Desatoro pravé a falošné

Porovnávanie blízkosti a vzdialenosti rôznych učení od Božích právd, v porovnaní so Slovom Božím
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa rudinec »

Prísl.Šal.28,9-10 POZNÁŠ TENTO PODVOD ???

BOŽIE prikázania ! /II.Moj.20.kap. verš 1-17/
I.
V.1-3.Já som Hospodin,tvoj Boh,ktorý som Ťa vyviedol z Egyptskej zeme,
z domu sluhov.Nebudeš mať iných Bohov predo mnou.
II.
V.4-6. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí,ktoré sú hore na nebi,
ani tých,ktoré sú dole na zemi,ani tých,ktoré sú vo vodách pod zemou.
Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť,lebo ja Hospodin,tvoj Boh,som
silný Boh žiarlivý,ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho
i štvrtého pokolenia tých,ktorí ma nenávidia ,a činím milosť tisícím tým,ktorí
ma milujú a ostríhajú moje prikázania.
III.
V.7. Nevezmeš mena Hospodina,svojeho Boha,nadarmo.Lebo Hospodin
nanachá bez pomsty toho,kto by vzal jeho meno nadarmo.
IV.
V.8-11.Pamätaj na deň soboty,aby si ho svätil.Šesť dní budeš pracovať a
robiť akékoľvek svoje dielo.Ale siedmi deň je sobota Hospodina, tvojeho
Boha.Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra,tvoj
služobník ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín,ktorí je v tvojich
bránach. Lebo všiestich dňoch učinil Hospodin nebesia a zem, more a všetko
čo je v nich,a odpočinul siedmeho dňa.Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.

V .
V.12. Cti svojho otca i svoju mať,aby sa predĺžili tvoje dni na zemi,ktorú ti dá Hospodin,tvoj Boh.

VI.
V.13. Nezabiješ !
VII.
V.14. Nezosmilníš !
VIII.
V.15. Nukradneš !
IX.
V.16. Nepovieš na svojho bližného falošného svedectva !

X.
V.17.Nepožiadaš domu svojeho bližného ! Nepožiadaš ženy svojeho bližného ani jeho sluhu ani jeho dievky ani
jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojeho bližného
tvojeho bližného !

KATOLÍCKE prikázania = ľudské
I.
V jedného Boha budeš veriť.


< -------- CHÝBA


II.
Nevezmeš meno Božie nadarmo.

III.
Pamätaj na deň sviatočný,aby si ho svetil.


<-------- ZMENENÉ

IV.
Cti svojho otca i svoju mať

V.
Nezabiješ !
VI.
Nezosmilníš !
VII.
Nukradneš !
VIII.
Nepovieš na svojho bližného
falošného svedectva !
IX.
Nepožiadaš manželky svojeho bližného.

<----------- X. ROZDELENÉ
Nepožiadaš majetku jeho !

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa rudinec »

Druhé prikázanie ,ktoré zakazuje modlárstvo ste vyhodili z desatora
prtože máte plné kostoly soch a obrazov,ktorým vzdávate úctu.

štvrté prikázanie ste zmenili a skrátili, sobotu ste nahradili dňom sviatočným.

desiate prikázanie ste museli rozdeliť na dve, pretože by vám jedno schádzalo.


Ste obyčajní podvodníci.

tomix
Príspevky: 3
Dátum registrácie: Pi Jún 22, 2012 14:48

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa tomix »

Velmi silne vyjadrenia mas, navyse je to tvoje "katolicke" Desatoro nepresne:

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Sobotu neslavi z krestanskych cirkvi temer nikdo z vynimkov zopar siekt a nedela bola schvalnena (zoficialnena) na koncile, ktoreho zavery uznava aj vasa denominacia, ako den sviatocny. Navyse si najdi v Biblii verse kde prvy krestania slavili nedelu ako den sviatocny aby sa odlisili od Zidov (zidovskej soboty) a slavili ju ako den Vzkriesenie. Preto nie je spomenuta sobota. Ale moze sa kludne slavit aj sobota ak to niekomu prekaza.

Rozdiel medzi tym katolickym alebo skor povedane vseobecne prijatym aj inymi cirkvami a tym co si uverejnil nie je de facto ziaden a platne su obe.
Tak si davaj pozor na usta co vravis.

