Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Porovnávanie blízkosti a vzdialenosti rôznych učení od Božích právd, v porovnaní so Slovom Božím
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa rudinec »

Matúš 2:1 A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema.

1,Prečo učíte o kráľoch,keď Písmo hovorí o mudrcoch ?

2,Prečo,učíte o troch kráľoch ,keď v Písme nie je uvedený počet ?

3,Kde ste vzali mená mudrcov Gašpar ,Melichar a Baltazár ,keď v Písme žiadne ich meno nie je ?

Čo na tieto výmysly hovorí Písmo:
2Petrova 3,
16 jako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie.

core
Príspevky: 95
Dátum registrácie: So Dec 18, 2010 20:40

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa core »

A kolko ich teda podla teba bolo?

mnet
Príspevky: 16
Dátum registrácie: Ut Okt 04, 2011 13:11

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa mnet »

1, Neučíme priamo, žeby to bola azda dogma. Je to len zaužívaná ľudová slovesnosť, lebo vyzarali ako králi. A ešte si tento titul od nás aj tak trochu zaslúžia, lebo ako prví na svete vlastným úsilím spoznali, že sa narodil veľľký kráľ - Kristus a merali dlhú cestu aby sa mu poklonili a dali kráľovské dary. Pre toto všetko si ich vysoko ctíme.

2+3, Koľko bolo darov?

Ale asi si ešte nepočul o Posvatnej Tradícii. To je tá časť zjavenia, ktorá sa v cirkvi od začiatku prenášala iba ústne. Niečo sa prenášalo písmom, niečo ústne. Katolíci a pravoslávni majú tieto dva zdroje - ústne podanie (Tradícia) a Písmo. Protestanti iba jeden - písmo. Preto katolíci majú viac podrobnejších informácii o všeličom, okrem Sv. Písma majú od Kristovych čias ešte aj iný dochovaný zdroj.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa pavel »

Ale asi si ešte nepočul o Posvatnej Tradícii. To je tá časť zjavenia, ktorá sa v cirkvi od začiatku prenášala iba ústne. Niečo sa prenášalo písmom, niečo ústne. Katolíci a pravoslávni majú tieto dva zdroje - ústne podanie (Tradícia) a Písmo. Protestanti iba jeden - písmo. Preto katolíci majú viac podrobnejších informácii o všeličom, okrem Sv. Písma majú od Kristovych čias ešte aj iný dochovaný zdroj.
Váš ústny zdroj (Tradícia), ktorý je v rozpore so zaznamenaným Slovom Božím, ktoré ho využíva vo svoj prospech pri manipulácii s veriacimi, normálni biblickí kresťania neuznávajú.

Je preto zbytočné sa na týchto stránkach na tento zdroj odvolávať. Kam ste to za použitia tohoto zdroja dotiahli, vieme všetci. My ideme inou cestou, tou užšou...

mnet
Príspevky: 16
Dátum registrácie: Ut Okt 04, 2011 13:11

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa mnet »

1, Sú stovky siekt, ktoré sa rovnako ako Ty, odvolávajú len na Písmo a rovnako jedni o druhých tvrdia, že sú v rozpore so zapísaným Slovom Božím. Všetko je to len o interpretácii Písma. Tak je to aj s tebou Pavel, je to len tvoja nesprávna interpretácia Písma, o ktorej samozrejme tvrdíš, že je správna, rovnako ako všetky ostatné protestantské sekty.

2, Bez ústneho podania sú len moderné cirkvi (protestanti). Tie najstaršie cirkvi (katolíci, pravoslávni, ortodoxní) samozrejme to odovzdávané ústne podanie majú, keďže apoštoli hlásali všetku pravdu hlavne úste, ústne sa prenášala medzi kresťanmi od samého začiatku. Preto cirkev, ktorá má apoštolský pôvod, musí zákonite mať aj zachytené to ústne podanie - Tradíciu. Ak to nemá, nepochádza od apoštolov.

3, Viem, že u katolíckych kresťanov je veľa problémov, hlavne kríza morálky, to ale nespôsobila Tradícia, naopak, spôsobil to odklon od Tradície a priklonenie sa k protestantskému mysleniu po Druhom Vatikánskom Koncile, mnohí katolíci ale už volajú po návrate k posvatnej Tradícii, k tej čistote, ktorá v apoštolskej Trdícii je.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa pavel »

Tradícia je len spôsob ako si obhájiť to, že cirkev vyučuje niečo, čo v Písmach nie je.

