie už v podstate všetky chápať ako jednu inštitúciu. Infiltrácia a ovládanie kresťanského náboženstva je jednou z najľahších úloh Iluminátov. Kresťanské cirkvi sú pre agentov bezpečnostných služieb iba “ľahké cieľe.”

Zvod Billyho Grahama a sféra ovládania mysle.

V roku 1992, vysielal po celých Spojených štátoch Billy Graham svoju rozhlasovú reláciu ktorá sa volala Embrace America 2000. (Embrance - objať, prijať, zovrieť do náručia) V oblasti Louisiany sa to vysielalo cez stanicu KJAM. Počas relácie Billy Graham povedal, že Americký ľud potrebuje “prijať” Nový svetový poriadok. (New World Order) Billy Graham je tiež zaznamenaný ako tvrdí, že ľudia môžu prijať spásu skrze pohanstvo (iný názov pre čarodejníctvo). Napríklad v magazíne McCall (Jan.1987) Graham povedal : “Veril som tomu, že pohania v odľahlých krajinách sú stratení a že išli do pekla. Už tomu ale neverím. Verím, že sú aj iné spôsoby ako spoznať existenciu Boha – napríklad cez prírodu ... (Pohania veria, že spása sa dá dosiahnuť skrz prírodu)

To ale nie je nič príjemné. Billy Graham je a bol proklamovaný ako najrešpektovanejšia a najpopulárnejšiu osobnosť v Spojených Štátoch. Kto chce ale preskúmať či je aj vierohodný?

Pokúšame sa predostrieť fakty a dôkazy, nech Vám dá Bôh múdrosť ako budete čítať. V tejto kapitole nejde o propagovanie naších vlastných osobných stanovísk. Pred rokmi, keď Fritz o výzkumoch len uvažoval, ani nerozmýšľal nad konečným stanoviskom. Fritz nezakrýva fakty z tej alebo onej strany. Neprajeme si aby bol čitateľ len tak zvedený na nami vybrané miesto ale chceme veci ozrejmiť. Chceme pomôcť ľudom hladajúcim pravdu. A ani samotní autori nemajú nijako vyhrané, pokiaľ pravda samotná neprinesie riešenie, lebo sa nejedná o triviálne alebo jednoduché veci.

Historicky je podvod okolo Billyho Grahama jedným z najväčších podvodov, ktoré boli vôbec spáchané. Benedict Arnold, Quisling, alebo Trójske kone v porovnaní s týmto môžu iba blednúť závisťou.

Dovoľte nám teda krátko predstaviť svet Iluminátov. Je to celá najvyššia hierarchia Satanistov ktorá vždy vyžaduje svoje utajenie. Iluminát bude mať vždy rozdvojenú osobnosť a istá časť jeho osobnosti bude primárne ukazovaná vonkajšiemu svetu. Programátori vedomia, manipulátori a koncily Iluminátov sa vždy pokúšajú o to najlepšie možné utajenie aké sa len dá. Majú radi, ak zastávajú pozície duchovných, ale sú to tiež starostovia veľkých miest, právnici, doktori a podobne. Kresťanskí psychiatri ktorí pracovali s množstvom obetí Satanizmu s rozdvojenými osobnosťami alebo s množstvom bývalých multi-generačných Satanistov s programovaným vedomím, tvrdia:

“Niektorí Satanisti považujú kresťanské cirkvi za jeden z najlepších úkrytov pre seba. Prestrojujú sa na “Anjelov svetla” a tiahnu k vodcovským pozíciam aby mali čo najväčší vplyv. Pretože väčšina toho čo hovoria znie veľmi doktrinálne, bývajú iba zriedka-kedy odhalení. Najviac obetí s ktorými som pracoval, mali rodičov Satanistov ktorí zastávali v cirkvách vysoké pozície a mnohí boli pastori.
(Dr. Fox, Loreda. The Spiritual and Clinical Dimensions of Multiple Personality Disorder. Salida , CO : Books of Sangre de Cristo, p. 196.)

Zopakujme si, čo dr. Loreda povedal: Najviac obetí s ktorými som pracoval, mali rodičov Satanistov, ktorí zastávali v cirkvách vysoké pozície a mnohí boli pastori. On nepovedal že “niektorí” ale povedal že NAJVIAC. Nezávisle na tom, sme objavili závažnú vec. Ľudia nedokážu pochopiť že len to ak niekto káže perfektné kázne neznamená, že nemôže byť súčasťou Satanistickej hierarchie. Tým že Ilumináti majú schopnosť vytvoriť programované rozdvojené osobnosti, dostávame “vynikajúcich kazateľov” ktorí sú členovia tajných hierarchii.

Viaceré z ich “perfektných kázní” sú plné “vsuviek”, povedzme o tom ako “Kresťania potrebujú byť súčasťou volieb,” nakoľko kresťania milujú počúvať podobné veci, šteklí to ich uši aj napriek tomu že je pravdou, že celý proces volieb je ovládnutý, skorumpovaný, hlasovacie prístroje sú opakovane vydávané na pospas podvodu a upravované. Ovládané médiá a ovládaná verejnosť sa odmietajú vzdať mýtov o tom, ako tento národ vedú ľudia ktorí sú zvolení.
(The subject of election corruption is dealt with in Fritz's newsletters, etc.)