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa javen »

Pre rudinec:
Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku. Dobre ste bežali! Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu? Toto prehováranie nie je od Toho, ktorý vás povoláva. Trochu kvasu nakvasuje celé cesto. Som presvedčený o vás v Pánovi, že si v ničom nezmeníte zmýšľanie. Kto však robí zmätok medzi vami, bude znášať trest, nech je ktokoľvek. Ale bratia, prečo ma ešte prenasledujú, ak ešte hlásam obriezku? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža. Pre mňa, nech sa aj celkom okyptia, ktorí vás poburujú. (Gal 5,1-12)
Nie zo skutkov zákona bude človek ospravedlnený! Mohli by sme diskutovať o zachovaní zákona, čo je správne a čo nie je. v Božom slove sa dočítaš:
Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. (Gal 5,13)
Pavol nechce povedať porušujte prikázania, ale že kresťan nesmie nikdy zákon povýšiť nad nádej a vieru v Krista, veď sme v Kristovi oslobodený od zákona, ktorý aj tak nikto nedokáže zachovať. V jednom zákone je celý zákon:
Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. (Gal 5,14)
Sloboda je to najdôležitejšie čo človek má, človek, ktorý uveril v Krista. Preto Pavol nediskutuje o jednotlivých Božích prikázaniach, ale hovorí o slobode a živote v Duchu.
Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (Gal 5,16)

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa javen »

Dopĺňam, to čo som napísal vyššie je určené znovuzrodeným kresťanom, ktorý sa hádajú o zákone, o málo podstatných veciach ako napr. o sobote atď, aby pochopili aj nekresťania o čom je reč. Rímsko katolíci porušili zákon tak, že povýšili uctievanie panny Márie na úroveň, kde patrí iba Boh. To je neodpustiteľný hriech, nebudeš mať iných Bohov! Rímsko katolíci vám budú tvrdiť, že to nie je tak, že je to uctenie si Márie ako matky Pána Ježiša. Ja sám som bol kedysi dávno zaslepeným rímsko katolíkom, ale Duch Svatý mi ukázal, že nestojím v pravde. Nemohol som zniesť ak mal niekto opačný názor ako som mal ja hlavne toho čo sa dotklo osoby panny Márie, akoby som bol zaslepený iným duchom, neviem sám čo to bolo, ale bolo ťažké sa z toho dostať, to sú rímsko katolíci dneška. Mnohý, hlavne ženy do dnes nasledujú príklad Márie matky Pána Ježiša, modlia sa k nej, čerpajú z nej silu, berú ju ako príhovorkyňu, v modlitebných knižkách majú pekne namaľované obrázky panny Márie, modlitba ruženca je najvačšia ohavnosť tohto druhu, zdravas Mária milosti plná pros za nás hriešnych je v tomto kruhu veľmi rozšírená, všimnite si, že sa za tím nenápadne skrýva uctievanie. Pozorné oko pozorovateľa si to isto všimne, kto to nechce zaryto vidieť sú len rímsko katolíci. Aj ja som bol kedysi dávno taký istý, preto viem o čom hovorím, ja som to prežil. Rímsko katolíci vás nikdy nepochopia a keď im poviete pravdu budú vás považovať za sektárov a neviem čo ešte, česť výnimkám, ale tích čo vás budú počúvať je málo, rudinec nastavil latku hodne vysoko. Rímsko katolík nebude rozumieť uzdravovaniu v mene Pána Ježiša, rimo sa skôr zľaknú, lebo si budú myslieť, že ste nejaký sektár/ka, ale spomente im napr. Lurdy, Levoču atd., uvidíte obrat o 150%. Je to hrozné zaslepenie a ja sa bojím, že veľa ľudí pôjde za to do zatratenia, lebo neprijali lásku k pravde, znovuzrodený kresťan z Ducha bude vedieť o čom hovorím. A teraz ma za to rímsko katolíci upália, lebo si budú myslieť, že som nejaký ten streštený sektár, ktorý klope od dverí k dverám a presvedčia bohabojných kresťanov :). Žijem medzi tvrdými rímsko katolíkmi, už teraz mi nerozumejú, lebo mám iného ducha ako oni a oni to cítia veľmi dobre, že som iný ako oni, lebo sa im nepoklonkujem, ale hľadám čistú pravdu a slávu ukrižovaného Krista a nikoho iného. Za môj komentár čakám protichodné reakcie, ale to mi vôbec nevadí, lebo viem komu som uveril. Sláva a vznešenosť patrí iba Kristovi a nikomu inému na tejto zemi, skúste to povedať rímsko katolíckemu kňazovi, skúste ich presvedčiť o ničotnosti uctievania panny Márie a všakovakých svatých. Ešte raz zopakujem pre rímsko katolíkov: Sláva a česť patrí iba Kristovi a nikomu inému na tejto zemi a v celom vesmíre, inak je zbytočné vaše uctievanie Boha, vaše modlitby, prosby, omše v mene Márie.