Ako najznámejšie je učenie o Márii

že: bola bohorodičkou Dei Genetrix rok 431
že: do smrti ostala pannou Semper Virgo 649
že: bola vzatá na nebesia Ascensio et Assumptio Mariae 1950

Biblia hovorí:
Mária je matka Ježiša človeka, nie Boha. Sám Ježiš ju nazýva ženou ... a sám sa označuje ako Syn človeka ... Jan 2:3-4; 19:26. Ježiš prišiel v tele (človeka), kto to nevyznáva, "nie je z Boha" 1Jan 4:1-3; dokonca takých označujú slovom antikrist 2Jan 1:7

Mária neostala pannou, mala s Jozefom ďalšie deti, súrodencov (po tele človeka), Pána Ježiša. Mat 12:46-47; Dokonca ich menuje: Jakub Jozes, Júda, Šimon a jeho sestry Mat 13:54-56; Mar 6:3;

O smrti Márie, o mieste jej pochovania nehovorí ani tradícia ani Biblia. Je to preto, lebo nebol dôvod k jej prehnanému uctievaniu. Ak bol niekto vzatý do neba, Biblia o tom nemlčí: Henoch, Eliáš, Kristus

Toto všetko je obhájiteľné iba účelovo vymyslenou Tradíciou ... ale len pred tými, ktorí Písma neznajú a nečítajú, ktorí sa radšej nechajú balamutiť po kostoloch a ohurovať hudbou, kadidlom, ceremóniou a frázami kňazov... žial.

Používateľov profilový obrázok
Vlkodlak
Príspevky: 54
Dátum registrácie: Št Okt 07, 2010 19:04

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa Vlkodlak »

Ako sa evanjelia rozširovali kým neboli v písomnej podobe ?
Odkiaľ majú vaše sekty písomnú podobu evanjelií ?

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Pár otázok pre papežencov k sviatku troch kráľov

Príspevok od používateľa pavel »

V dobe, kedy Evanjeliá neboli písomne zachytené, predávali sa ústne, to je jasné každému. Bolo to v dobe súčasníkov Pána Ježiša a v tej dobe, už vznikali aj svitky, na ktorých boli jednotlivé príbehy a state zapísané... teda všetko v prvopočiatku vzniku zborov, ktoré tvorili tak ako to preddefinoval Pán, prvotné zhromaždenia kresťanov za účelom šírenia Dobrej Zvesti, Evanjelia.

Už za čias Pavla sa niektoré zbory začali rôzniť, trhať a vymýšľať si vlastné pravidlá. Viď list Korinťanom, kde ich na to Pavel upozorňuje a vytýka im to! Podobne ako v liste Laodicejom, Hebrejom a pod. Teda vidieť snahu o odklon od pravého učenia od počiatku. Mechanizmus toho, ako sa dostali Evanjeliá, a celý NZ do dnešnej podoby tu rozoberať nechcem práve kvôli tomu, že právo na ich autorizáciu si uzurpuje KC, ktorá defacto v tej dobe ešte neexistovala.

Existovalo spoločenstvo veriacich, formujúca sa cirkev viď cirkev v Antiochii http://www.krestan.info/dejiny66.php#od132 nazývajúci sa Kristovci.

Rok pred tým ako zomrel Peter (68), sa už na miesto najvplyvnejšieho zboru posadil Línus (67-76), a Klement (89-97) počas svojho vládnutia rímskemu zboru vyhlasuje, že tento zbor je z poverenia samotného Boha, Ježiša Krista ustanovený správcom nad všetkými ostatnými zbormi, čo je jasne v rozpore s učením Evanjelií a Pavlovými listami.

Napriek tomu, Boh si až do roku kedy bola Biblia (SZ) pridaním Novej Zmluvy zavŕšená (pričom sa viedli spory o celé knihy viď: http://www.krestan.info/biblia-apokryfy.php ), používal ich zostavovateľov tak aby sme mali Slovo Božie v takej podobe ako ho dnes predstavujú najdôveryhodnejšie preklady. KVJ, v našom jazyku Roháček, v českom Kralická. Viď: http://www.krestan.info/vznik-nz.php

Zásluhu na tom, že sa zostavilo Slovo Božie má Boh, zásluhu na tom, že ho máme v takmer nemennej podobe už skoro dvetisíc rokov má Boh. Písmo, svoje Slovo si stráži. Všade tam, kde ho menia, prekrúcajú dopĺňajú a inak obohacujú, napríklad i tradovaným slovom, všade tam síce ponecháva voľnosť, no ako povedal:

Galatským 1:9  Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.

Matúš 5:18  Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane.

Iba na okraj pripomínam, že cirkev, ktorá sa dnes vyhlasuje za akéhosi garanta a zostaviteľa Biblie, v minulosti vlastníctvo Biblie zakazovala, jej vlastníctvo dokonca trestala smrťou! Tak takto si predstavovali šírenie Dobrej zvesti tí, čo si dnes uzurpujú právo na jediný správny výklad Božieho Slova a titul Cirkev Kristova! Čo sa vlastne od tej doby zmenilo? Nič. Okrem toho, že už nemajú moc zabíjať... nuž ale dokedy...

Napísať odpoveď