Vo Fritzovej knihe Be Wise ako Serpent z roku 1991, ktorá rozoberala Billyho Grahama a jeho Luciferiánstvo sa hovorí o “Gnosticizme” ako vysokom stupni Satanizmu, ktorý je dokonca podmienený “Mocou” na ktorej vysokí čarodejníci veľmi participujú. Inými slovami, vysoký stupeň Satanizmu vyžaduje, aby zlé skutky boli vyvážené dobrými. Ľudia si nevedia predstaviť, ako niekto kto robí “dobré skutky” môže byť zároveň vysokopostaveným Satanistom, čo je samotné dôvodom, prečo najväčšími Satanistami sú veľkí národní filantropi. Tým pádom pochopme, že ak Billy Graham robí niečo chválihodné, nevylučuje ho to automaticky spod Satanizmu. V skutočnosti práve naopak, v prostredí Iluminátov je také niečo priamo vyžadované, ako to potvrdzujú aj bývalý členovia kultov a svedkovia. Táto kniha by v skutočnosti nemohla byť tým čím je, keby sa na nej nepodielali očití svedkovia týrania, manipulácie vedomia priamo pod mocou Billyho Grahama. Títo svedkovia pomáhali zo spoluautorstvom a spojili sa s daľšími svedkami, ktorých už Fritz nakontaktoval a spojil a ktorí o tom hovorili už v roku 1993. Títo svedkovia tiež išli daľej, odkryli evanjelizácie Billyho Grahama a spôsoby, ako obratne používa otrokov Monarch na pranie peňazí z predaja drog.

Viacero policajných dôstojníkov do dnes tvrdí, že prakticky policajti nie sú nijako so satanizmom oboznamovaní a nie su vyučovaní v tom aby mu porozumeli . Sú školení v mnohých oblastiach, ale Satanizmus je z neznámych príčin obchádzaný. Keď sa v Olympia WA vyskytli rôzne prípady satanského rituálneho zneužívania, vyšetrujúci policajti boli považovaní inými policajtami za expertov na Satanizmus napriek tomu, že vedeli o problematike veľmi málo.

Kde sú teda experti ktorí by nás učili ako pracujú Ilumináti? Kde sú experti ktorí vedia, kto je kto medzi Iluminátmi? Prečo nie je nikde žiadna fakulta pre verejnosť, kde by sa vyučovali fakty o Iluminátoch a stupňoch Satanizmu? Skúsení svedkovia organizujú pomoc tým, ktorí chcú opustiť satanizmus a zostávajú na žive dosť dlho na to, aby mohli hovoriť. Napriek tomu ale určite padne otázka: ako sa dá, Fritz, Tvojím svedkom veriť?

Pamätáte sa, čo sa stalo viac ako 100 ľuďom ktorí mali známosti o Kennedyho vražde? Jim Marrs v jeho knihe Crossfire, ktorá sa týkala vraždy Kennedyho, na strane 103 píše, že mnohí ľudia ktorí boli kľúčovými postavami a vedeli o vražde, zomreli za okolností ktoré boli podobné vražde. Téma ktorou sa teraz zaoberáme, je práve tak citlivá pre elity ako vražda Kenedyho, pretože to len ukazuje na ich účasť na vytvorení falošného Krista, ktorého kresťania volajú Antikrist, ktorí je majster v manipulácii a programovaní vedomia.

Zoznam hodnoverných svedkov.

Keby autori mohli povolať svedkov k svedectu – čo urobiť nemôžu, lebo by to bol pre mnohých z nich rozsudok smrti, zoznam by zahrňoval:

1 člena rady pre zahraničné vzťahy, ktorí je tajne proti Novému svetovému poriadku.
1 človeka s National Security Agency, ktorí je proti Novému Svetovému poriadku.
1 administrátor CIA na vysokej úrovni.
2 Satanisti, ešte pod mocou kultu, ale na to aby otvorene hovorili, sú vo veľmi poľutovaniahodnej situácii.
4 bývalí Satanisti, 3 z nich sú očití svedkovia, teraz sú všetci kresťania.
2 bývalí lídri New Age ktorí pracovali na sprisahaní, obaja sa stali kresťanmi.
1 bývalí 33° slobodomurár, teraz kresťan.
Rôzni kresťania ktorí pracovali s Billy Grahamom, Pastori atď.
Viacerí terapeuti pracujúci s obeťami Satanského rituálneho zneužívania.
Človek ktorí sa zúčastňoval zabezpečovania na Sacramento Crusade

Prípad bol sám postavený na množstvách nezaujatých svedectiev ľudí, ktorí nemajú z toho že svedčia vôbec nič. Títo svedkovia nechodili za Fritzom a nedávali mu falošné informácie. Odhaľujú len stopu vedúcu k Billy Grahamovi. Tieto informácie boli svedkami zverené priateľom ktorým dôverujú. Dôvod prečo sú títo ľudia dôveryhodní je, že za prezradené informácie ich môžu zabiť a spôsob a okolnosti za ktorých boli pôvodne odhalené, nikdy neboli metódou ako by mohla byť skonštrulovaná lož alebo pokus o falošné informácie.

Napísať odpoveď