Používateľov profilový obrázok
pavel
Príspevky: 577
Dátum registrácie: Po Okt 04, 2010 17:00
Bydlisko: bratislava
Kontaktovať používateľa:

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa pavel »

To: Javen

Amen!

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa rudinec »

Ja vo svojom článku píšem o tom ako papeženci sfalšovali desatoro nič viac a nič menej.
Ja v tom článku nerozoberám zmysel a význam zákona.
Keď sa budeš v budúcnosti vyjadrovať k článku, tak hovor k téme a nie od témi.

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa javen »

Dúfam, že som nikomu neublížil...

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa rudinec »

javen napísal:Dúfam, že som nikomu neublížil...
Ublížil, urobil si zo mňa blbečka čo nemá ani zadania o zmysle zákona.

Ďalej predkladám spis v ktorom rozoberám zákon
aby si poznal,že nie som až taký cvok za akého ma považuješ.

Zákon a láska

Pri zamýšľaní sa nad touto témou nechcem svoj pohľad predkladať ako jediný pravdivý. Chcem ho skôr predložiť do diskusie. Pretože problém je veľmi zložitý k pochopeniu a bol predmetom mnohých svárov a nedorozumení medzi bratmi. Všetci máme slobodnú vôľu a nikto nie je povinný viazať sa na výklad iného brata ,ak zistí, že v jeho výklade je nesúlad so Slovom Božím. Každý je však povinný bez hnevu znášať neúmyselné chyby iných.
Prosil som v modlitbe nášho Pána o požehnanie pri písaní, pretože bez jeho požehnania je zbytočné sa o niečo pokúšať a náš Pán vie, že ja nemám žiaden postranný úmysel npr: predvádzať svoje poznanie. Mojím zámerom je iba jedno, trochu prispieť do osvetlenia tak zložitého problému. Boh je ten ,ktorý otvára i zatvára zmysel svojich slov. On je ten,ktorý nikomu nedáva poznať celú pravdu. Jednému dá poznať jedno a druhému druhé ,aby sme sa jeden nad druhého nepovyšovali ,ale aby sme boli jeden od druhého závislý a tak si jeden druhého ctili a vážili, ako aj Písmo hovorí,aby sme v pokore mali jeden druhého za vyššieho od seba./Fil.2,3/
Verím, že nikto z veriacich nepochybuje o tom ,že desatoro je základom morálky. Tak ako je základom vzdelania abeceda. Mnohí kresťania sa však mylne domnievajú, že stačí ovládať a dodržiavať desatoro a kráľovstvo Božie majú isté. Ja si to však nemyslím a uvediem výroky zo SB, ktoré tento názor vyvracajú. V ev. Mat 5,20 P. Ježíš hovorí: 20 Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosť zákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. O farizeoch je známe, že boli horlivými dodržiavateľmi desatora i celého zákona. A v ep.Gal 2,16 sa píše, že zo skutkov zákona nebude ospravedlnený žiaden človek. S istotou môžem povedať, že len plnenie desatora je nepostačujúce, pretože náš Pán chce od nás vyššiu morálku a tou je láska.
Keď sme začali chodiť do školy najskôr sme sa museli naučiť abecedu, pomocou ktorej sme sa naučili čítať a pomocou čítania sme mohli stále viac a viac rozširovať svoje poznanie. Podobne je to i s desatorom ono je tou „abecedou„ pomocou ktorej sa učíme vyššej morálke, ktorou je nesporne láska a do nej smerujú všetky príkazy Biblie. Láska je cieľ a koniec a suma celého Slova Božieho. Preto sa aj o nej píše: „ láska nečiní bližnému zlého“ / ep.Rim 13,10./
Mýlia sa tí, ktorí stavajú lásku na stejnú úroveň s desatorom. Láska stojí o niekoľko úrovní vyššie. V ep.Žid.5,13-14 sa
hovorí: 13 Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nezkúsený v slove spravedlivosti, lebo je nedospelý.
14 Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm, tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené smyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo zlé! Oberanie sa desatorom to je účasť na mliekou. Žiak,ktorý postúpil do tretej triedy už nikdy nie je skúšaný z abecedy alebo čítania .Tym, že do výššej triedy postúpil je už samozrejme, že čítať vie. Môže niekto povedať o sebe, že je kresťan a pritom by neovládal desatoro ?
Desatoro ako také nám nerieši otázku milosrdenstva, hnevu, pokrytectva, nenávisti, závisti. Nerieši otázku vyššej morálky. Preto je len tým „mliekom„ alebo tou „abecedou„ alebo vychovávateľom ku Kristu, ako sa píše v ep.Gal.3,24. Naopak láska rieši i tie najkomplikovanejšie životné situácie. V 1.ep. Kor.13,4-8 sa píše: 4 Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa, 5 nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, 6 neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde; 7 všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive. 8 Láska nikdy neprestáva. S tohoto dôvodu si môžem dovoliť tvrdiť, že kresťan, ktorý dodržiava len desatoro a neusiluje o vyššiu morálku nie je skutočným kresťanom. Svoje tvrdenie môžem doložiť výrokom z 1.ep.Kor.13,1-3. Keby som hovoril ľudskými jazyky aj anjelskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom.2 A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky keby som nemal, nič nie som.3 A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. Poznanie, viera, dobročinnosť, obeť znamenajú pred Bohom len veľmi málo ak nemá kresťan v srdci lásku. Poznám brata, ktorý postavil na čo najsprávnejšom biblickom poznaní, ako keby ho to poznanie mohlo spasiť. Poznanie je síce dôležité, ale láska stojí pred Bohom vyššie. Poznám tiež iného brata, ktorý postavil na dodžiavaní desatora s dôrazom na svetenie soboty. K tomu by som povedal len toľko, že Abrahám nepoznal desatoro nesvetil sobotu a Boh ho miloval. Zákon nám bol daný predovšetkým na poznanie hriechu a tiež aby sa hriech rozmnožil, aby bol cely svet vinný Bohu. Aby sme mali nadej na zasľúbenie, ktoré dal Boh Abrahámovi, že v jeho semeni, v Kristu budú požehnané všetky národy. /Gal.3,16/ V P.J.Kristovi k nám prišla Božia odpúšťajúca láska. /1Jan 4,9/. Je prirodzené, že keď Otec nechal ukrižovať svojho Syna z lásky k nám, že po nás chce, aby sme ho i my milovali z celého svojho srdca z celej svojej mysle a z celej svojej sily.
V evanieliu Mat. v 5 kap.P.Ježíš vysvetľuje niektoré prikázania : 27 Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš.
28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.
Vo výklade P.Ježíša je vidieť požiadavok vyššej morálky. Je urobený jednoznačný rozdiel medzi starým nescudzoložíš a novým ,ktoré predkladá P.Ježíš a kde je už postihovaná i zlá myšlienka. Zo srdca pochádzajú dobré i zlé myšlienky /Mat.12,35/ Láska je vecou srdca a citu.
S tým sa stotožňuje aj výrok z Jeremiáša 31,33 kde sa hovorí: Lebo toto je smluva, ktoru učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: Dám svoj zákon do ich vnútornosti , a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom,a oni mi budú ľudom.


V 2Kor.3,2-9.sa hovorí : 2 Našim listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia,3 a vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mäsitých.4 A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu.5 Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, 6 ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.7 A jestli služba smrti, v literách, vyrytá na kameňoch, bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári, pominuteľnú, 8 jako by potom nemala byť služba Ducha slávna! 9 Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravedlivosti je o mnoho slávnejšia!
Ap.Pavel v týchto veršoch urobil porovnanie starozákonnej a novozákonnej služby a jednoznačne označil novozákonnú službu Ducha za slavnejšiu od starozákoného desatora, ktoré nazval službou smrti.
P.Ježíš v ev.Jana 6,63 hovorí, že jeho slová sú duch a život. Čo znamená poslušnosť jeho novozákonným príkazom , to je ta služba Ducha. A v ep. Gal. 5,22-23 sa píše, čo je ovocím Ducha. Je to: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23 proti takým veciam nieto zákona.
V ep.Židom 8,10-13 sa hovorí: 10 Lebo toto je smluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.
11 A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého znich. 12 Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. 13 Tým, že hovorí novú, vyhlásil prvú za zastaralú. A to, čo zastarieva a stárne, je blízke zániku.
Stará zmluva je preto stará ,lebo ju nahradila nová. Stará zmluva už slúži iba nato, aby sme pomocou nej mohli pochopiť novú.
Podstata starozákonných a novozákonných príkazov je vo väčšine stejná iba forma novozákonných príkazov je zmenená a rozšírená i do oblasti srdca,svedomia a myslenia.
Je nanajvýš nezodpovedné ,aby niekto starozákonný príkaz označil za dôležitejší, ako jeho novozákonnú podobu.
Kresťan, ktorý na jednej strane do bodky dodržiava literu desatora a pritom na druhej strane ma v srdci závisť, nenávisť, pokrytectvo, vysokomyselnosť atď. nie je skutočným kresťanom.
Pre nás ktorí sme kresťania z pohanov platí rovnaký vzťah, ako mal Abrahám k Bohu:
1,Uveril Bohu a ta viera ho učinila sprevodlivým pred Bohom. S nami je to podobné uverili sme v Ježíša Krista ako Syna
Božieho a ta viera nas učinila spravodlivými pred Bohom.
2, Dostal zmluvu obriezky. My sme tiež dostali zmluvu obriezky ,ale už sa neobrezávame na spôsob židov , ale sme povinný obrezať svoje srdce v duchu, aby v ňom vyrašila láska čo potvrdzuje aj výrok z ep.Rim.2,28-29 28 Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele; 29 ale Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.
Láska je najväčšou mocou na svete o tom niet žiadných pochýb.Absencia lásky v živote každého jednotlivca i spolku prináša so sebou častokrát nedozierne následky na celý život.Tam kde sa žije bez lásky sa častokrát život stáva peklom.
Uvádzam niekoľko posrtehov neznámeho autora:
Povinnosť bez lásky robí mrzutým.
Zodpovednosť bez lásky robí bezohľadným.
Spravodlivosť bez lásky robí ,tvrdým.
Pravda bez lásky robí rozporuplným.
Šikovnosť bez lásky robí prefíkaným.
Láskavosť bez lásky robí pokryteckým.
Poriadok bez lásky robí malicherným.
Vedomosti bez lásky robia neústupným.
Česť bez lásky robí pyšným.
Vlastníctvo bez lásky robí lakomým.
Viera v čokoľvek bez lásky robí fanatickým.
Na záver ešte niekoľko výrokov o láske, ktoré nepotrebujú komentár:
Kol.3,14 14 Ale nad to nado všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti.
2Pet.1,8 8 Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jan.4,7 7 Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha.
1Jan.4,8 8 Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Bôh je láska.
1Tim.1,5 5 Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery,

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa rudinec »

Druhé prikázanie ,ktoré zakazuje modlárstvo ste vyhodili z desatora
prtože máte plné kostoly soch a obrazov,ktorým vzdávate úctu.

štvrté prikázanie ste zmenili a skrátili, sobotu ste nahradili dňom sviatočným.

desiate prikázanie ste museli rozdeliť na dve, pretože by vám jedno schádzalo.

Ak tieto rozdiely medzi katolickym a božím nevidíš,tak si úplne slepy.

Používateľov profilový obrázok
javen
Príspevky: 158
Dátum registrácie: Št Máj 24, 2012 7:20
Bydlisko: Spišské Tomášovce
Kontaktovať používateľa:

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa javen »

Prosím o prepáčenie brat v Kristu, ja som už raz taký to čo mi Pánov Duch odkrýva, to poviem, nič nezamlčím. Aj teraz mi prebieha hlavou mnoho myšlienok, ale načo o tom písať veď aj tak najdôležitejšia zo všetkého je nepokrytecká láska ktorá odpúšťa všetko, rozmýšľam o tejto dokonalej láske ktorá nás robí ľuďmi, ľuďmi hodnými kráľovstva nebeského. Nechcel som sa ťa nijak dotknúť brat v Kristu, možno mal môj príspevok mať iný názov, ešte raz mi to prepáč, napríklad: zamyslite sa všetci čo pochybujete o bohatstve Božej lásky a dobrotivosti Božej lásky, nemalo tam byť pre rudinec, ale myslel som to v dobrom, aby Boh zasiahol každého kto pochybuje o Jeho láske aj z cirkvi, z ktorej pochádzam ( RKC ). Už som raz taký, bezprostredný, poviem čo si myslím, nebojím sa človeka, ale Boha áno, Boha ktorý je spravodlivý a odplatí každému podľa jeho skutkov... Nechcel som sa baviť o zákone, lebo Krista som povýšil nad zákon, On mi odpustil moje hriechy a to mi stačí ako si správne poznamenal viera je to čo nás spája s Bohom, viera je neoceniteľný dar a som rád, že aj ty takú istú vieru máš. Sme na tom rovnako, láska prikrýva množstvo hriechov, láska, bratská láska v mene Pána Ježiša Krista je pre mňa najdôležitejšia, či tu, či vonku všade nech rozhoduje Pán Ježiš Kristus, ten spravodlivý sudca.

rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Re: Desatoro pravé a falošné

Príspevok od používateľa rudinec »

javen napísal:Prosím o prepáčenie brat v Kristu, ja som už raz taký to čo mi Pánov Duch odkrýva, to poviem, nič nezamlčím.
Prímam tvoju omluvu,z tvojho komentáru je poznať, že si uprímný a otvorený brat v Kristu.

Teším sa na tvoje články a komentáre.

Rudinec

Napísať odpoveď